วิธีการใช้งาน "เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว"

โดย คุณภัทราภรณ์ กองทิพย์ พยาบาลวิชาชีพ