โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับวัคซีน-19ในผู้ป่วยเบาหวาน

พญ.พรศรี ชัยวิจิตมลากูล แพทย์ผู้ชำนาญการโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

สัญญาณเตือนไทรอยด์เป็นพิษ

พญ.ศรีกร จินะดิษฐ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

วัคซีนโควิด-19 กับโรคทางระบบสมอง

พญ.สุธิดา เย็นจันทร์ แพทย์ผู้ชำนาญการโรคสมองและระบบประสาท

เทคโนโลยีการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ โดยไม่ต้องผ่าตัด

พญ.ปนัดดา สุวานิช แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหัวใจ

การรักษาหมอนรองกระดูกสันหลัง ด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง Endoscope

นพ.อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลัง