โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

โรคหมอนรองกระดูกสันหลัง กับ เทคโนโลยีผ่าตัดส่องกล้อง ENDOSCOPE

นพ.อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

Ep.3 โรคไตวายเรื้อรัง... ปลูกถ่ายไต ทางเลือกการรักษาโรคไตวายเรื้อรัง

นพ.ถนอมศักดิ์ อัศวดิลกชัย ผู้ชำนาญการด้านโรคไต

Ep.2 โรคไตวายเรื้อรัง... สาเหตุที่ทำให้ไตวายเรื้อรัง

นพ.ถนอมศักดิ์ อัศวดิลกชัย ผู้ชำนาญการด้านโรคไต

Ep.1 โรคไตวายเรื้อรัง How To... คุณรู้จัก "โรคไตวายเรื้อรัง" ดีแค่ไหน?

นพ.ถนอมศักดิ์ อัศวดิลกชัย ผู้ชำนาญการด้านโรคไต

ทำความเข้าใจ..โรคติดเชื้อเอชไอวี (HIV)

พญ.สโรบล เจาฑะเกษตริน แพทย์ผู้ชำนาญการโรคติดเชื้อ