โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลรามคำแหง ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

สมัครงานกับโรงพยาบาลรามคำแหง

หัวหน้า แผนกโภชนาการ สมัคร
หัวหน้า แผนกรับผู้ป่วยใน สมัคร
หัวหน้าช่าง แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
พยาบาล สมัคร
ผู้ช่วยหัวหน้าช่าง แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
ช่าง แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
เลขานุการ แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
ผู้ช่วยกรรมการบริหาร ฝ่ายบริหาร สมัคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับส่วนหน้า แผนกต้อนรับส่วนหน้า สมัคร
นักเทคนิคการแพทย์ แผนกเครื่องมือแพทย์ สมัคร
เจ้าหน้าที่ต้อนรับ แผนกเวชระเบียน สมัคร
เจ้าหน้าที่ทำบัตร แผนกเวชระเบียน สมัคร
เจ้าหน้าที่ธุรการ แผนกธุรการ สมัคร
เจ้าหน้าที่การเงินนอก แผนกการเงินนอก สมัคร
เจ้าหน้าที่การเงินใน แผนกการเงินใน สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแม่บ้าน แผนกแม่บ้าน สมัคร
เจ้าหน้าที่เวรเปล แผนกเวรเปล สมัคร
เจ้าหน้าที่ตรวจเครื่องมือพิเศษทางตา แผนกผู้ป่วยนอก แว่นตา  สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแพทย์, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย, พนักงานผู้ช่วยแผนก OPD, WARD, Special Unit, ทันตกรรม, Cath Lab สมัคร
พนักงานครัวอิสลาม แผนกครัวอิสลาม สมัคร