ห้องแพลทตินั่ม อาคาร 3
ห้องแพลทตินั่ม อาคาร 3
May 13 / 2019