โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

การใช้ฮอร์โมนข้ามเพศคืออะไร?..

พญ.อรุณรัตน์ ทองอินทร์ดำ
แพทย์ผู้ชำนาญการโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ