บอกเล่าประสบการณ์ผู้ป่วย หลังปลูกถ่ายไต 7 เดือน ที่โรงพยาบาลรามคำแหง