โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

เทคโนโลยีการรักษา "ช่องไขสันหลังตีบ"

นพ.อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

โรคชิคุนกุนยาในวัยเด็ก

พญ.ตวงพร ตุรงค์สมบูรณ์ แพทย์ผู้ชำนาญการโรคติดเชื้อในเด็ก

เทคโนโลยีการพัฒนาสมรรถภาพหัวใจ VO2 MAX

พญ.บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล แพทย์โรคหัวใจ

โรคสะเก็ดเงิน

นพ.ภค สาธิตพิฐกุล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคผิวหนัง

เทคโนโลยีส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ตรวจเนื้อร้าย

พญ.ปานวาด มั่นจิต แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินอาหาร