โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รู้จักและเข้าใจ "โรคอัลไซเมอร์”

พญ.สุมลทิพย์ ลีลาไว
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคสมองและระบบประสาท