ห้องพักผู้ป่วยใน

บริการห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาล

สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในโรงพยาบาล

ห้องพักผู้ป่วยใน

อัตราค่าห้อง-ค่าบริการพยาบาล-ต่อวัน

ประเภทห้อง ค่าห้อง/วัน (บาท) ค่าบริการพยาบาล
และค่าบริการทางการแพทย์/วัน (บาท)
ราคารวม/วัน (บาท)
1. บริการสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลรามคำแหง ห้องแพลทตินั่ม อาคาร 3
Platinum Room
11,500 2,000 13,500
2. บริการสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลรามคำแหง ห้องวีไอพี อาคาร 3
VIP Room
8,000 1,800 9,800
3. บริการสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลรามคำแหง ห้องเดี่ยวพิเศษ อาคาร 3
Deluxe Room
2,300 1,700 4,000
4. บริการสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลรามคำแหง ห้องวีไอพี อาคาร 2
VIP Room
6,500 1,800 8,300
5. บริการสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลรามคำแหง ห้อง 2 เตียงแอร์อาคาร 1
2 Bed Room with Air Condition
1,000 1,700 2,700
6. ห้องเดี่ยวพิเศษ อาคาร 3 Ward 3/7 เด็ก
Deluxe Room Ward 3/7 PED
2,300 1,700 4,000
7. บริการสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลรามคำแหง ห้อง 4 เตียงแอร์อาคาร 1
4 Bed Room with Air Condition
700 1,700 2,400
8. บริการสำหรับผู้ป่วยรามคำแหง ห้องเดี่ยวธรรมดา อาคาร 1
Standard Single Room
2,000 1,700 3,700
9. บริการสำหรับผู้ป่วยโรงพยาบาลรามคำแหง ห้องเดี่ยวพิเศษ อาคาร 2
Deluxe Room
2,300 1,700 4,000

หมายเหตุ : Up Date 14 June 2023

1. ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และค่าโทรศัพท์ ไม่รวมอยู่ในค่าห้อง

2. ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า