ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลรามคำแหง

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลรามคำแหง

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลรามคำแหง

 

 

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลรามคำแหง

 

ด้วยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจและหลอดเลือดครบทุกสาขา ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลรามคำแหง พร้อมดูแลรักษาหัวใจคุณตั้งแต่การป้องกัน ดูแลรักษาแก้ไขความผิดปกติของหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของหัวใจ ไปจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด เพื่อให้คุณได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างแข็งแรงอีกครั้ง

 

ศูนย์รักษาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบและความผิดปกติของหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด พร้อมให้การดูแลรักษาตลอด 24 ชั่วโมง ให้การวินิจฉัยและรักษาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนและขดลวดค้ำยัน แม้ในความผิดปกติที่ยากต่อการรักษา ด้วยการใช้หัวกรอกากเพชร (Rotablator) และหัวอัลตร้าซาวด์ภายในหลอดเลือด (IVUS) ช่วยลดโอกาสที่จะต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดลงได้ การแก้ไขภาวะความผิดปกติของผนังกั้นหัวใจและลิ้นหัวใจ ด้วยการสวนหลอดเลือดเพื่อขยายลิ้นหัวใจตีบและใส่ลิ้นหัวใจเทียมหรือวัสดุปิดผนังกั้นห้องหัวใจผ่านสายสวนหลอดเลือดโดยไม่ต้องผ่าตัด

 

 

ศูนย์หัวใจ

 

 • แผนกฉุกเฉินโรคหัวใจ ตลอด 24 ชั่วโมง
 • แผนกขยายหลอดเลือดหัวใจ & ฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ
 • แผนกผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ และการผ่าตัดโรคหัวใจทุกประเภท
 • แผนกผ่าตัดหัวใจโดยไม่ใช้เครื่องหัวใจ-ปอดเทียม (Off Pump Surgery)
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด (Cardiac Rehabilitation)

 

แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 • หัวใจเต้นผิดปกติ
 • หัวใจเต้นเร็วผิดปกติ
 • หัวใจเต้นพลิ้ว AF
 • การรักษาโรคหัวใจเต้นผิดปกติ ด้วยเครื่อง CARTO Technology
 • การตรวจ & วินิจฉัยผู้ป่วย ที่มีปัญหาเรื่องหัวใจเต้นผิดจังหวะ (EP&RF Ablation)
 • แผนกบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Holter Monitor)
 • การวินิจฉัยและรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ต้นตอของความผิดปกติ ด้วย CARTO XP EP navigation system
 • การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Pacemaker)
 • เครื่องมือที่ช่วยตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ
 • การตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT 128 Slice
 • การตรวจหาภาวะหลอดเลือดแดงอุดตันด้วยเครื่อง ABI
 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าด้วยเครื่อง EKG
 • การตรวจรักษาผู้ป่วย ที่มีความผิดปกติของการส่งสัญญาณไฟฟ้าหัวใจชนิดเต้นช้าโดยใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจใช้เครื่องวิทยุความถี่สูง
 • การตรวจรักษาผู้ป่วย ที่มีความผิดปกติของการส่งสัญญาณไฟฟ้าชนิดเต้นเร็วโดยการใช้เครื่อง CARTO
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงก่อนและหลังออกกำลังกาย (Exercise Stress Echocardiography)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหลังได้รับยา (Dobutamine Echocardiography)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านหลอดอาหาร (Trans Esophageal Echocardiography TEE)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงแบบ 3 มิติ (Echocardiography, Echo 3D)
 • การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านหลอดอาหารแบบ 3 มิติ (Trans Esophageal Echocardiography TEE 3 D)
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจ ขณะออกกำลังกายด้วยเครื่อง EST (Exercise Stress Test)
 • เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจผิดปกติแบบพกติดตัว Loop event recorder
 • การบันทึกความดันโลหิตแบบต่อเนื่องชนิดพกติดตัว Ambulatory Blood pressure monitoring system
 • การตรวจระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ (Tilt table Test)
 • รถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ (Mobile CCU)
 • หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหอพักผู้ป่วยโรคหัวใจ (Cardiac care unit/ CCU cardio ward)
 • การรักษาโรคหัวใจและการผ่าตัดหัวใจ 

 


ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลรามคำแหงให้การดูแลผู้ป่วยทุกท่านอย่างทุ่มเทและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยทางโรงพยาบาลมีบริการตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีฉุกเฉินที่หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จะมีการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจภายใน 90 นาทีตามมาตรฐานสากล

 

 • ระบบกระแสไฟฟ้าหัวใจ 

  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจรวมถึงการรักษาด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (ablation)
  • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ
  • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครื่อง ICD (implantable cardioverter defibrillator)
  • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครื่อง CRT (cardiac resynchronization therapy)
 • กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ 

  • การสวนหัวใจและการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ
  • การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนและใส่ขดลวดค้ำยัน
 • หัวใจพิการแต่กำเนิด 

  • การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน
  • การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องล่าง
  • การผ่าตัดปิดเส้นเลือด ductus arteriosus ซึ่งเชื่อมอยู่ระหว่าง aorta และ pulmonary artery​​
 • ระบบลิ้นหัวใจ 

  • การผ่าตัดลิ้นหัวใจ
  • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด
 • กลุ่มหลอดเลือด 

  • การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง
  • การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไต
  • การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงแขนขา

 

 

ศัลยกรรมหัวใจและช่องอก 

 

 • กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ 
  • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจแบบที่ใช้และไม่ใช้เครื่องปอด-หัวใจเทียม
  • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดมาแล้ว​
 • กลุ่มลิ้นหัวใจ 

  • การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจ
  • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ​
 • กลุ่มหัวใจพิการแต่กำเนิด 

  • การผ่าตัดซ่อมแซมรูรั่วผนังหัวใจห้องบน
  • การผ่าตัดซ่อมแซมรูรั่วผนังหัวใจห้องล่าง
  • การผ่าตัดปิดเส้นเลือด ductus arteriosus
  • การผ่าตัดที่มีความซับซ้อนของหัวใจพิการแต่กำเนิด​
 • กลุ่มหลอดเลือด 

  • การผ่าตัดซ่อมแซมหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้อง
  • การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้อง
  • การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในทรวงอก

 

การบริการทางการแพทย์ 

 

 • การตรวจวินิจฉัยทางหัวใจ
 • การผ่าตัดหัวใจ
 • การติดตามการทำงานของคลื่นหัวใจ
 • การตรวจเกี่ยวกับสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ
 • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 • การตรวจหัวใจด้วยสนามแม่เหล็ก
 • การตรวจปฏิบัติการหัวใจ
 • การตรวจหัวใจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 
 • ห้องบำบัดผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ 8 ห้อง

 

ศูนย์หัวใจ ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบโดยไม่ต้องผ่าตัด 

 

พร้อมให้การดูแลรักษาตลอด 24 ชม ให้การวินิจฉัยและรักษาภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยการขยายหลอดเลือด ด้วยบอลลูนและขดลวดค้ำยัน แม้ในความผิดปกติที่ยากต่อการรักษา ด้วยการใช้หัวกรอกากเพรช (Rotablator) และหัวอัลตราซาวภายในหลอดเลือด IVUS ช่วยลดโอกาสที่จะต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดลงได้ การแก้ไขภาวะความผิดปกติของผนังกั้นหัวใจและลิ้นหัวใจ ด้วยการสวนหลอดเลือด เพื่อขยายลิ้นหัวใจตีบ และใส่ลิ้นหัวใจเทียมหรือวัสดุปิดผนังกั้นห้องหัวใจผ่านสายสวนหลอดเลือดโดยไม่ต้องผ่าตัด รักษาหัวใจคุณด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ/แพทย์ผู้ทำการขยายหลอดเลือดหัวใจ 

 • การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 • การตรวจวินิจฉัย เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ การรักษาด้วยบอลลูน ขดลวด และหัวกรอกากเพชร
 • การตรวจรักษาผู้ป่วย ที่มีความผิดปกติของลิ้นหัวใจชนิดห้องขวาตีบ ด้วยบอลลูน
 • การตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของผนังกั้นห้องหัวใจด้วยวงขดลวด
 • การผ่าตัดหัวใจ และทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจโดยใช้เครื่องหัวใจ-ปอดเทียม (Heart lung machine) และไม่ใช้เครื่องหัวใจ-ปวดเทียม (off pump surgery)
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและหัวใจ

 

 

บริการตรวจวินิจฉัยทางโรคหัวใจ 

 

 • ตรวจความผิกปกติของหัวใจด้วย Cardiac MRI
 • ตรวจความผิดปกติของหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT 128 Slide
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายด้วยเครื่อง Exercise Stress Test
 • ตรวจหัวใจด้วยเครื่องเสียงสะท้อนความถี่สูง Echocardiogram
 • ตรวจหาสาเหตุภาวะเป็นลมหมดสติ Tilt table test
 • ตรวจวินิจฉัยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
 • ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแดงอุดตันด้วยเครื่อง ABI
 • ตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพกพาเคลื่อนที่ตลอด 24-48 ชั่วโมงที่บ้าน ด้วยเครื่อง Holter monitor
 • ตรวจวินิจฉัยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และมีอาการผิดปกติผ่านทางโทรศัพท์ Event loop recorder monitor
 • ตรวจวัดความดัน 24 ชั่วโมงด้วยเครื่อง ABPM

 

 

สายด่วน Hot Line 083-990-8989   ปรึกษาปัญหาโรคหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง

 

เสียงจากผู้รับบริการ

พันเอกอานันท์ สิทธิสงวน

อดีตผู้ป่วยลิ้นหัวใจรั่ว

“มันรู้สึกดีขึ้นอาการต่างๆ มันลดลง ดีขึ้นกว่าเดิม แล้วสามารถเดินเหินได้ไกล”

 

ปกติแล้วก็มีการตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำอยู่แล้ว หลังจากตรวจหมอบอกว่า รู้สึกว่าลิ้นหัวใจเริ่มรั่วแล้วนะ แต่ยังไม่มากยังไม่ต้องทำอะไรรอดูไปก่อน รั่วได้ซัก 3 ปี หมอก็บอกมันเป็นมากแล้วลิ้นชักมีเสียงดังแล้ว รั่วแล้ว ก็เลยถามคุณหมอการรักษามันมีวิธีใดบ้างทำได้กี่วิธี โรงพยาบาลที่ดูแลเราอยู่เนี๊ยะเขาก็มีวิธีการที่ทำอยู่วิธีเดียวก็คือการผ่าตัด วิธีอื่นไม่มีแต่หมอบอกว่าปกติมันมีวิธี 2 วิธี การผ่าตัด การทำTAVI แต่ว่าของเรายังไม่มีเท่านั้นเอง ที่นี้เราก็เอ้ะ ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงเรายังกลัวตึกตั๊กๆ ตัดสินใจอะไรยังไม่ได้ขอบอกคุณหมอไปว่า ขอปรึกษากับครอบครัวดูก่อนนะ

ทุกคนก็ลงความเห็นว่าด้วยคุณพ่ออายุเยอะแล้ว 85 ปี ก็ไม่อยากให้เจ็บตัวเยอะก็เลยคิดว่าทำด้วยวิธี TAVI ดีกว่าแล้วก็เป็นวิธีที่ใหม่ ด้วยคุณพ่อที่มีอายุเยอะแล้วการที่เราจะไปผ่าตัดแบบนั้นความเสี่ยงก็จะสูงโดยเฉพาะในเรื่องของการติดเชื้อแล้วเราได้คุยกับคุณหมอก็คิดเหมือนกันว่าวิธีทำด้วย TAVI หนึ่งลดอาการเจ็บตัวคือไม่มีการเจ็บตัวหรือการเจ็บตัวน้อยมากซึ่งคุณพ่อทำออกมาไม่มีเคยบ่นว่ามีการเจ็บแผลหรืออะไรเลยนะคะ

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณชื่น อรุณพูลทรัพย์

อดีตผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบสนิท

“ตรงขั้วหัวใจ ตรงที่มีหินปูนอุดตัน เป็นเกือบ 80% ขึ้นไป มาที่นี่ไม่ผิดหวัง คืออาจารย์หมอวสันต์ทำให้ดีมากประทับใจครับ”

 

(ลูกชายสัมภาษณ์) มีอาการเกี่ยวกับกรดไหลย้อน คุณหมอบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนก็กินยาไปประมาณสองปี แล้วมาวันนึงก็เริ่มแน่นๆ ก็เลยไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งตรวจเลือดหมอก็บอกว่าเป็นหัวใจไม่ใช่กรดไหลย้อน เลยมาโทรนัดกับรพ.รามคำแหงว่าจะมาปรึกษา ก็ได้พบอาจารย์วสันต์เอาซีดีให้ดู อ.วสันต์ก็บอกว่า อือ...หนักอยู่นะเคสนี้เพราะว่าเส้นมันหายไปแล้วทั้งสองเส้นตรงขั้ว เลยก็ตัดสินใจว่าที่นี่แหละ น่าจะทำได้เพราะว่าเคสนี้มันมีหินปูนอยู่ข้างในด้วย แล้วก็มีที่นี่มีหัวกากเพชร (Rotablator) อะไรเนี๊ยแหละ สามารถทะลวงหินปูนได้ ผมว่าก็น่าจะใช้ได้ตัวนี้น่าจะโอเค คุณหมอเขาก็รับปากว่าทำได้ผมก็เลยตัดสินใจทำที่นี่ 

สองชั่วโมงนิดๆ ก่อนที่จะทำอาจารย์ก็เตรียมพร้อมไว้โดยเรียกเข้าไปคุยอีกทีว่าถ้าเกิดทำแล้วมันไม่สำเร็จก็จะมีทีมแพทย์ผ่าตัดอีกชุดหนึ่งเตรียมพร้อมไว้แล้ว ถ้าไม่สำเร็จจะให้ทีมผ่าเข้าเลย หมอมีความรัดกุมมากเตรียมถึงสองชุด คือมันเป็นทั้งสองเส้นมันมองไม่เห็นมันขาวไปเลยคือเส้นขาดจากกันละ เมื่ออาจารย์ทำเส้นแรกเสร็จแกก็จะเรียกให้เข้าไปดูว่า ก่อนทำกับหลังทำแล้วเลือดนี่วิ่งดีมากเลย

 

 

 

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณปิยะ สุวรรวารี

อดีตผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบ

“เป็นเคสที่ค่อนข้างยาก เพราะว่าทำมาแล้วสองครั้งไม่สำเร็จ แต่ก็มีโอกาส

 

ผมตรวจเลือดตรวจไขมันในเส้นเลือดตั้งแต่อายุประมาณ 35 ปี ปรากฏว่าค่าไขมันในเส้นเลือดสูง แต่เราก็คิดว่าเราออกกำลังกายคุมอาหารก็น่าจะช่วยได้แล้วคิดว่าอายุยังน้อย และเราก็ยังไม่อยากทานยา ยังใช้ชีวิตแบบนั้นจนมาอายุประมาณ 50 จนเมื่อปลายปีที่แล้ว รู้สึกว่าค่าไขมันมันสูงมานานละเริ่มไม่สบายใจก็เลยเข้าไปที่โรงพยาบาลนึงขอตรวจ CT scan ซึ่งเราหาข้อมูลมาว่าตรวจด้วยวิธีไหนได้บ้าง ปรากฏว่าค่า CT scan มันสูงเกินปกติ ซึ่งค่าความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณตัวเลข 400 แต่ของผมเนี่ย 1,100 แสดงว่าหลอดเลือดหัวใจน่าจะมีปัญหาละ แต่เราก็ยังไม่ทำอะไรก็ยังใช้ชีวิตปกติ ผมได้มีโอกาสไปแข่งบาสอาวุโสที่เชียงใหม่เพื่อนร่วมทีมมาเล่าให้ฟังทีหลังว่านั่นแหละเกิดอาการฮาร์ท แอทแทค (Heart Attach) ช่วงที่นั่งพัก เกิดอาหารหายใจเต้นแผ่วแล้วในที่สุดก็หยุดหายใจ แต่โชคดีที่ว่าในโรงยิมมีคุณหมอหัวใจเป็นนักกีฬาอยู่ในสนามท่านก็เลยพยายามทำ CPR จนกระทั่งมีหน่วยกู้ภัยนำเครื่อง AED มาช็อตหัวใจแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลที่เชียงใหม่ปรากฏว่าคืนนั้นก็ได้ทำบอลลูนสองเส้น เส้นซ้ายเนี่ยตัน 80% ทำสำเร็จ เส้นขวาเนี่ยตัน 99% คืนนั้นทำไม่สำเร็จ แต่อย่างน้อยๆ ก็ปลอดภัยระดับหนึ่ง

พอกลับมากรุงเทพฯ ผมก็ยังกังวลอยู่ว่าเส้นขวายังตีบอยู่ผมก็เลยไปทำลองทำบอลลูนอีกที่โรงพยาบาลหนึ่งก็ยังไม่สำเร็จอีก จนกระทั่งได้ชื่อนพ.วสันต์มาเราก็ดูประวัติการรักษาวิธีการรักษาว่าในกรณีนี้แบบนี้ท่านมีวิธีการทำอย่างไร เสร็จแล้วก็มาหาต่อว่าท่านทำที่โรงพยาบาลไหนบ้าง พอได้เข้ามาคุยอาจารย์หมอก็แนะนำว่ามันเป็นเคสที่ค่อนข้างยากเพราะว่าทำมาแล้วสองครั้งไม่สำเร็จแต่ก็มีโอกาส เพราะฉะนั้นโอกาสมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องลองฉีดสีดูถึงจะตอบได้ เพราะฉะนั้นถ้าฉีดสีดูแล้วมีความเป็นไปได้สูงก็จะทำเลย ก็เริ่มเข้ามาเตรียมตัวเตรียมร่างกายเข้าห้องประมาณ 3 ทุ่ม พอฉีดเสร็จคุณหมอก็ดูแล้วความเป็นไปได้สูงที่จะทำก็คืนนั้นก็ทำเลย ซึ่งเคสปกติอาจจะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าบอลลูนอาจจะใช้เวลาไม่นาน แต่ของผมหลังจากที่ทำเสร็จแล้ว คุณหมออุทัยที่เข้าเคสด้วยบอกว่าเป็นกรณีค่อนข้างยากในรอบหลายปี คืนนั้นใช้เวลาไปประมาณ 5 ชั่วโมงถึงสำเร็จ ก็ได้เส้นเลือดหัวใจเส้นขวากลับมาเป็นปกติ เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็เลยมีหลอดเลือดหัวใจครบสามเส้นตามปกติแล้วครับ สภาพร่างกายตอนนี้ปกติดี เดินเหินได้ตามปกติ แล้วก็เริ่มออกกำลังกายได้เล็กน้อยครับ

 

 

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณ กมลรัตน์ ดีมาก

อดีตผู้ป่วยหัวใจโต

 “...เหมือนชีวิตตายแล้วเกิดใหม่นะคะ ตอนนั้นเราเหมือนตายไปแล้วด้วยซ้ำ พอเรากลับมารักษาแล้วได้เหมือนเดิมก็รู้สึกว่าเราเหมือนกลับมาแข็งแรงเป็นเด็กปกติอีกครั้งเพราะว่าตอนนั้นคือให้คีโม ทำให้ผมร่วง ทำให้หัวใจวายจนไม่คิดว่าจะกลับมาดีเหมือนอย่างทุกวันนี้อยากจะขอบคุณ คุณหมอทุกๆ ท่านที่รักษาหนูมาตั้งแต่ที่หนูเป็นแพ้ภูมิตัวเอง มาเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวในต่อมน้ำเหลือง  จนมาเป็นภาวะหัวใจล้มเหลว อยากจะขอบคุณจริงๆ เลยค่ะที่ให้ชีวิตใหม่...”

 

เริ่มแรกมีอาการติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะทำให้ไข้ขึ้นสูงและอาเจียนไม่หยุด จนเกิดอาการติดเชื้อในกระแสเลือดและเกิดเป็นจ้ำที่แขนซึ่งพอไม่นานก็เกิดเป็นก้อนขึ้นที่ขา จนรู้สึกว่าจะเดินไม่ไหวก็กลับไปตรวจอีกรอบโดยการตัดชิ้นเนื้อไปวิเคราะห์และผลปรากฏว่าเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวต้องเข้ารับการรักษาโดยเคมีบำบัดเรื่อยไปอีกกว่า 6 เดือนอาการจึงดีขึ้นโดยปราศจากเชื้อมะเร็ง

 

แต่หลังจากนั้นอีกเพียง 3 เดือนก็เกิดอาการแบบใหม่อีกคือนอนราบไม่ได้เพราะจะหายใจได้ไม่คล่อง มีทั้งอาเจียน นอนไม่หลับ โดย “คุณหมอบัณฑิตา” ได้เริ่มจากการประเมินส่งเข้ารับการตรวจเอกซเรย์และพบว่าลักษณะของหัวใจโตผิดปกติซึ่งปกติแล้วจะมีขนาดไม่เกินครึ่งหนึ่งของทรวงอก แต่ในรายนี้โตไปเกือบเต็มในส่วนของช่องทรวงอกด้านซ้าย อีกทั้งยังมีลักษณะของเส้นเลือดบ่งบอกถึงภาวะน้ำท่วมปอดด้วย นอกจากนี้ยังได้ตรวจวัดด้วยคลื่นเสียงสะท้อน หรือที่เรียกว่า “เอคโคหัวใจ” และพบว่ากล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงสามารถทำงานได้แค่ 29% รวมกับมีลิ้นหัวใจรั่วอันเกิดจากโครงสร้างหัวใจที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้น จึงทำให้เกิดอาการเหนื่อยมากในวันที่คนไข้มาโรงพยาบาล แต่ภายหลังจากที่ได้รับการรักษาด้วยการปรับยาและพัฒนาสมรรถภาพของหัวใจแล้วตรวจซ้ำก็พบว่าขนาดของหัวใจได้เล็กลงจนใกล้เคียงกว่าปกติโดยไม่มีภาวะของน้ำท่วมปอดอีก พร้อมทั้งปรับยาเพิ่มการบีบตัวของหัวใจจนแข็งแรงขึ้นจึงอนุญาตให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลไปใช้ชีวิตประจำวัน ไปเรียนหนังสือได้

 

 

หลังจากนั้นคุณแม่ได้มาปรึกษาคุณหมอเพื่อหารือในเรื่องของกิจกรรมที่บุตรสาวเคยทำได้ก่อนหน้านี้กับเพื่อนๆ ที่แข็งแรงนั้น ยังไม่มีความมั่นใจเพียงพอที่จะกล้ากลับไปทำได้ดั้งเดิม “คุณหมอบัณฑิตา” จึงได้แนะนำให้เข้ารับการทดสอบด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า VOMax ที่เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการวัดสมรรถภาพหัวใจในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งจะใช้การปั่นจักรยานบกหรือการวิ่งสายพานเป็นอุปกรณ์หลักให้ผู้เข้ารับการทดสอบออกแรงปั่นหรือวิ่ง ซึ่งปรากฏว่าผลการตรวจระบุว่าสมรรถภาพหัวใจของ “น้องกมลรัตน์” ค่อนข้างแข็งแรง คุณหมอจึงได้แนะนำในส่วนของการออกกำลังกายในขั้นต่อไปโดยเจ้าตัวได้นำข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการออกกำลังกาย การใช้ชีวิตประจำวัน และล่าสุดก็สามารถเล่นกีฬา เล่นพละได้เท่ากับเพื่อนๆ แล้ว อีกทั้งยังสามารถไปประกวดร้องเพลงได้สมความตั้งใจอีกต่างหาก

 

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณนพมาศ นิติประสงค์

อดีตคนใข้หลอดเลือดหัวใจตีบ

“ ปกติเคยขึ้นบันไดได้วันละหลายรอบ อยู่ ๆ ก็เหนื่อยง่ายจนไม่สามารถขึ้นบันไดบ่อย ๆ ได้เหมือนเดิม แถมยังปวดต้นคอ กราม และหนักหัวอยู่เรื่อย ๆ เป็นอย่างนี้อยู่ 2-3 วัน วันหนึ่งกำลังคุยอยู่กับเพื่อนบ้านก็รู้สึกเหนื่อยมาก หน้าซีด จนหลานต้องรีบพามาส่งโรงพยาบาลรามคำแหง ”

 

นี่คืออาการเริ่มต้นของคุณนพมาศ นิติประสงค์ ผู้ที่ไม่คาดคิดว่าความดันต่ำจะมีผลกับชีวิตขนาดนี้
.
หลังจากที่หมอได้ทำการซักประวัติและวัดความดันแล้ว พบว่าคุณนพมาศ ความดันต่ำมากจนอยู่ในระดับที่จะเกิดการช็อคจากเลือดไหลเวียนไม่พอได้ คุณหมอตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติม จึงพบว่า มีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน และส่งผลกระทบต่อการเต้นของหัวใจ “ทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นชัาผิดปกติชนิดรุนแรง” ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน 
.
หลังจากคุณหมอแก้ไขภาวะความดันต่ำที่เป็นอันตรายให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้แล้ว ก็ทำการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจและใส่โครงค้ำยันให้เลือดกลับมาเลี้ยงหัวใจได้อีกครั้งนั่นเองครับ
.
ด้วยการรักษาที่ทันท่วงที ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่พร้อม จึงทำให้คุณนพมาศพักฟื้นที่โรงพยาบาลเพียง 3 วันเท่านั้น และหลังจากนั้นก็นัดมาตรวจอาการเป็นระยะๆ จนตอนนี้คุณนพมาศสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันเป็นปกติได้อีกครั้ง โดยอาการดังกล่าวเป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรง หากตัดสินใจผิดพลาดไปอาจส่งผลให้เกิดผลร้ายกับร่างกาย หรือสูญเสียได้ ฉะนั้นไม่ว่าจะมีอาการความดันสูงหรือความดันต่ำ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากหมอราม

เสียงจากผู้รับบริการ

พ.ต.ท. จักรกฤษณ์ ท้วมโสภา

อดีตคนไข้หลอดเลือดในสมองตีบ

“ในขณะที่นั่งมามีอาการเวียนหัวอยู่ตลอดและปวดหัวมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมาถึงก็เข้าไปตรวจกับหมอหู ตา คอ จมูก หมอก็เช็คว่าน้ำในหูเท่ากันหรือเปล่า ผลออกมาว่าปกติ โชคดีที่หมอสงสัยเพิ่มจึงส่งไปตรวจต่อที่หมอระบบประสาท ผลสรุปว่าความดันผมขึ้น ร่วมกับมีอาการปากตกเล็กน้อย จึงถูกส่งเข้า MRI ผลออกมาปรากฏว่าผมมีปัญหาที่หลอดเลือดสมองต้องทำการรักษาโดยด่วน จากนั้นหมอก็เข้ามาอธิบายถึงวิธีรักษา พอผมตกลง หมอก็ทำการรักษาทันทีด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือด ภายใน 6 ชม. อาการเวียนหัวของผมก็หายไป โชคดีนะครับที่ผมมาทันเวลาและคุณหมอช่วยกันดูแลผมอย่างใส่ใจ ไม่งั้นผมคงเป็นอัมพาตไปแล้ว ”
.
สำหรับกรณีของพ.ต.ท. จักรกฤษณ์ ถือว่าโชคดีมาก  ที่รู้ตัวเองและมาเข้ารับการรักษาได้ทัน หากสมองขาดเลือดเกิน 3 ชม. จะทำให้การฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติมีโอกาสเป็นไปได้ยาก เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังเกตอาการของตัวเองและคนใกล้ชิดอยู่เสมอ หากมีอาการแขน-ขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง พูดไม่ชัด เสียสมดุลทางการเดิน การมองเห็นลดลง หรือมีอาการเวียนหัว ชามือ อ่อนแรง เพียงชั่วคราวแล้วหายไปเอง อาการเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย เพราะคนไข้หลอดเลือดสมองแบบอุดตัน บางส่วนจะมีอาการแค่บางครั้ง หรือที่เรียกว่า TIA หากใครที่รู้ตัวว่ามีอาการเหล่านี้ อย่าปล่อยไว้ควรรีบมาพบแพทย์โดยด่วนนะครับ

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณธนพงค์ เฉลิมราษฎร์

อดีตคนไข้โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน

“ ตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกัน แต่ด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้ผมเบาใจขึ้น หลังจากเข้ารับการรักษาด้วยการใส่บอลลูนขยายหลอดเลือด ผมนอนโรงพยาบาลแค่ 1 คืนก็กลับบ้านได้ ” 

จากกรณีนี้เห็นได้ชัดว่า พฤติกรรมของเราส่งผลต่อร่างกายอย่างมากนะครับ เพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองอยู่เสมอ และการหมั่นสังเกตอาการผิดปกติแล้วรีบมาพบแพทย์ จึงเป็นทางที่ดีที่สุด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายต่าง ๆ นั่นเองครับ

เสียงจากผู้รับบริการ

ร.ต.ต.วรานนท์ ฤาไชยเกียรติ

 

“ไม่ได้เจ็บปวดแต่อย่างใดเพียงแต่รู้สึกเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ในตัวเท่านั้น และหลังออกจากห้องปฏิบัติการสวนหัวใจแล้วรู้สึกโล่งหน้าอกโดยไม่เจ็บแผล แค่ง่วงนิดหน่อยครับ” 

 

     เมื่อกลางดึกวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะแพทย์ประจำศูนย์ขยายหลอดเลือดหัวใจ รพ.รามคำแหง ได้ทำปฏิบัติการสวนหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยรายหนึ่งคือ ร.ต.ต.วรานนท์ ฤาไชยเกียรติ อายุ 44 ปี ซึ่งหลังจากผ่านพ้นปฏิบัติการสวนหัวใจครั้งสำคัญในชีวิตแล้ว ผู้หมวดรายนี้ได้เล่าให้ฟังถึงที่มาของการเข้ารับการรักษาโรคหัวใจของตนนั้นเป็นผลจากกรณีที่แพทย์ผู้ตรวจในเบื้องต้นได้พบว่ามีไขมันอุดตันในหลอดเลือดหัวใจในระดับสูงถึง 3 เส้นหลังจากที่ตนไปเข้ารับการตรวจเพราะเกิดอาการเจ็บหน้าอกเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้รับทราบจากแพทย์ว่าหลอดเลือดหัวใจเส้นหนึ่งนั้นอยู่ในขั้นอุดตันแบบชนิดที่เลือดผ่านไปไม่ได้เลยหรือจะว่าตีบสนิทก็ได้ ขณะที่อีก 2 เส้นก็มีสภาพอุดตันในระดับอันตรายอีกด้วย เป็นผลให้แพทย์ผู้ตรวจรักษาในเบื้องต้นแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาที่ศูนย์ขยายหลอดเลือดหัวใจ รพ.รามคำแหง ซึ่งมีความพร้อมในการบำบัดรักษาสภาวะดังกล่าวโดยไม่ต้องทำการผ่าตัดทำ “บายพาส” ซึ่งทำให้รู้สึกดีใจมากเพราะตนและครอบครัวมีความกังวลกับการผ่าตัดมาก 

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณอุดมพร คชหิรัญ

 

 

“ผมรู้สึกว่าจะมีผู้ร้ายอยู่ในหัวใจโดยสงสัยว่าจะเป็นผู้ร้ายตัวใหม่ที่เข้ามาแทนที่ตัวเก่าซึ่งเคยสร้างความวุ่นวายในหลอดเลือดหัวใจจนคุณหมอต้องไล่ออกไปโดยใช้บอลลูนขยายให้ เจ้าตัวใหม่นี้ทำให้รู้สึกวูบวาบ พลิ้วเหมือนใจสั่น เหมือนอาการคนหิวจัดๆ เหมือนจะเป็นลม มันเต้นเร็วเหลือเกินแต่ไม่ได้ตกใจเพราะรู้ดีว่าจะทำให้หัวใจยิ่งเต้นเร็วขึ้น จึงพยายามตั้งหลักสูดหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ แล้วค่อยๆ ผ่อนลงจึงตั้งสติไปโรงพยาบาลใกล้ที่สุดและเคยรักษากันอยู่ก่อนแต่ตรวจทุกอย่างแล้วปกติ หัวใจไม่ขาดเลือด ฉีดสีดูก็เห็นหัวใจปลอดโปร่งจึงกลับบ้านก็เป็นอีก เลยเชื่อว่าต้องมีผู้ร้ายตัวใหม่ซ่อนอยู่แน่ คุณหมอผู้รักษาจึงแนะให้ปรึกษากับคุณหมอบัญชา และนัดไปตรวจที่รพ.รามคำแหงซึ่งมีทีมงานและเครื่องตรวจจับผู้ร้ายในหัวใจโดยใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงเพื่อค้นหาและจัดการจี้ด้วยคลื่นวิทยุจนเจ้าตัวร้ายถูกกำจัดและหัวใจของผมกลับมาเต้นเป็นปกติครับ” 

 • อายุน้อยก็ “เสี่ยง” โรคหัวใจได้

 • เจ็บแน่นหน้าอกแบบไหน กรดไหลย้อนหรือโรคหัวใจ

 • เทคโนโลยีการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ โดยไม่ต้องผ่าตัด

 • อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ

 • TAVI เปลี่ยนลิ้นหัวใจ โดยไม่ต้องผ่าตัด

 • เทคโนโลยี VO2 MAX คืออะไร?

 • TAVI เปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่

 • สัญญาณอันตราย ของหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

 • ความเครียด ปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่โรคหัวใจ

 • เทคโนโลยีการพัฒนาสมรรถภาพหัวใจ VO2 MAX

 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบสนิท

 • การรักษาโรคลิ้นหัวใจตีบ

 • สัญญาณเตือนภาวะหัวใจล้มเหลว

 • ภัยเงียบโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

 • การรักษาหลอดเลือดหัวใจ โดยไม่ต้องผ่าตัด

 • การวัดสมรรถภาพความฟิตของร่างกาย ด้วยเทคโนโลยี VO2 MAX

 • อาการปวดหลังกับโรคหัวใจ

 • เทคโนโลยีวัดอัตราเผาผลาญออกซิเจนในปอดขณะออกกำลังกาย CPET

 • การพัฒนาสมรรถภาพหัวใจด้วยเทคโนโลยีVO2MAX

 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

เสียงจากผู้รับบริการ

พันเอกอานันท์ สิทธิสงวน

อดีตผู้ป่วยลิ้นหัวใจรั่ว

“มันรู้สึกดีขึ้นอาการต่างๆ มันลดลง ดีขึ้นกว่าเดิม แล้วสามารถเดินเหินได้ไกล”

 

ปกติแล้วก็มีการตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำอยู่แล้ว หลังจากตรวจหมอบอกว่า รู้สึกว่าลิ้นหัวใจเริ่มรั่วแล้วนะ แต่ยังไม่มากยังไม่ต้องทำอะไรรอดูไปก่อน รั่วได้ซัก 3 ปี หมอก็บอกมันเป็นมากแล้วลิ้นชักมีเสียงดังแล้ว รั่วแล้ว ก็เลยถามคุณหมอการรักษามันมีวิธีใดบ้างทำได้กี่วิธี โรงพยาบาลที่ดูแลเราอยู่เนี๊ยะเขาก็มีวิธีการที่ทำอยู่วิธีเดียวก็คือการผ่าตัด วิธีอื่นไม่มีแต่หมอบอกว่าปกติมันมีวิธี 2 วิธี การผ่าตัด การทำTAVI แต่ว่าของเรายังไม่มีเท่านั้นเอง ที่นี้เราก็เอ้ะ ถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงเรายังกลัวตึกตั๊กๆ ตัดสินใจอะไรยังไม่ได้ขอบอกคุณหมอไปว่า ขอปรึกษากับครอบครัวดูก่อนนะ

ทุกคนก็ลงความเห็นว่าด้วยคุณพ่ออายุเยอะแล้ว 85 ปี ก็ไม่อยากให้เจ็บตัวเยอะก็เลยคิดว่าทำด้วยวิธี TAVI ดีกว่าแล้วก็เป็นวิธีที่ใหม่ ด้วยคุณพ่อที่มีอายุเยอะแล้วการที่เราจะไปผ่าตัดแบบนั้นความเสี่ยงก็จะสูงโดยเฉพาะในเรื่องของการติดเชื้อแล้วเราได้คุยกับคุณหมอก็คิดเหมือนกันว่าวิธีทำด้วย TAVI หนึ่งลดอาการเจ็บตัวคือไม่มีการเจ็บตัวหรือการเจ็บตัวน้อยมากซึ่งคุณพ่อทำออกมาไม่มีเคยบ่นว่ามีการเจ็บแผลหรืออะไรเลยนะคะ

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณชื่น อรุณพูลทรัพย์

อดีตผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบสนิท

“ตรงขั้วหัวใจ ตรงที่มีหินปูนอุดตัน เป็นเกือบ 80% ขึ้นไป มาที่นี่ไม่ผิดหวัง คืออาจารย์หมอวสันต์ทำให้ดีมากประทับใจครับ”

 

(ลูกชายสัมภาษณ์) มีอาการเกี่ยวกับกรดไหลย้อน คุณหมอบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนก็กินยาไปประมาณสองปี แล้วมาวันนึงก็เริ่มแน่นๆ ก็เลยไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งตรวจเลือดหมอก็บอกว่าเป็นหัวใจไม่ใช่กรดไหลย้อน เลยมาโทรนัดกับรพ.รามคำแหงว่าจะมาปรึกษา ก็ได้พบอาจารย์วสันต์เอาซีดีให้ดู อ.วสันต์ก็บอกว่า อือ...หนักอยู่นะเคสนี้เพราะว่าเส้นมันหายไปแล้วทั้งสองเส้นตรงขั้ว เลยก็ตัดสินใจว่าที่นี่แหละ น่าจะทำได้เพราะว่าเคสนี้มันมีหินปูนอยู่ข้างในด้วย แล้วก็มีที่นี่มีหัวกากเพชร (Rotablator) อะไรเนี๊ยแหละ สามารถทะลวงหินปูนได้ ผมว่าก็น่าจะใช้ได้ตัวนี้น่าจะโอเค คุณหมอเขาก็รับปากว่าทำได้ผมก็เลยตัดสินใจทำที่นี่ 

สองชั่วโมงนิดๆ ก่อนที่จะทำอาจารย์ก็เตรียมพร้อมไว้โดยเรียกเข้าไปคุยอีกทีว่าถ้าเกิดทำแล้วมันไม่สำเร็จก็จะมีทีมแพทย์ผ่าตัดอีกชุดหนึ่งเตรียมพร้อมไว้แล้ว ถ้าไม่สำเร็จจะให้ทีมผ่าเข้าเลย หมอมีความรัดกุมมากเตรียมถึงสองชุด คือมันเป็นทั้งสองเส้นมันมองไม่เห็นมันขาวไปเลยคือเส้นขาดจากกันละ เมื่ออาจารย์ทำเส้นแรกเสร็จแกก็จะเรียกให้เข้าไปดูว่า ก่อนทำกับหลังทำแล้วเลือดนี่วิ่งดีมากเลย

 

 

 

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณปิยะ สุวรรวารี

อดีตผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตีบ

“เป็นเคสที่ค่อนข้างยาก เพราะว่าทำมาแล้วสองครั้งไม่สำเร็จ แต่ก็มีโอกาส

 

ผมตรวจเลือดตรวจไขมันในเส้นเลือดตั้งแต่อายุประมาณ 35 ปี ปรากฏว่าค่าไขมันในเส้นเลือดสูง แต่เราก็คิดว่าเราออกกำลังกายคุมอาหารก็น่าจะช่วยได้แล้วคิดว่าอายุยังน้อย และเราก็ยังไม่อยากทานยา ยังใช้ชีวิตแบบนั้นจนมาอายุประมาณ 50 จนเมื่อปลายปีที่แล้ว รู้สึกว่าค่าไขมันมันสูงมานานละเริ่มไม่สบายใจก็เลยเข้าไปที่โรงพยาบาลนึงขอตรวจ CT scan ซึ่งเราหาข้อมูลมาว่าตรวจด้วยวิธีไหนได้บ้าง ปรากฏว่าค่า CT scan มันสูงเกินปกติ ซึ่งค่าความเสี่ยงอยู่ที่ประมาณตัวเลข 400 แต่ของผมเนี่ย 1,100 แสดงว่าหลอดเลือดหัวใจน่าจะมีปัญหาละ แต่เราก็ยังไม่ทำอะไรก็ยังใช้ชีวิตปกติ ผมได้มีโอกาสไปแข่งบาสอาวุโสที่เชียงใหม่เพื่อนร่วมทีมมาเล่าให้ฟังทีหลังว่านั่นแหละเกิดอาการฮาร์ท แอทแทค (Heart Attach) ช่วงที่นั่งพัก เกิดอาหารหายใจเต้นแผ่วแล้วในที่สุดก็หยุดหายใจ แต่โชคดีที่ว่าในโรงยิมมีคุณหมอหัวใจเป็นนักกีฬาอยู่ในสนามท่านก็เลยพยายามทำ CPR จนกระทั่งมีหน่วยกู้ภัยนำเครื่อง AED มาช็อตหัวใจแล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลที่เชียงใหม่ปรากฏว่าคืนนั้นก็ได้ทำบอลลูนสองเส้น เส้นซ้ายเนี่ยตัน 80% ทำสำเร็จ เส้นขวาเนี่ยตัน 99% คืนนั้นทำไม่สำเร็จ แต่อย่างน้อยๆ ก็ปลอดภัยระดับหนึ่ง

พอกลับมากรุงเทพฯ ผมก็ยังกังวลอยู่ว่าเส้นขวายังตีบอยู่ผมก็เลยไปทำลองทำบอลลูนอีกที่โรงพยาบาลหนึ่งก็ยังไม่สำเร็จอีก จนกระทั่งได้ชื่อนพ.วสันต์มาเราก็ดูประวัติการรักษาวิธีการรักษาว่าในกรณีนี้แบบนี้ท่านมีวิธีการทำอย่างไร เสร็จแล้วก็มาหาต่อว่าท่านทำที่โรงพยาบาลไหนบ้าง พอได้เข้ามาคุยอาจารย์หมอก็แนะนำว่ามันเป็นเคสที่ค่อนข้างยากเพราะว่าทำมาแล้วสองครั้งไม่สำเร็จแต่ก็มีโอกาส เพราะฉะนั้นโอกาสมีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องลองฉีดสีดูถึงจะตอบได้ เพราะฉะนั้นถ้าฉีดสีดูแล้วมีความเป็นไปได้สูงก็จะทำเลย ก็เริ่มเข้ามาเตรียมตัวเตรียมร่างกายเข้าห้องประมาณ 3 ทุ่ม พอฉีดเสร็จคุณหมอก็ดูแล้วความเป็นไปได้สูงที่จะทำก็คืนนั้นก็ทำเลย ซึ่งเคสปกติอาจจะใช้เวลาไม่นานเพราะว่าบอลลูนอาจจะใช้เวลาไม่นาน แต่ของผมหลังจากที่ทำเสร็จแล้ว คุณหมออุทัยที่เข้าเคสด้วยบอกว่าเป็นกรณีค่อนข้างยากในรอบหลายปี คืนนั้นใช้เวลาไปประมาณ 5 ชั่วโมงถึงสำเร็จ ก็ได้เส้นเลือดหัวใจเส้นขวากลับมาเป็นปกติ เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็เลยมีหลอดเลือดหัวใจครบสามเส้นตามปกติแล้วครับ สภาพร่างกายตอนนี้ปกติดี เดินเหินได้ตามปกติ แล้วก็เริ่มออกกำลังกายได้เล็กน้อยครับ

 

 

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณ กมลรัตน์ ดีมาก

อดีตผู้ป่วยหัวใจโต

 “...เหมือนชีวิตตายแล้วเกิดใหม่นะคะ ตอนนั้นเราเหมือนตายไปแล้วด้วยซ้ำ พอเรากลับมารักษาแล้วได้เหมือนเดิมก็รู้สึกว่าเราเหมือนกลับมาแข็งแรงเป็นเด็กปกติอีกครั้งเพราะว่าตอนนั้นคือให้คีโม ทำให้ผมร่วง ทำให้หัวใจวายจนไม่คิดว่าจะกลับมาดีเหมือนอย่างทุกวันนี้อยากจะขอบคุณ คุณหมอทุกๆ ท่านที่รักษาหนูมาตั้งแต่ที่หนูเป็นแพ้ภูมิตัวเอง มาเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวในต่อมน้ำเหลือง  จนมาเป็นภาวะหัวใจล้มเหลว อยากจะขอบคุณจริงๆ เลยค่ะที่ให้ชีวิตใหม่...”

 

เริ่มแรกมีอาการติดเชื้อที่กระเพาะปัสสาวะทำให้ไข้ขึ้นสูงและอาเจียนไม่หยุด จนเกิดอาการติดเชื้อในกระแสเลือดและเกิดเป็นจ้ำที่แขนซึ่งพอไม่นานก็เกิดเป็นก้อนขึ้นที่ขา จนรู้สึกว่าจะเดินไม่ไหวก็กลับไปตรวจอีกรอบโดยการตัดชิ้นเนื้อไปวิเคราะห์และผลปรากฏว่าเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวต้องเข้ารับการรักษาโดยเคมีบำบัดเรื่อยไปอีกกว่า 6 เดือนอาการจึงดีขึ้นโดยปราศจากเชื้อมะเร็ง

 

แต่หลังจากนั้นอีกเพียง 3 เดือนก็เกิดอาการแบบใหม่อีกคือนอนราบไม่ได้เพราะจะหายใจได้ไม่คล่อง มีทั้งอาเจียน นอนไม่หลับ โดย “คุณหมอบัณฑิตา” ได้เริ่มจากการประเมินส่งเข้ารับการตรวจเอกซเรย์และพบว่าลักษณะของหัวใจโตผิดปกติซึ่งปกติแล้วจะมีขนาดไม่เกินครึ่งหนึ่งของทรวงอก แต่ในรายนี้โตไปเกือบเต็มในส่วนของช่องทรวงอกด้านซ้าย อีกทั้งยังมีลักษณะของเส้นเลือดบ่งบอกถึงภาวะน้ำท่วมปอดด้วย นอกจากนี้ยังได้ตรวจวัดด้วยคลื่นเสียงสะท้อน หรือที่เรียกว่า “เอคโคหัวใจ” และพบว่ากล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงสามารถทำงานได้แค่ 29% รวมกับมีลิ้นหัวใจรั่วอันเกิดจากโครงสร้างหัวใจที่ขยายขนาดใหญ่ขึ้น จึงทำให้เกิดอาการเหนื่อยมากในวันที่คนไข้มาโรงพยาบาล แต่ภายหลังจากที่ได้รับการรักษาด้วยการปรับยาและพัฒนาสมรรถภาพของหัวใจแล้วตรวจซ้ำก็พบว่าขนาดของหัวใจได้เล็กลงจนใกล้เคียงกว่าปกติโดยไม่มีภาวะของน้ำท่วมปอดอีก พร้อมทั้งปรับยาเพิ่มการบีบตัวของหัวใจจนแข็งแรงขึ้นจึงอนุญาตให้ผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลไปใช้ชีวิตประจำวัน ไปเรียนหนังสือได้

 

 

หลังจากนั้นคุณแม่ได้มาปรึกษาคุณหมอเพื่อหารือในเรื่องของกิจกรรมที่บุตรสาวเคยทำได้ก่อนหน้านี้กับเพื่อนๆ ที่แข็งแรงนั้น ยังไม่มีความมั่นใจเพียงพอที่จะกล้ากลับไปทำได้ดั้งเดิม “คุณหมอบัณฑิตา” จึงได้แนะนำให้เข้ารับการทดสอบด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า VOMax ที่เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการวัดสมรรถภาพหัวใจในผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งจะใช้การปั่นจักรยานบกหรือการวิ่งสายพานเป็นอุปกรณ์หลักให้ผู้เข้ารับการทดสอบออกแรงปั่นหรือวิ่ง ซึ่งปรากฏว่าผลการตรวจระบุว่าสมรรถภาพหัวใจของ “น้องกมลรัตน์” ค่อนข้างแข็งแรง คุณหมอจึงได้แนะนำในส่วนของการออกกำลังกายในขั้นต่อไปโดยเจ้าตัวได้นำข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการออกกำลังกาย การใช้ชีวิตประจำวัน และล่าสุดก็สามารถเล่นกีฬา เล่นพละได้เท่ากับเพื่อนๆ แล้ว อีกทั้งยังสามารถไปประกวดร้องเพลงได้สมความตั้งใจอีกต่างหาก

 

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณนพมาศ นิติประสงค์

อดีตคนใข้หลอดเลือดหัวใจตีบ

“ ปกติเคยขึ้นบันไดได้วันละหลายรอบ อยู่ ๆ ก็เหนื่อยง่ายจนไม่สามารถขึ้นบันไดบ่อย ๆ ได้เหมือนเดิม แถมยังปวดต้นคอ กราม และหนักหัวอยู่เรื่อย ๆ เป็นอย่างนี้อยู่ 2-3 วัน วันหนึ่งกำลังคุยอยู่กับเพื่อนบ้านก็รู้สึกเหนื่อยมาก หน้าซีด จนหลานต้องรีบพามาส่งโรงพยาบาลรามคำแหง ”

 

นี่คืออาการเริ่มต้นของคุณนพมาศ นิติประสงค์ ผู้ที่ไม่คาดคิดว่าความดันต่ำจะมีผลกับชีวิตขนาดนี้
.
หลังจากที่หมอได้ทำการซักประวัติและวัดความดันแล้ว พบว่าคุณนพมาศ ความดันต่ำมากจนอยู่ในระดับที่จะเกิดการช็อคจากเลือดไหลเวียนไม่พอได้ คุณหมอตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติม จึงพบว่า มีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน และส่งผลกระทบต่อการเต้นของหัวใจ “ทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นชัาผิดปกติชนิดรุนแรง” ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน 
.
หลังจากคุณหมอแก้ไขภาวะความดันต่ำที่เป็นอันตรายให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้แล้ว ก็ทำการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจและใส่โครงค้ำยันให้เลือดกลับมาเลี้ยงหัวใจได้อีกครั้งนั่นเองครับ
.
ด้วยการรักษาที่ทันท่วงที ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่พร้อม จึงทำให้คุณนพมาศพักฟื้นที่โรงพยาบาลเพียง 3 วันเท่านั้น และหลังจากนั้นก็นัดมาตรวจอาการเป็นระยะๆ จนตอนนี้คุณนพมาศสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันเป็นปกติได้อีกครั้ง โดยอาการดังกล่าวเป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรง หากตัดสินใจผิดพลาดไปอาจส่งผลให้เกิดผลร้ายกับร่างกาย หรือสูญเสียได้ ฉะนั้นไม่ว่าจะมีอาการความดันสูงหรือความดันต่ำ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากหมอราม

เสียงจากผู้รับบริการ

พ.ต.ท. จักรกฤษณ์ ท้วมโสภา

อดีตคนไข้หลอดเลือดในสมองตีบ

“ในขณะที่นั่งมามีอาการเวียนหัวอยู่ตลอดและปวดหัวมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมาถึงก็เข้าไปตรวจกับหมอหู ตา คอ จมูก หมอก็เช็คว่าน้ำในหูเท่ากันหรือเปล่า ผลออกมาว่าปกติ โชคดีที่หมอสงสัยเพิ่มจึงส่งไปตรวจต่อที่หมอระบบประสาท ผลสรุปว่าความดันผมขึ้น ร่วมกับมีอาการปากตกเล็กน้อย จึงถูกส่งเข้า MRI ผลออกมาปรากฏว่าผมมีปัญหาที่หลอดเลือดสมองต้องทำการรักษาโดยด่วน จากนั้นหมอก็เข้ามาอธิบายถึงวิธีรักษา พอผมตกลง หมอก็ทำการรักษาทันทีด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือด ภายใน 6 ชม. อาการเวียนหัวของผมก็หายไป โชคดีนะครับที่ผมมาทันเวลาและคุณหมอช่วยกันดูแลผมอย่างใส่ใจ ไม่งั้นผมคงเป็นอัมพาตไปแล้ว ”
.
สำหรับกรณีของพ.ต.ท. จักรกฤษณ์ ถือว่าโชคดีมาก  ที่รู้ตัวเองและมาเข้ารับการรักษาได้ทัน หากสมองขาดเลือดเกิน 3 ชม. จะทำให้การฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติมีโอกาสเป็นไปได้ยาก เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังเกตอาการของตัวเองและคนใกล้ชิดอยู่เสมอ หากมีอาการแขน-ขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง พูดไม่ชัด เสียสมดุลทางการเดิน การมองเห็นลดลง หรือมีอาการเวียนหัว ชามือ อ่อนแรง เพียงชั่วคราวแล้วหายไปเอง อาการเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย เพราะคนไข้หลอดเลือดสมองแบบอุดตัน บางส่วนจะมีอาการแค่บางครั้ง หรือที่เรียกว่า TIA หากใครที่รู้ตัวว่ามีอาการเหล่านี้ อย่าปล่อยไว้ควรรีบมาพบแพทย์โดยด่วนนะครับ

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณธนพงค์ เฉลิมราษฎร์

อดีตคนไข้โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน

“ ตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกัน แต่ด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้ผมเบาใจขึ้น หลังจากเข้ารับการรักษาด้วยการใส่บอลลูนขยายหลอดเลือด ผมนอนโรงพยาบาลแค่ 1 คืนก็กลับบ้านได้ ” 

จากกรณีนี้เห็นได้ชัดว่า พฤติกรรมของเราส่งผลต่อร่างกายอย่างมากนะครับ เพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองอยู่เสมอ และการหมั่นสังเกตอาการผิดปกติแล้วรีบมาพบแพทย์ จึงเป็นทางที่ดีที่สุด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายต่าง ๆ นั่นเองครับ

เสียงจากผู้รับบริการ

ร.ต.ต.วรานนท์ ฤาไชยเกียรติ

 

“ไม่ได้เจ็บปวดแต่อย่างใดเพียงแต่รู้สึกเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ในตัวเท่านั้น และหลังออกจากห้องปฏิบัติการสวนหัวใจแล้วรู้สึกโล่งหน้าอกโดยไม่เจ็บแผล แค่ง่วงนิดหน่อยครับ” 

 

     เมื่อกลางดึกวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะแพทย์ประจำศูนย์ขยายหลอดเลือดหัวใจ รพ.รามคำแหง ได้ทำปฏิบัติการสวนหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยรายหนึ่งคือ ร.ต.ต.วรานนท์ ฤาไชยเกียรติ อายุ 44 ปี ซึ่งหลังจากผ่านพ้นปฏิบัติการสวนหัวใจครั้งสำคัญในชีวิตแล้ว ผู้หมวดรายนี้ได้เล่าให้ฟังถึงที่มาของการเข้ารับการรักษาโรคหัวใจของตนนั้นเป็นผลจากกรณีที่แพทย์ผู้ตรวจในเบื้องต้นได้พบว่ามีไขมันอุดตันในหลอดเลือดหัวใจในระดับสูงถึง 3 เส้นหลังจากที่ตนไปเข้ารับการตรวจเพราะเกิดอาการเจ็บหน้าอกเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้รับทราบจากแพทย์ว่าหลอดเลือดหัวใจเส้นหนึ่งนั้นอยู่ในขั้นอุดตันแบบชนิดที่เลือดผ่านไปไม่ได้เลยหรือจะว่าตีบสนิทก็ได้ ขณะที่อีก 2 เส้นก็มีสภาพอุดตันในระดับอันตรายอีกด้วย เป็นผลให้แพทย์ผู้ตรวจรักษาในเบื้องต้นแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาที่ศูนย์ขยายหลอดเลือดหัวใจ รพ.รามคำแหง ซึ่งมีความพร้อมในการบำบัดรักษาสภาวะดังกล่าวโดยไม่ต้องทำการผ่าตัดทำ “บายพาส” ซึ่งทำให้รู้สึกดีใจมากเพราะตนและครอบครัวมีความกังวลกับการผ่าตัดมาก 

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณอุดมพร คชหิรัญ

 

 

“ผมรู้สึกว่าจะมีผู้ร้ายอยู่ในหัวใจโดยสงสัยว่าจะเป็นผู้ร้ายตัวใหม่ที่เข้ามาแทนที่ตัวเก่าซึ่งเคยสร้างความวุ่นวายในหลอดเลือดหัวใจจนคุณหมอต้องไล่ออกไปโดยใช้บอลลูนขยายให้ เจ้าตัวใหม่นี้ทำให้รู้สึกวูบวาบ พลิ้วเหมือนใจสั่น เหมือนอาการคนหิวจัดๆ เหมือนจะเป็นลม มันเต้นเร็วเหลือเกินแต่ไม่ได้ตกใจเพราะรู้ดีว่าจะทำให้หัวใจยิ่งเต้นเร็วขึ้น จึงพยายามตั้งหลักสูดหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ แล้วค่อยๆ ผ่อนลงจึงตั้งสติไปโรงพยาบาลใกล้ที่สุดและเคยรักษากันอยู่ก่อนแต่ตรวจทุกอย่างแล้วปกติ หัวใจไม่ขาดเลือด ฉีดสีดูก็เห็นหัวใจปลอดโปร่งจึงกลับบ้านก็เป็นอีก เลยเชื่อว่าต้องมีผู้ร้ายตัวใหม่ซ่อนอยู่แน่ คุณหมอผู้รักษาจึงแนะให้ปรึกษากับคุณหมอบัญชา และนัดไปตรวจที่รพ.รามคำแหงซึ่งมีทีมงานและเครื่องตรวจจับผู้ร้ายในหัวใจโดยใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงเพื่อค้นหาและจัดการจี้ด้วยคลื่นวิทยุจนเจ้าตัวร้ายถูกกำจัดและหัวใจของผมกลับมาเต้นเป็นปกติครับ”