วิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR (Basic Life Support) และการใช้เครื่อง AED ที่ถูกต้อง โดย แพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ