หยุด!! ไข้หวัดใหญ่ ด้วยการฉีดวัคซีน
June 28 / 2018

 

 

หยุด!! ไข้หวัดใหญ่ ด้วยการฉีดวัคซีน
 

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ควรฉีดทุกปีในช่วง 1-2 เดือน ก่อนฤดูการระบาดของโรค 
เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่หากเกิดในเด็กหรือผู้สูงอายุจะมีความรุนแรงมาก เนื่องจากภูมิคุ้มกันโรคต่ำทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในบางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้