ศูนย์เฉพาะทาง

ศูนย์เฉพาะทางโรงพยาบาลรามคำแหง

เรามีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสำหรับดูแลผู้ป่วย


 • ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอกต่อมใต้สมองผ่านทางโพรงจมูก

  RAM Synergy Care "รักษาเนื้องอกต่อมใต้สมอง.. ไม่ใช่ที่ไหนก็ได้"

 • ศูนย์รักษาเนื้องอกในสมอง รพ.รามคำแหง

  ผสมผสานวิทยาการด้านการผ่าตัดเข้ากับเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพิ่มความปลอดภัยในการผ่าตัดรักษาเนื้องอกในสมอง เพื่อช่วยให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง

 • ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง หู คอ จมูก

  ตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดรักษาผู้ป่วยทางด้าน หู คอ จมูก ซึ่งการผ่าตัดส่องกล้อง-แผลเล็กเพื่อให้การผ่าตัดรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐานทางการแพทย์นั้น เกิดประสิทธิภาพในการรักษาและมีความปลอดภัยสูงที่สุด

 • บริการผู้ป่วย ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลรามคำแหง

  บริการวินิจฉัยรักษาฟื้นฟู รวมถึงตรวจเพื่อป้องกันโรคทางระบบประสาทสมองและไขสันหลัง อย่างครอบคลุมครบวงจร ซึ่งความผิดปกติของระบประสาทสมองและไขสันหลังอาจนำไปสู่ความพิการและทุพพลภาพหรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต