รายการทีวี

รายการทีวีโรงพยาบาลรามคำแหง

รายการที่แพร่ภาพลงทีวี โรงพยาบาลรามคำแหง

เชียร์กีฬาปลอดภัย ไม่เสี่ยงหัวใจวาย

พญ.บัณฑิตา พงษ์ตัณฑกุล แพทย์ผู้ชำนาญการโรคหัวใจ

การรักษาเอ็นไขว้หน้าเข่าฉีกขาด

นพ.สิริศักดิ์ บูรณวัฒนาโชค แพทย์ผู้ชำนาญการโรคกระดูกและข้อ

โรคผิวหนังจากการออกกำลังกาย

นพ.พรชัย โพธินามทอง แพทย์ผู้ชำนาญการโรคผิวหนังและเลเซอร์

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้

พญ.ธัญรดา เลี่ยมเส้ง แพทย์ผู้ชำนาญการด้านหู คอ จมูก