โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

ศูนย์เฉพาะทาง

ศูนย์เฉพาะทางโรงพยาบาลรามคำแหง

เรามีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสำหรับดูแลผู้ป่วย


  • ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องเนื้องอกต่อมใต้สมอง

  • ศูนย์รักษาเนื้องอกในสมอง รพ.รามคำแหง

    ผสมผสานวิทยาการด้านการผ่าตัดเข้ากับเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพิ่มความปลอดภัยในการผ่าตัดรักษาเนื้องอกในสมอง เพื่อช่วยให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง

  • ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง หู คอ จมูก

  • ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน