โรงพยาบาลรามคำแหง - แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกสาขา

รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

โรคหมอนรองกระดูกสันหลัง กับ เทคโนโลยีผ่าตัดส่องกล้อง ENDOSCOPE

นพ.อัครวิทย์ อัศวศักดิ์สกุล แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

โภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์

คุณศศิภา กรินทรากุล นักกำหนดอาหาร

โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ภัยเงียบอย่ามองข้าม

พญ.ปนัดดา สุวานิช แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคหัวใจ

ความดันโลหิตสูง เสี่ยงโรคไต

นพ.สิโรตม์ คุณาพรไพโรจน์ แพทย์ผู้ชำนาญโรคไต

ปวดศีรษะจากความเครียด

พญ.สุธิดา เย็นจันทร์ แพทย์ผู้ชำนาญการโรคสมองและระบบประสาท