รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

อันตรายของโรคหัวใจขาดเลือด

นพ.อุทัย พันธิตพงษ์ แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจ

อาการนอนกรน

พญ.นพวรรณ ล่องชูผล แพทย์ผู้ชำนาญการโรค หู คอ จมูก

ท้องเสียเรื้อรัง

นพ.ดนัย ลิ้มมธุรสกุล แพทย์ผู้ชำนาญการโรคระบบทางเดินอาหาร

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

พญ.บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล อายุรแพทย์โรคหัวใจ