โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

โรคสะเก็ดเงิน

นพ.ภค สาธิตพิฐกุล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคผิวหนัง

หมอนรองกระดูกหัวเข่าฉีกขาด

นพ.นิติ ประสาทอาภรณ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคกระดูกและข้อ

เทคโนโลยีส่องกล้องลำไส้ใหญ่ ตรวจเนื้อร้าย

พญ.ปานวาด มั่นจิต แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคระบบทางเดินอาหาร

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบสนิท

นพ.อุทัย พันธิตพงษ์ แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจ

เทคโนโลยี Smart Ward

ผศ.นพ.อรรถพล เอี่ยมอุดมกาล แพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก