โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา
 • ค้นหาแพทย์

  ค้นหารายชื่อแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค

 • นัดหมายแพทย์

  นัดแพทย์ล่วงหน้าเพื่อวินิจฉัยรักษาและตรวจสอบอาการของโรค

 • บริการอื่น ๆ

  มีบริการธนาคารและร้านกาแฟและร้านสะดวกซื้อ

 • โปรแกรมตรวจสุขภาพ

  โปรแกรมตรวจมะเร็ง
  โปรแกรมตรวจหัวใจ
  โปรแกรมตรวจเบาหวาน

การดูแลคนใกล้ตัวหลังได้รับการบาดเจ็บที่ศีรษะ

หลัง ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ แพทย์มักให้ผู้ป่วยพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายและ ภาวะแทรกซ้อนที่อาจรุนแรงขึ้นจนทำให้เสียชีวิต

โรคหลอดเลือดสมองแตก

โรคหลอดเลือดสมองสามารถแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ คือ โรคหลอดเลือดสมองตีบ และ โรคหลอดเลือดสมองแตก โรคหลอดเลือดสมองตีบคือภาวะที่สมองมีการขาดเลือดเพราะมีไขมันไปเกาะในเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงสมองจนมีการอุดตัน

โรงพยาบาลรามคำแหงได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่ดีสุดของไทย ปี 2023

โดย นิตยสาร Newsweek ร่วมกับบริษัท Statista Inc. บริษัทชั้นนำในการเข้าถึงข้อมูลและรวบรวมสถิติด้วยช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และการจัดอันดับองค์กรในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ