รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

โรคหมอนรองกระดูกสันหลัง กับ เทคโนโลยีผ่าตัดส่องกล้อง ENDOSCOPE

นพ.อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

ลูกโตช้ากว่าเพื่อนในวัยเดียวกัน ทำยังไงดี?

ลูกโตช้ากว่าเพื่อนวัยเดียวกัน เราควรทำอย่างไรดี สังเกตุการเติบโตของลูกหากตกจากกราฟแนะนำให้พบแพทย์ โดย พญ.ยอดพร หิรัญรัศ กุมารแพทย์เฉพาะทางต่อมไร้ท่อและเบาหวาน

การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ สำคัญอย่างไร?

การตรวจสุขภาพทารกที่อยู่ในครรภ์ สำคัญอย่างไร? โดย พญ.ธิตินันท์ ตัณสถิตย์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช สาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์-โรงพยาบาลรามคำแหง-

RSV โรคที่พบบ่อยในหน้าฝน

RSV(Respiratory Syncytial Virus) เป็นโรคที่มักจะพบบ่อยในหน้าฝน โดย ผศ.นพ.อรรถพล เอี่ยมอุดมกาล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านระบบทางเดินหายใจในเด็ก-โรงพยาบาลรามคำแหง

RSV โรคที่พบบ่อยในหน้าฝน

ผศ.นพ.อรรถพล เอี่ยมอุดมกาล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านระบบทางเดินหายใจในเด็ก