รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

การรักษาโรคลิ้นหัวใจตีบ

พญ.ปนัดดา สุวานิช แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหัวใจ

ศูนย์กลางจอประสาทตาเสื่อม

พญ.อรุณี ตั้งศิริชัยพงษ์ จักษุแพทย์ผู้ชำนาญการด้านจอประสาทตา

RSV โรคที่พบบ่อยในหน้าฝน

ผศ.นพ.อรรถพล เอี่ยมอุดมกาล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านระบบทางเดินหายใจในเด็ก

โรคซึมเศร้า กับการรักษาด้วยเทคโนโลยี TMS

พญ.อริยา ทิมา แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรกรรมประสาทวิทยา

อาการท้องเสีย สลับท้องผูก

นพ.ดนัย ลิ้มมธุรสกุล แพทย์ระบบทางเดินอาหาร