คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงานรามคำแหง ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงาน

โรงพยาบาลรามคำแหง ที่รับผิดชอบในหลายบทบาท

และกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

เลขานุการบริษัท ฝ่ายบริหาร สมัคร
หัวหน้า HR. Development สมัคร
หัวหน้า แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
CUSTOMER SERVICE สมัคร
เจ้าหน้าที่เวชระเบียน/ICD.10 สมัคร
พนักงานการเงิน สมัคร
นักวิเคราะห์ Data Analytic สมัคร
นักพัฒนาระบบ Developer สมัคร
นักวิเคราะห์ระบบ (SA) สมัคร
System Administrator สมัคร
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สมัคร
Business Development Manager สมัคร
Insurance and Corporate Relations Manager สมัคร
Digital Marketing Specialist สมัคร
Content Creative สมัคร
เลขานุการฝ่ายบริหาร สมัคร
เจ้าหน้าที่บุคคล แผนกบุคคล สมัคร
Supervisor แม่บ้าน แผนกแม่บ้าน สมัคร
รองหัวหน้าแม่บ้าน แผนกแม่บ้าน สมัคร
แม่บ้าน แผนกแม่บ้าน สมัคร
เจ้าหน้าที่ห้องผ้า แผนกห้องผ้า สมัคร
เจ้าหน้าที่ทำบัตร แผนกเวชระเบียน สมัคร
เจ้าหน้าที่ CALL CENTER แผนก CALL CENTER สมัคร
พนักงานต้อนรับ แผนกต้อนรับส่วนหน้า สมัคร
พนักงานรับโทรศัพท์ แผนกโอเปอเรเตอร์ สมัคร
พนักงานขับรถ แผนกยานพาหนะ สมัคร
พนักงานขับรถ สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแพทย์ แผนก SUPPLY สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแม่บ้าน แผนกแม่บ้าน สมัคร
พนักงานครัวอิสลาม แผนกโภชนาการ สมัคร
แม่บ้าน แผนก ICU อาคาร 3 สมัคร
เจ้าหน้าที่รับผู้ป่วยใน แผนกรับผู้ป่วยใน สมัคร
เจ้าหน้าที่เวรเปล แผนกเวรเปล สมัคร
วิศวกร ซ่อมบำรุง สมัคร
เจ้าหน้าที่ จป. แผนกซ่อมบำรุง สมัคร
ผู้ช่วย หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง สมัคร
ช่างซ่อมบำรุง สมัคร
ผู้ช่วย ช่างซ่อมบำรุง สมัคร
ผู้ตรวจการพยาบาล สมัคร
พยาบาลวิชาชีพ OPD, WARD, Special Unit สมัคร
ผู้ช่วยพยาบาล (PN) IPD สมัคร
พนักงานผู้ช่วยแพทย์, พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย OPD, WARD, Special Unit, ทันตกรรม, Cath Lab สมัคร
เปิดรับสมัครฝึกงาน ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยดูแลผู้ป่วย สมัคร
นักโภชนากร สมัคร
เภสัชกร สมัคร
ผู้ช่วยเภสัชกร สมัคร
นักรังสีเทคนิค สมัคร
ผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค สมัคร
ผู้ช่วยนักกายภาพ สมัคร
ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ แผนก LAB สมัคร
เจ้าหน้าที่บัญชี สมัคร
เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ป่วยนอก สมัคร
เจ้าหน้าที่การเงิน ผู้ป่วยใน สมัคร
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน สมัคร
เจ้าหน้าที่ประเมินราคา สมัคร