ศูนย์เฉพาะทาง

ศูนย์เฉพาะทางโรงพยาบาลรามคำแหง

เรามีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางสำหรับดูแลผู้ป่วย


 • บริการสำหรับผู้ป่วย - ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลรามคำแหง

  ด้วยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือดครบทุกสาขา ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลรามคำแหง พร้อมดูแลรักษาหัวใจคุณตั้งแต่การป้องกัน ดูแลรักษาแก้ไขความผิดปกติของหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของหัวใจ ไปจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด เพื่อให้คุณ

 • ประทับใจบรรยากาศภายในห้องรอคลอด ความสะดวก และพยาบาลดูแลดีมาก

  ศูนย์สมองที่ให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้แพทย์สามารถมองเห็นความผิดปกติได้อย่างชัดเจนและวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีการขยายหลอดเลือดตีบที่คอ...ป้องกันอัมพาต

 • บริการสำหรับผู้ป่วย - ศูนย์กระดูกและข้อ โรงพยาบาลรามคำแหง

  บริการอย่างครบวงจรสำหรับการวินิจฉัย การรักษาและการผ่าตัดกระดูกโดยศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีประสบการณ์

 • ศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้า โรงพยาบาลรามคำแหง

  เทคโนโลยีที่ง่าย ปลอดภัย และคุ้มค่าในการตรวจหาภาวะหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันด้วยเครื่อง ABI การตรวจไม่ทำให้เกิดความเจ็บปวดและทราบผลได้ในเวลาอันรวดเร็ว ไม่จำเป็นต้องงดน้ำ อาหาร ก่อนเข้ารับการตรวจ