โรคกรดไหลย้อน
โรคกรดไหลย้อน
September 01 / 2017

 

 

 

โรคกรดไหลย้อน

 

 

 

 

 

โรคกรดไหลย้อน (Gastro-Esophageal Reflux Disease; GERD) คืออะไร ?

 

กรดไหลย้อนจากกระเพาะอาหารมาหลอดอาหาร คือภาวะที่มีกรดหรือน้ำย่อยในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารเป็นอวัยวะที่ไม่ทนต่อกรด จึงทำให้เกิดการอักเสบของหลอดอาหาร ซึ่งจะตรวจพบได้ประมาณ 1 ใน 5 คน พบในคนทั่วไป ทุกกลุ่ม ทุกช่วงอายุ แต่จะพบได้มากในคนอ้วน หรือผู้ที่สูบบุหรี่ การไหลย้อนของกรด ถ้ามีมาก อาจไหลออกนอกหลอดอาหารอาจทำให้มีผลต่อกล่องเสีย ลำคอ หรือปอดได้ ซึ่งหากละเลยไม่ไปพบแพทย์ เพื่อทำการรักษาอาจทำให้เรื้อรังกลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้

 

 

 

 

 

 

 

โรคกรดไหลย้อนจะมีอาการอย่างไร ?

 

อาการในหลอดอาหาร :

 

 • ปวดแสบปวดร้อนในหน้าอก หรือ ที่เรียกว่า Heart Burn เนื่องจากกรดไปทำให้หลอดอาหารอักเสบ
 • มีอาการจุกแน่นที่บริเวณหน้าอก เหมือนมีก้อนติดอยู่ในลำคอ หายใจไม่ออกเวลานอน
 • กลืนอาหารลำบาก
 • คลื่นไส้
 • มีอาการเรอเปรี้ยว หรือรู้สึกถึงรสขมของน้ำดี รสเปรี้ยวของกรดในปากหรือลำคอ

 

อาการนอกหลอดอาหาร บริเวณกล่องเสียงและหลอดลม

 

 • ไอเรื้อรัง เจ็บคอเรื้อรัง
 • เสียงแหบ โดยเฉพาะในตอนเช้า เนื่องจากเวลานอนกรดจะไหลย้อนขึ้นมาได้มาก
 • เป็นโรคปอดอักเสบหรือเจ็บหน้าอก

 

 

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคกรดไหลย้อนจริงหรือเปล่า ?

 

 

วิธีการตรวจกรดไหลย้อนแบบเดิม

 

 • การกลืนแป้งตรวจกระเพาะ
 • การส่องกล้องตรวจกระเพาะ เป็นการตรวจเบื้องต้นเพียงแค่ดูความบาดเจ็บของเนื้อเยื่อเท่านั้น ไม่สามารถบอกปริมาณกรดที่ไหลย้อนได้

 

เทคนิคใหม่ในการตรวจวัดปริมาณกรดไหลย้อน

 • ตรวจวัดกรดที่หลอดอาหาร 24 ชั่วโมง ด้วยการใส่สายวัดกรดที่หลอดอาหารเป็นการวินิจฉัย กรดไหลย้อนที่แม่นยำที่สุด

 

 

 

 

 

 

ทำไมต้องตรวจวัดกรดไหลย้อนในหลอดอาหาร

 

การตรวจวัดกรด หรือน้ำย่อยจากกระเพาะอาหารที่ไหลย้อนเข้ามาในหลอดอาหารตลอด 24 ชั่วโมง ถือเป็นมาตรฐานในการวินิจฉัยโรคกรดไหลย้อน และเป็นเทคโนโลยีใหม่ โดยการใส่สายตรวจขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางเพียง 2 มิลลิเมตร ผ่านจมูกแล้วค้างไว้ที่หลอดอาหารนาน 24 ชั่วโมง ที่สายจะมีตัวบันทึกค่าความเป็นกรดนำเข้าเครื่องอ่านเพื่อแปลผล และทราบผลได้ทันที ทำให้ทราบว่า

 

 • อาการที่เป็นใช่โรคกรดไหลย้อนจริงหรือไม่
 • มีกรดไหลย้อนขึ้นมาในหลอดอาหารเป็นจำนวนกี่ครั้ง และระยะเวลานานมากกว่าปกติหรือไม่
 • การเกิดโรคกรดไหลย้อนสัมพันธ์กับการเกิดอาการของผู้ป่วยหรือไม่
 • การให้ยาเพื่อรักษาโรคกรดไหลย้อน สามารถควบคุมโรคได้เพียงพอหรือไม่

 

 

การตรวจด้วยเครื่องวัดกรดไหลย้อน (24 hr Gastric PH monitoring)

 

 

 • ผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนที่กินยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น
 • ผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนที่หยุดยา ลดกรดไม่ได้ อาการจะกำเริบทันที
 • ผู้ป่วยอายุน้อย ที่ไม่อยากกินยาต่อไประยะเวลานาน
 • ผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บแน่นหน้าอก คล้ายเป็นโรคหัวใจ แต่ตรวจแล้วว่าไม่เป็นโรคหัวใจ
 • ผู้ป่วยที่มีอาการเสียงแหบเรื้อรัง เหมือนมีก้อนที่คอ แสบคอ ที่ได้รับการตรวจแล้ว จากแพทย์ หู คอ จมูก ไม่พบความผิดปกติใดๆ
 • ผู้ป่วยที่ส่องกล้องแล้วพบว่า ปลายหลอดอาหารมีการอักเสบที่รุนแรง

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนแรกในการรักษาโรคกรดไหลย้อน คืออะไร ?

 

 

การที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้สามารถช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยโรคกรดไหลย้อนได้อย่างถูกต้อง ต่างจากในอดีตทีได้ปรับยาไปเรื่อยๆ และยังทำให้การทำนายผล การวินิจฉัยโรคต่างๆ ถูกต้องชัดเจน เป็นข้อมูล ให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญวางแผนดูแลสุขภาพผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม ทำให้คุณภาพชีวิต และสภาพจิตใจของผู้ป่วยกรดไหลย้อนจะดีขึ้น

 

 

โรคกรดไหลย้อนตรวจพบได้มากในคนอ้วน หรือผู้ที่สูบบุหรี่ ซึ่งหากละเลยไม่ไปพบแพทย์ เพื่อทำการรักษาอาจทำให้เรื้อรังกลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้