โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

โรคหมอนรองกระดูกสันหลัง กับ เทคโนโลยีผ่าตัดส่องกล้อง ENDOSCOPE

นพ.อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

ภาวะกระดูกข้อสะโพกหัก

นพ.สงัด ลิมปิวัฒกี แพทย์ผู้ชำนาญการโรคกระดูกและข้อ

โรคมะเร็งปากมดลูก

พญ.ศรีสุภา เลาห์ภากรณ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติ-นรีเวช มะเร็งวิทยาและการผ่าตัดส่องกล้องทางนรีเวช

โรคต้อหิน

พญ.กนกวรรณ ยุตติธรรม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคต้อหิน

ใจเต้นแบบไหนไม่ควรมองข้าม

พญ.บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจ