รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

โรคหมอนรองกระดูกสันหลัง กับ เทคโนโลยีผ่าตัดส่องกล้อง ENDOSCOPE

นพ.อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

เด็กแพ้อาหาร เราจะจัดการยังไง!!

พญ.ชัญญรัช ตัณศุภผล กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคภูมแพ้

กินเค็ม กินเผ็ด กินรสจัด เสี่ยงเป็นโรคไตเรื้อรัง! จริงไหม?

นพ.สิโรตม์ คุณาพรไพโรจน์ แพทย์ผู้ชำนาญการโรคไต

คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอด และการออกกำลังกาย

ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ ผู้ชำนาญการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอด และการออกกำลังกาย

โรคเนื้องอกในสมอง กับการใช้ Fiber tractography

นพ.นภสินธุ์ เถกิงเดช แพทย์ผู้ชำนาญการด้านประสาทศัลยศาสตร์