แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลรามคำแหง บริการตรวจประเมิน วินิจฉัย

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลรามคำแหง

 

แผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลรามคำแหง

 

บริการตรวจประเมิน วินิจฉัย และรักษาทางกายภาพบำบัดในด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูสุขภาพของร่างกาย โดยมีความพร้อมของแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู และนักกายภาพบำบัดผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ประกอบกับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย ครบถ้วน

 • ตรวจรักษาโรคปวดระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • รักษาและฟื้นฟูโรคระบบประสาท (อัมพฤกษ์ อัมพาต)
 • แนะนำและฟื้นฟูผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัด
 • เทคโนโลยีการรักษาโรคปวดโดยการกระตุ้น PMS ( Peripheral Magnetic Stimulation )
 • เทคโนโลยีการรักษาโรคปวดโดยใช้เลเซอร์
 • เทคโนโลยีการรักษาโรคปวดโดยใช้คลื่นกระแทก (shock waves)
 • เทคโนโลยีการรักษาโรคปวดโดยคลื่นความถี่วิทยุ (TR Therapy)

 

 

บุคลากรในคลินิกกายภาพบำบัด

แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู (Physical Medicine and Rehabilitation Specialist) เป็นผู้ตรวจประเมิน วินิจฉัย และรักษาทั้งร่างกายโดยไม่ใช้การผ่าตัด ในกลุ่มโรคกล้ามเนื้อ เส้นประสาท และประเมินความรุนแรงของความทุพพลภาพทั้งแบบชั่วคราวและถาวรที่เกิดขึ้นทุกๆ ด้านเพื่อวางคลินิการรักษาแบบองค์รวม

นักกายภาพบำบัด (Physical Therapist) เป็นผู้ให้การรักษาและฟื้นฟู โดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษา และฟื้นฟูเสริมสร้างสมรรถภาพ ตลอดจนการบรรเทาการเจ็บปวดในข้อและกล้ามเนื้อ ความพิการของร่างกายด้วยวิธีการดัดดึง การบริหารร่างกาย รวมถึงเทคนิคและวิธีการทางกายภาพบำบัด

 

การบริการทางกายภาพบำบัด

 1. โรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
  • กลุ่มอาการปวดคอ ปวดบ่า (Neck pain)
  • กลุ่มอาการปวดชาจากกระดูกคอเลื่อน (C-Spondylosis)
  • กลุ่มอาการชาจากเส้นประสาทถูกกดทับ (Nerve compression)
  • กลุ่มอาการจากหมอนรองกระดูกเสื่อม (Spondylosis) / เคลื่อน (Herniated disc)
  • กลุ่มอาการปวดชาจากกระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis)
  • กลุ่มอาการปวดหัวไหล่ (Shoulder pain), ข้อไหล่ติด (Frozen shoulder)
  • กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อข้อศอก (Tennis elbow, Golfer’s elbow)
  • กลุ่มอาการปวดมือ, นิ้วมือ (CTS, Trigger finger)
  • กลุ่มอาการปวดข้อเข่า (Knee pain, Osteoarthritis)
  • กลุ่มอาการข้อเท้า, ส้นเท้า (Ankle sprain, Plantar fasciitis)
  • กลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อจากการทำงาน (Muscle sprain)
  • กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรัง (Myofascial pain syndrome)
  • กลุ่มผู้ป่วยกระดูกหัก ใส่เฝือก / ดามเหล็ก (Fracture)
    
 2. โรคระบบประสาท
  • ผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต (Stroke, Brain injury, Spinal Cord injury)
  • ผู้ป่วยพาร์กินสัน (Parkinson ’s disease )โรคทางระบบหัวใจและปอด ช่วยการขับเสมหะออกจากปอด สอนวิธีการหายใจที่ถูกต้อง ดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดหัวใจ ปอด และฟื้นฟูสมรรถภาพของหัวใจ
    
 3. โรคทางระบบหัวใจและปอด
  ช่วยการขับเสมหะออกจากปอด สอนวิธีการหายใจที่ถูกต้อง ดูแลผู้ป่วยก่อนและหลังการผ่าตัดหัวใจ ปอดและฟื้นฟูสมรรถภาพของหัวใจ
   
 4. ภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่างๆ
  เช่น โรควัยชรา  มะเร็ง ซึ่งเป็นผู้ป่วยที่ต้องนอนรับการรักษาบนเตียงเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคข้อยึดติด แผลกดทับ การฝ่อลีบของกล้ามเนื้อแขนและขา ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเคลื่อนไหวหรือบริหารที่ถูกต้องอย่างเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง 

 

อุปกรณ์ทางกายภาพบำบัด 

 1. การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave Therapy)
 2. การใช้เลเซอร์กำลังต่ำและสูงในการักษา (Low LASER and High LASER)
 3. การใช้คลื่นเหนือเสียงในการรักษา (Ultrasound)
 4. การใช้เครื่องดึงหลัง – ดึงคอ (Traction)
 5. การใช้ความร้อน – ความเย็นในการรักษา (Cold and hot pack )
 6. การใช้กระแสไฟฟ้าในการรักษา (TENS, Interferential)
 7. การใช้คลื่นสั้นในการรักษา (Shortwave diathermy)
 8. การรักษาด้วยแรงบีบ แรงดันลมในการรักษา (Pneumatic pressure)

 

เวลาเปิดให้บริการ 

บริการทางกายภาพบำบัดเปิดให้บริการทุกวัน  เวลา 8.30 – 20.00 น.

 

สถานที่ให้บริการ

ตึก B ชั้น 2 โรงพยาบาลรามคำแหง

 • การออกกำลังกายลดอาการไหล่ติด

 • ท่าออกกำลังกายและการหายใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของปอด

 • การดูแลกายภาพบำบัดในผู้ป่วย "พาร์กินสัน"

 • อาการปวดคอ