โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

โรคผมร่วงเป็นหย่อมคืออะไร?

นพ.พรชัย โพธินามทอง
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคผิวหนังและเลเซอร์