ศูนย์รักษาเนื้องอกในสมอง รพ.รามคำแหง

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลรามคำแหง

 

ศูนย์รักษาเนื้องอกในสมอง รพ.รามคำแหง

 

" ผสมผสานวิทยาการด้านการผ่าตัดเข้ากับเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพิ่มความปลอดภัยในการผ่าตัดรักษาเนื้องอกในสมอง เพื่อช่วยให้คนไข้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้ง "

 

แนวทางการรักษาเนื้องอกในสมอง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

 

  • เนื้องอกในสมองกลุ่มที่ยังไม่จำเป็นต้องผ่าตัดสามารถรักษาด้วยวิธีการเฝ้าติดตามอาการทางคลินิค และ MRI
  • กลุ่มที่จำเป็นต้องรักษาด้วยการผ่าตัด หรือ ฉายแสง

 

รพ.รามคำแหง มีอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีสูงช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการรักษาและผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ดังนี้

 

  1. กล้องผ่าตัดกำลังขยายสูง Microscope 3D เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญสำหรับการผ่าตัดเนื้องอกในสมองด้วยเทคนิคจุลศัลยกรรม การผ่าตัดผ่านกล้องขยาย 3 มิติ ด้วยกำลังขยายสูงถึง 39 เท่า ช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถเห็นภาพขณะผ่าตัดได้ชัดมาก โดยที่ภาพที่ได้จะมีทั้งความกว้าง ความยาว และความลึก ทำให้การผ่าตัดเนื้องอกที่อยู่ในบริเวณสำคัญที่ล้อมรอบไปด้วยเส้นเลือด และเส้นประสาทขนาดเล็ก มีความปลอดภัยมาก และ ลดอัตราการบาดเจ็บต่ออวัยวะสำคัญขนาดเล็กโดยรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

  1. กล้องส่องผ่าตัด (Endoscopic neurosurgery) การใช้กล้องชนิดนี้จะคล้ายๆกันกับที่ใช้ผ่าตัดถุงน้ำดีหรือไส้ติ่ง ภาพที่ได้จะเป็นภาพกำลังขยายสูง ลักษณะ 2D  ในที่การผ่าตัดเนื้องอกในสมองบางชนิด เช่น เนื้องอกของต่อมใต้สมอง สามารถใช้กล้องส่องผ่าตัดชนิดนี้สอดผ่านรูจมูกเพื่อช่วยในการเอาเนื้องอกสมองโดยออกได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องลงมีดผ่าตัดที่ผิวหนังและไม่ต้องเปิดกะโหลกศีรษะ ลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บต่อเนื้อสมอง ช่วยทำให้การผ่าตัดเนื้องอกในบริเวณฐานของกระโหลกศีรษะปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

 

  1. เครื่องกำจัดเนื้องอกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Cavitron ultrasonic aspiration (CUSA)) เครื่องมือนี้มีส่วนสำคัญมากในการผ่าตัดเนื้องอกในสมอง โดยที่เครื่องนี้จะส่งคลื่นเสียงความที่สูงอัลตร้าโซนิค ไปทำลายเซลล์เนื้องอกให้แตกสลายเป็นชิ้นเล็ก ก่อนที่จะมีการนำเนื้องอกออกผ่านทางเครื่องดูดขนาดเล็ก ทำให้การเอาเนื้องอกออกมีความปลอดภัยมากขึ้น ลดความบอบช้ำของเนื้อสมอง และอวัยวะข้างเคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

  1. อุปกรณ์การผ่าตัดแบบจุลศัลยกรรม เนื่องจากส่วนใหญ่ของการผ่าตัดเนื้องอกจำเป็นต้องใช้กล้องขยายเพื่อให้ได้ภาพขยายที่ชัดเจน ทำให้อุปกรณ์การผ่าตัดจึงต้องมีขนาดเล็กลงมากด้วย เพื่อให้ได้ความละเอียดขณะผ่าตัดถึงระดับมิลลิเมตร

 

  1. เครื่อง Neuro-Navigator อุปกรณ์นำทางที่ช่วยทำให้ทราบตำแหน่งของเนื้องอกในสมองรวมถึงอวัยวะที่สำคัญ ที่อยู่ในบริเวณที่ทำการผ่าตัดได้ ทำให้การผ่าตัดมีความแม่นยำมากขึ้น ลดโอกาสเกิดปัญหาแทรกซ้อนจากการผ่าตัดผิดตำแหน่ง

 

 

 

  1. เทคโนโลยีพิเศษ จากเครื่อง MRI เช่น DTI fiber tracking ช่วยให้เห็นตำแหน่งเส้นใยประสาทสำคัญภายในสมองเทียบกับตัวเนื้องอกได้ เพราะ เนื้องอกในสมองบางชนิดจะมีการลุกลามเข้าไปในเส้นใยประสาทได้ ดังนั้นการนำเนื้องอกที่ปนอยู่กับเส้นใยประสาทออกจะทำให้มีความพิการเกิดขึ้นได้ ดังนั้นอุปกรณ์นี้จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนตัดเอาเนื้องอกในสมองออกได้มากที่สุดโดยที่ยังคงการทำงานของสมองได้ ลดโอกาสพิการหลังการผ่าตัด หรือ MRI SPECTROSCOPY ที่ช่วยให้แยกบริเวณที่สงสัยว่า เป็นเนื้องอก หรือ โรคอื่น เช่น ภาวะติดเชื้อ หรือ ภาวะหลังฉายแสง ทำให้บอกแนวทางในการรักษาได้อย่างถูกต้องมากขึ้น

 

 

 

  1. อุปกรณ์เฝ้าดูการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด (Intra operative monitoring) ใช้สำหรับติดตามการทำงานของระบบประสาทในระหว่างการผ่าตัดขณะที่ผู้ป่วยหลับหรือตื่น โดยใช้เทคนิคทางด้านประสาทสรีรวิทยา ซึ่งเกิดจากการตอบสนองของระบบประสาททางด้านไฟฟ้า ช่วยให้มีการประเมินการทำงานของระบบประสาทและลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บต่อระบบประสาทขณะทำการผ่าตัดได้ ถือเป็นมาตรฐานที่สำคัญในการผ่าตัดคนไข้เนื้องอกในสมองในปัจจุบัน

 

 

 

หลังการผ่าตัดเนื้องอกออกไปแล้วจะมีส่งตรวจทางเซลล์วิทยาทุกราย เพื่อดูชนิดของเนื้องอก รวมถึงชนิดของโปรตีนที่แตกต่างกันออกไปในเนื้องอกที่แม้จะเป็นชนิดเดียวกันหากมองจากเซลล์วิทยา เพื่อที่จะแพทย์จะประเมินการพยากรณ์ของโรคได้อย่างแม่นยำ  นอกจากนี้หลังจากทราบชนิดของเนื้องอกแล้วบางชนิดอาจจำเป็นต้องฉายรังสี หรือให้ยาเคมีบำบัดหลังจากการผ่าตัดเพื่อให้การรักษาเนื้องอกในสมองได้อย่างสมบูรณ์

 

 

อ่านเพิ่มเติม :

เนื้องอกในสมองที่ไม่ได้มาจากสมอง : Brain Metastases อ่านเพิ่มเติม คลิก >> https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/1037

เนื้องอกในสมองที่เงียบที่สุด อะคูสติก- นิวโรมา อ่านเพิ่มเติม คลิก >> https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/1014

เมนิงจิโอมา (meningioma) : เนื้องอกในสมองสุดคลาสสิค อ่านเพิ่มเติม คลิก >> https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/686

เนื้องอกในสมอง รักษาได้ไหม? อ่านเพิ่มเติม คลิก >> https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/519

  • โรคเนื้องอกในสมอง กับการใช้ Fiber tractography