โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

ภาวะหัวใจวายเฉียบพลันจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ

รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

โรคหัวใจวายเฉียบพลันและภาวะหัวใจห้องบนเต้นพลิ้ว

รศ.นพ.บัญชา ศันสนีย์วิทยกุล แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

เวียนศีรษะบ้านหมุน สัญญาณอันตรายที่ควรระวัง

พญ.ลลิลทิพย์ เอียดช่วย แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหู คอ จมูก

สัญญาณอันตราย ของหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

นพ.นิธิ สัมมาชีพวิศวกุล แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจ

ฝุ่น PM 2.5 กับพัฒนาการทางสมองในเด็ก

พญ.ปิ่นประภา ธรรมวิภัชน์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก