ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง หู คอ จมูก

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลรามคำแหง

 

 

ศูนย์การผ่าตัดส่องกล้อง หู คอ จมูก

Ram Minimally Invasive ENT Surgery

 

 

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหง เป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน หู คอ จมูก ในระดับชั้นนำของประเทศไทย เนื่องจากมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างครบถ้วน สำหรับการตรวจวินิจฉัยและผ่าตัดรักษาผู้ป่วยทางด้าน หู คอ จมูก ซึ่งการผ่าตัดส่องกล้อง-แผลเล็ก นั้นต้องทำโดยแพทย์ที่มีประสบการณ์และมีความชำนาญในการผ่าตัดด้วยการใช้กล้องเป็นอย่างดี ร่วมกับมีความรู้ทางด้านกายวิภาคอย่างแม่นยำ เพื่อให้การผ่าตัดรักษาด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและได้มาตรฐานทางการแพทย์นั้น เกิดประสิทธิภาพในการรักษาและมีความปลอดภัยสูงที่สุด

 

ศูนย์การผ่าตัดส่องกล้อง หู คอ จมูก ได้ทำการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยด้วยวิธีดังกล่าวมาเป็นเวลายาวนานกว่า 20 ปี อีกทั้งยังริเริ่มทำการผ่าตัดหลายประเภท เช่น การผ่าตัดส่องกล้องแบบเปิดโพรงไซนัสทั้งหมด (Full House ESS), การส่องกล้องผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมองผ่านทางรูจมูกร่วมกับประสาทศัลยแพทย์, การผ่าตัดต่อมน้ำลายใต้คางผ่านทางปาก, การกำจัดนิ่วในท่อน้ำลายด้วยวิธีส่องกล้อง, การผ่าตัดเนื้องอกต่อมน้ำลายหน้าหูด้วยเทคนิค extra-capsular เพื่อลดการบาดเจ็บต่อเส้นประสาทใบหน้า, การผ่าตัดทอนซิลและรักษาโรคนอนกรนด้วยวิธีต่างๆ ตลอดจนการผ่าตัดส่องกล้องไทรอยด์ ทำให้โรงพยาบาลรามคำแหงเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกๆ ที่สามารถทำการผ่าตัดดังกล่าวได้ในประเทศไทยและได้ผลการรักษาที่ประสบความสำเร็จจนเป็นที่ประจักษ์แพร่หลาย

 

ที่มา : ขอบคุณภาพจาก นพ. ภูริปัณย์ อร่ามวัฒนพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน หู คอ จมูก

 

 

ศูนย์การผ่าตัดแบบ ส่องกล้อง-แผลเล็ก หรือซ่อนแผล ทางหู คอ จมูก มุ่งเน้นการผ่าตัดโดยเข้าทางช่องทางปกติ เช่น โพรงจมูก รูหู ช่องปาก เพื่อไม่ให้มีบาดแผลเกิดขึ้นที่บริเวณผิวหนัง แต่หากมีความจำเป็น ทางทีมผ่าตัดก็จะพิจารณาลงแผลให้เล็กที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ รวมถึงเลือกตำแหน่งแผลผ่าตัดบริเวณรอยพับของผิวหนัง หรืออาจลงแผลซ่อนเข้าไปในบริเวณที่มองไม่เห็น เช่น บริเวณไรผม หลังหู เพื่อคงความสวยงามของผู้ป่วย นอกจากนี้ยังมีการใช้กล้องชนิดต่างๆ ช่วยในการผ่าตัด ได้แก่ กล้อง Endoscope, กล้อง Microscope, Flexible Endoscope ร่วมกับอุปกรณ์ในการผ่าตัดที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
 

 1. ผู้ป่วยฟื้นตัวเร็วที่สุด
 2. ผู้ป่วยเจ็บแผลน้อยที่สุด
 3. ผู้ป่วยเสียเลือดน้อยที่สุด
 4. ระยะเวลานอนโรงพยาบาลสั้นที่สุด หรือ ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล (ผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก)
 5. มีแผลน้อยที่สุด หรือ ไม่มีแผลภายนอกเลย

 

 

ทางศูนย์การผ่าตัดส่องกล้องหู คอ จมูก โรงพยาบาลรามคำแหง สามารถให้บริการผ่าตัดรักษาได้ดังนี้

 

ทางด้านจมูก

 

 1. ผ่าตัดส่องกล้องเข้าทางรูจมูก เพื่อรักษา
  • ไซนัสอักเสบ ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ รวมถึงการผ่าตัดแก้ไขหากผู้ป่วยเคยได้รับการผ่าตัดมาแล้วแต่เกิดภาวะไซนัสอักเสบซ้ำ โดยมีเครื่องนำวิถี (navigator) ที่ทันสมัยมากเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน
  • เนื้องอกในโพรงจมูก และ ไซนัส เช่น ริดสีดวงจมูก หรือ เนื้องอกชนิดอื่นๆ
  • ผนังกั้นช่องจมูกคด เพื่อแก้ไขอาการคัดจมูกข้างใดข้างหนึ่ง หรือคัดจมูกสลับกัน 2 ข้าง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการปวดในจมูกและไซนัสอักเสบเรื้อรัง
  • เยื่อบุโพรงจมูกบวม และ/หรือกระดูกขยายผิดปกติ
  • เนื้องอกต่อมใต้สมอง หรือ ฐานกะโหลก
  • ก้อนหลังโพรงจมูก และ อดีนอยส์
    

 

ตัวอย่าง เคสเด็กที่อดีนอยส์โต มีปัญหาการหายใจ มีน้ำมูกและเป็นไซนัสไม่หาย และ หูชั้นกลางอักเสบบ่อยมาก

 

 

Film Adenoid แสดงให้เห็นว่าช่องหายใจเหลือน้อยมาก ร่องสีดำเล็กๆที่ชี้เท่านั้นเทียบได้ประมาณ 5% ของช่องหายใจทั้งหมด

 

 

          

 

ภาพส่องกล้องก่อนผ่าตัด ก้อน adenoid อุดหลังโพรงจมูก 95%

 

          

 

หลังผ่าตัด ละลายด้วยจี้เย็น แสดงให้เห็นว่าช่องหายใจกว้างขึ้นมากชัดเจน และสามารถเก็บเนื้อเยื่ออดีนอยส์ได้ทุกมุม รวมถึงที่ลามไปท่อหู โดยแทบจะไม่มีเลือดออกเลย

 

 

ตัวอย่างเคสเด็กมาด้วยเลือดออกจมูก และแน่นจมูก

 

          

 

ตรวจพบก้อนคล้ายอดีนอยส์โต แต่สุดท้ายเป็น มะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) ของอดีนอยส์

 

          

 

ภาพหลังผ่าตัด

 

 • ผ่าตัดห้ามเลือดกำเดาไหลรุนแรง
 • ผ่าตัดเพื่อซ่อมแซมน้ำสมองรั่ว
 1. ผ่าตัดไซนัสโดยการใช้บอลลูน
 2. ผ่าตัดเพื่อลดขนาดเยื่อบุโพรงจมูกด้วยคลื่นวิทยุ เลเซอร์ จี้พลาสม่าเย็น หรือ เครื่องตัดปั่นดูด (microdebrider) เพื่อลดอาการคัดจมูก และ/หรือ อาการคัน จาม และน้ำมูกไหล
 3. การส่องกล้องรักษาด้วยความเย็นจัด (Cryotherapy) เพื่อรักษาอาการน้ำมูกไหล ที่ไม่สามารถรักษาโดยยารับประทานหรือยาพ่น

การผ่าตัดแก้ไขหากผู้ป่วยเคยได้รับการผ่าตัดมาแล้วแต่เกิดภาวะไซนัสอักเสบซ้ำ

หลังผ่าตัดแก้ไขภาวะไซนัสอักเสบซ้ำ

ที่มา : ขอบคุณภาพจาก นพ. ภูริปัณย์ อร่ามวัฒนพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน หู คอ จมูก

 

 

ทางด้านช่องปาก คอ และกล่องเสียง

 1. มีการผ่าตัดด้วยเลเซอร์, คลื่นวิทยุ หรือ คลื่นเสียงภายในช่องปาก เพื่อรักษาโรคต่างๆ เช่น มะเร็งช่องปาก ลิ้น กระพุงแก้ม พื้นปาก หรือรอยโรคอื่นที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
 2. การผ่าตัดทอนซิลและ/หรืออะดีนอยส์ โดยไร้มีดด้วยวิธีการต่างๆ ทำให้ตัดเนื้อเยื่อได้ด้วยความนุ่มนวล เนื้อเยื่อบริเวณข้างเคียงบาดเจ็บน้อยและเสียเลือดน้อยมากเช่น การใช้จี้ไฟฟ้า, จี้พลาสม่าเย็น, คลื่นเสียงความถี่สูง หรือ คลื่นความถี่วิทยุ
 3. การส่องกล้องเพื่อประเมินตำแหน่งการอุดกลั้นทางเดินหายใจที่ทำให้นอนกรน และผ่าตัดเฉพาะตำแหน่งที่จำเป็นแบบไร้มีด เพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีที่สุดและบาดเจ็บน้อยที่สุด ได้แก่ การผ่าตัดเพดานอ่อนรวมกับการเย็บกระชับกล้ามเนื้อในช่องคอ การลดขนาดโคนลิ้นโดยใช้กล้องช่วยเข้าทางปาก
 4. การผ่าตัดเนื้องอกบริเวณโคนลิ้นและฝาปิดกล่องเสียงแบบไร้มีด โดยใช้กล้องช่วยเข้าทางปาก
   

  ที่มา : ขอบคุณภาพจาก นพ. ภูริปัณย์ อร่ามวัฒนพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน หู คอ จมูก


   
 5. การผ่าตัดเนื้องอกบริเวณกล่องเสียง หรือ สายเสียง แบบไร้มีด โดยใช้กล้องช่วยทางปาก
   

  ที่มา : ขอบคุณภาพจาก นพ. ภูริปัณย์ อร่ามวัฒนพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน หู คอ จมูก


   
 6. การผ่าตัด เติม ไขมันและ /หรือ พังผืดในสายเสียงเพื่อแก้ไขเสียงแหบจากสายเสียงอัมพาตหนึ่งข้างหรือ สายเสียงฝ่อ
 7. การผ่าตัดสายเสียงช่วยแก้ไขภาวะการหายใจลำบากในผู้ป่วยที่สายเสียงอัมพาตสองข้างแบบปิด
 8. การผ่าตัดต่อมน้ำลายพื้นปากอักเสบ อุดตัน หรือ เนื้องอก (Sublingual gland or Ranular cyst)
 9. การผ่าตัดต่อมน้ำลายใต้คาง (Submandibular gland) ออกทางปากโดยใช้กล้อง ทำให้ไม่มีแผลภายนอก
 10. การผ่าตัดเนื้องอกต่อมน้ำลายหน้าหู (Parotid gland tumor) แบบแผลเล็กและเทคนิค Extracapsular dissection เพื่อลดการกระทบกระเทือนต่อเส้นประสาทใบหน้า
   

  ที่มา : ขอบคุณภาพจาก นพ. ภูริปัณย์ อร่ามวัฒนพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน หู คอ จมูก


   
 11. การส่องกล้องท่อน้ำลายเพื่อวินิจฉัย และเอานิ่วในท่อน้ำลายออก
 12. การผ่าตัดไทรอยด์โดยการส่องกล้อง ซึ่งสามารถทำได้ทั้งส่องกล้องเข้าทางปาก และหลังหู เพื่อไม่ไห้มีแผลผ่าตัดบริเวณคอ


  การผ่าตัดไทรอยด์โดยการส่องกล้องทางปาก

  การผ่าตัดไทรอยด์โดยการส่องกล้องทางหลังหู


  ที่มา : ขอบคุณภาพจาก นพ. ภูริปัณย์ อร่ามวัฒนพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน หู คอ จมูก
   

 13. การผ่าตัดระบายหนองรอบช่องปากและช่องคอผ่านทางปาก ในผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อชั้นลึกของคอ (deep neck infection) โดยพยายามเลี่ยงการเปิดแผลที่คอและ/หรือเจาะคอ (ในรายที่เหมาะสม)
 14. การผ่าตัดเนื้องอกบริเวณช่องข้างกระดูกกรามออกทางปากโดยใช้กล้องช่วย

 

 

ทางด้านหู

 1. การผ่าตัดส่องกล้องเพื่อขยายท่อปรับอากาศหูโดยบอลลูน
   

        

  ที่มา : ขอบคุณภาพจาก นพ. ภูริปัณย์ อร่ามวัฒนพงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน หู คอ จมูก


   
 2. การผ่าตัดปิดรูทะลุของแก้วหูโดยการส่องกล้อง
 3. การใช้กล้องช่วยประเมินโพรงอากาศหลังหูและกระดูกหูในการผ่าตัดหูชั้นกลาง
 4. การผ่าตัดซ่อมน้ำสมองที่รั่วออกทางหู

 

ศูนย์การผ่าตัดแบบส่องกล้อง-แผลเล็ก หรือ ซ่อนแผล มุ่งเน้น ทั้งความสวยงาม และ ประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยควบคู่กันไป

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณสรีวรรณ จันทร์แจ้ง

 

 

ผู้ป่วยมะเร็งที่ต่อมไทรอยด์ ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องหู คอ จมูก

 

“...รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้เป็นพนักงานของ รพ.รามคำแหง…”

 

 “...ตอนหลังผ่าตัดปรากฏว่าใช้เวลาพักฟื้นน้อยมาก แล้วแผลก็สวยมากเสียงก็ดี แคลเซียมก็ไม่ต่ำ รู้สึกเลยว่า...กำลังใจของเราดีขึ้นมากที่ได้เจออาจารย์มาช่วยรักษาได้ทันเวลา ทั้ง ๆ ที่เราคิดอยู่แล้วว่าเราเป็นรุนแรง ซึ่งพี่สาวที่เคยเป็นมาก่อนต้องใช้เวลาพักฟื้นนานประมาณ 4-5 เดือนค่ะและยังต้องผ่าตัดอีก 2 ครั้ง ซึ่งพี่สาวไม่ได้รักษาที่ รพ.รามคำแหงนะคะ ก็แปลกใจที่ตัวของเราเองผ่าตัดเสร็จกลับไปบ้านแล้วก็เดินเหินอะไรได้ปกติดี...ยังถามอาจารย์เลยว่าออกกำลังกายได้ไหม...อาจารย์ก็บอกว่าอย่าพึ่ง แต่ก็ทำงานบ้านได้ กลับไปถึงบ้านก็กวาดถูบ้านอะไรได้เลยหลังจากผ่าตัดค่ะ มีระยะการพักฟื้นแค่เดือนเดียว แผลและร่างกายดีทุกอย่างโดยไม่รู้เลยว่าอาจารย์ใช้เครื่องมือลงไปยังไง คือตอนแรกได้ยินอาจารย์บอกว่าอาจจะต้องให้หมอผ่าตัดทรวงอกเข้าร่วมทำด้วยอีกคนหนึ่ง จะได้ผ่าตัดเปิดหน้าอกแล้วช่วยกันเลาะ ซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าถ้าถึงขนาดนั้นเราคงต้องพักฟื้นหลายเดือน แต่อาจารย์เก่งมาก ก็คือสรุปว่าหมอทรวงอกไม่ได้เข้าไปช่วยก็ประสบความสำเร็จ และอาจารย์มั่นใจว่าตัดออกหมดแล้ว และผลตรวจมะเร็งเป็น 0.1 อาจารย์บอกเราว่าหายแล้วนะ แต่เพื่อป้องกันอีกชั้นด้วยการให้ไปกลืนน้ำแร่ 1 ครั้งตามมาตรฐานการรักษาซึ่งไปกลืนมาเรียบร้อยแล้ว แล้วก็มีการนัดทุก 6 เดือนให้ไปสแกนซ้ำว่ามีมะเร็งขึ้นหรือเปล่า แต่ว่าผลการตรวจล่าสุดคือ...ไม่มีแล้วค่ะ...รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้เป็นพนักงานของ รพ.รามคำแหง เพราะถ้าเกิดทำงานที่อื่นคงไม่ได้รักษาดีขนาดนี้ และผู้บริหารใส่ใจพนักงานมาก คอยเป็นห่วงเป็นใย ถามอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นยังไงบ้าง คอยช่วยเหลือและคอยถามว่าเรามีปัญหาอะไรที่สามารถช่วยได้ ก็รู้สึกประทับใจ รวมทั้งคุณหมอภูริปัณย์ด้วยที่เป็นห่วง แล้วก็ช่วยผ่าตัดให้ ขอบคุณ รพ.รามคำแหงมากค่ะ..”

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณสรีวรรณ จันทร์แจ้ง

 

 

ผู้ป่วยมะเร็งที่ต่อมไทรอยด์ ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้องหู คอ จมูก

 

“...รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้เป็นพนักงานของ รพ.รามคำแหง…”

 

 “...ตอนหลังผ่าตัดปรากฏว่าใช้เวลาพักฟื้นน้อยมาก แล้วแผลก็สวยมากเสียงก็ดี แคลเซียมก็ไม่ต่ำ รู้สึกเลยว่า...กำลังใจของเราดีขึ้นมากที่ได้เจออาจารย์มาช่วยรักษาได้ทันเวลา ทั้ง ๆ ที่เราคิดอยู่แล้วว่าเราเป็นรุนแรง ซึ่งพี่สาวที่เคยเป็นมาก่อนต้องใช้เวลาพักฟื้นนานประมาณ 4-5 เดือนค่ะและยังต้องผ่าตัดอีก 2 ครั้ง ซึ่งพี่สาวไม่ได้รักษาที่ รพ.รามคำแหงนะคะ ก็แปลกใจที่ตัวของเราเองผ่าตัดเสร็จกลับไปบ้านแล้วก็เดินเหินอะไรได้ปกติดี...ยังถามอาจารย์เลยว่าออกกำลังกายได้ไหม...อาจารย์ก็บอกว่าอย่าพึ่ง แต่ก็ทำงานบ้านได้ กลับไปถึงบ้านก็กวาดถูบ้านอะไรได้เลยหลังจากผ่าตัดค่ะ มีระยะการพักฟื้นแค่เดือนเดียว แผลและร่างกายดีทุกอย่างโดยไม่รู้เลยว่าอาจารย์ใช้เครื่องมือลงไปยังไง คือตอนแรกได้ยินอาจารย์บอกว่าอาจจะต้องให้หมอผ่าตัดทรวงอกเข้าร่วมทำด้วยอีกคนหนึ่ง จะได้ผ่าตัดเปิดหน้าอกแล้วช่วยกันเลาะ ซึ่งตอนนั้นก็คิดว่าถ้าถึงขนาดนั้นเราคงต้องพักฟื้นหลายเดือน แต่อาจารย์เก่งมาก ก็คือสรุปว่าหมอทรวงอกไม่ได้เข้าไปช่วยก็ประสบความสำเร็จ และอาจารย์มั่นใจว่าตัดออกหมดแล้ว และผลตรวจมะเร็งเป็น 0.1 อาจารย์บอกเราว่าหายแล้วนะ แต่เพื่อป้องกันอีกชั้นด้วยการให้ไปกลืนน้ำแร่ 1 ครั้งตามมาตรฐานการรักษาซึ่งไปกลืนมาเรียบร้อยแล้ว แล้วก็มีการนัดทุก 6 เดือนให้ไปสแกนซ้ำว่ามีมะเร็งขึ้นหรือเปล่า แต่ว่าผลการตรวจล่าสุดคือ...ไม่มีแล้วค่ะ...รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากที่ได้เป็นพนักงานของ รพ.รามคำแหง เพราะถ้าเกิดทำงานที่อื่นคงไม่ได้รักษาดีขนาดนี้ และผู้บริหารใส่ใจพนักงานมาก คอยเป็นห่วงเป็นใย ถามอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นยังไงบ้าง คอยช่วยเหลือและคอยถามว่าเรามีปัญหาอะไรที่สามารถช่วยได้ ก็รู้สึกประทับใจ รวมทั้งคุณหมอภูริปัณย์ด้วยที่เป็นห่วง แล้วก็ช่วยผ่าตัดให้ ขอบคุณ รพ.รามคำแหงมากค่ะ..”