รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

เทคโนโลยีการผ่าตัดแผลเล็กผ่านกล้องเอ็นโดสโคป

นพ.อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล ศัลยแพทย์ด้านกระดูกสันหลัง

อาการนอนกรน

พญ.นพวรรณ ล่องชูผล แพทย์ผู้ชำนาญการแผนก หู คอ จมูก

ท้องเสียเรื้อรัง

นพ.ดนัย ลิ้มมธุรสกุล ​​​​​​​แพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหาร

เทคโนโลยีการรักษาหมอนรองกระดูกสันหลังแบบแผลเล็ก

นพ.อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

พญ.บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล อายุรแพทย์โรคหัวใจ