รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

กินเค็ม กินเผ็ด กินรสจัด เสี่ยงเป็นโรคไตเรื้อรัง! จริงไหม?

นพ.สิโรตม์ คุณาพรไพโรจน์ แพทย์ผู้ชำนาญการโรคไต

คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอด และการออกกำลังกาย

ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์ ผู้ชำนาญการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอด และการออกกำลังกาย

โรคเนื้องอกในสมอง กับการใช้ Fiber tractography

นพ.นภสินธุ์ เถกิงเดช แพทย์ผู้ชำนาญการด้านประสาทศัลยศาสตร์

โรคพาร์กินสัน

ผศ.นพ.ปรัชญา ศรีวานิชภูมิ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคสมองและระบบประสาท