ศูนย์หัวใจโรงพยาบาลรามคำแหง

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลรามคำแหง

 

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลรามคำแหง  

 

     ให้บริการดูแลด้านหัวใจอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ประกอบด้วย

 

 • แผนกฉุกเฉินโรคหัวใจ

 • คลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 • แผนกขยายหลอดเลือดหัวใจ & ฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ

 • การวินิจฉัยและรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะที่ต้นตอของความผิดปกติ ด้วย CARTO XP EP navigation system

 • การผ่าตัดเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจ และการผ่าตัดโรคหัวใจทุกประเภท

 • การผ่าตัดหัวใจโดยไม่ใช้เครื่องหัวใจ-ปอดเทียม (Off Pump Surgery)

 • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ

 • การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร (Pacemaker)

 • การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ

 • เครื่องมือที่ช่วยตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจ

 

 1.   การตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT 64 Slice

 2.   การตรวจหาภาวะหลอดเลือดแดงอุดตันด้วยเครื่อง ABI

 3.   การตรวจคลื่นไฟฟ้าด้วยเครื่อง EKG

 4.   การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiogram)

 

- การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงก่อนและหลังออกกำลังกาย (Exercise Stress Echocardiography)
- การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหลังได้รับยา (Dobutamine Echocardiography)
- การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านหลอดอาหาร (Trans Esophageal Echocardiography TEE)
- การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงแบบ 3 มิติ (Echocardiography, Echo 3D)
- การตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านหลอดอาหารแบบ 3 มิติ (Trans Esophageal Echocardiography TEE 3 D)

 

 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจ ขณะออกกำลังกายด้วยเครื่อง EST (Exercise Stress Test)

 • การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดติดตัว (Holter Monitor)

 • เครื่องบันทึกคลื่นหัวใจผิดปกติแบบพกติดตัว Loop event recorder

 • การบันทึกความดันโลหิตแบบต่อเนื่องชนิดพกติดตัว Ambulatory Blood pressure monitoring system

 • การตรวจระบบประสาทอัตโนมัติหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ (Tilt table Test)

 • รถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ (Mobile CCU)

 • หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจและหอพักผู้ป่วยโรคหัวใจ (Cardiac care unit/ CCU cardio ward)

 

 การรักษาโรคหัวใจและการผ่าตัดหัวใจ 


     ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลรามคำแหงให้การดูแลผู้ป่วยทุกท่านอย่างทุ่มเทและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญ โดยทางโรงพยาบาลมีบริการตลอด 24 ชั่วโมง ในกรณีฉุกเฉินที่หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน จะมีการถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจภายใน 90 นาทีตามมาตรฐานสากล

 • ระบบกระแสไฟฟ้าหัวใจ 

  • การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจรวมถึงการรักษาด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (ablation)

  • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ

  • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครื่อง ICD (implantable cardioverter defibrillator)

  • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เครื่อง CRT (cardiac resynchronization therapy)

 • กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ 

  • การสวนหัวใจและการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจ

  • การถ่างขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวนและใส่ขดลวดค้ำยัน

 • หัวใจพิการแต่กำเนิด 

  • การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องบน

  • การผ่าตัดปิดรูรั่วผนังหัวใจห้องล่าง

  • การผ่าตัดปิดเส้นเลือด ductus arteriosus ซึ่งเชื่อมอยู่ระหว่าง aorta และ pulmonary artery​​

 • ระบบลิ้นหัวใจ 

  • การผ่าตัดลิ้นหัวใจ

  • การเปลี่ยนลิ้นหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัด

 • กลุ่มหลอดเลือด 

  • การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดคอที่ไปเลี้ยงสมอง

  • การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไต

  • การใส่ขดลวดค้ำยันบริเวณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงแขนขา

 

​ ศัลยกรรมหัวใจและช่องอก 

 

 • กลุ่มหลอดเลือดหัวใจ 

  • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจแบบที่ใช้และไม่ใช้เครื่องปอด-หัวใจเทียม

  • การผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจในผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดมาแล้ว​

 • กลุ่มลิ้นหัวใจ 

  • การผ่าตัดซ่อมแซมลิ้นหัวใจ

  • การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ​

 • กลุ่มหัวใจพิการแต่กำเนิด 

  • การผ่าตัดซ่อมแซมรูรั่วผนังหัวใจห้องบน

  • การผ่าตัดซ่อมแซมรูรั่วผนังหัวใจห้องล่าง

  • การผ่าตัดปิดเส้นเลือด ductus arteriosus

  • การผ่าตัดที่มีความซับซ้อนของหัวใจพิการแต่กำเนิด​

 • กลุ่มหลอดเลือด 

  • การผ่าตัดซ่อมแซมหลอดเลือดแดงโป่งพองในช่องท้อง

  • การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้อง

  • การผ่าตัดสอดสายสวนเพื่อรักษาโรคหลอดเลือดโป่งพองในทรวงอก

 

 การบริการทางการแพทย์ 

 

 • การตรวจวินิจฉัยทางหัวใจ

 • การผ่าตัดหัวใจ

 • การติดตามการทำงานของคลื่นหัวใจ

 • การตรวจเกี่ยวกับสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ

 • การตรวจหลอดเลือดหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

 • การตรวจหัวใจด้วยสนามแม่เหล็ก

 • การตรวจปฏิบัติการหัวใจ

 • การตรวจหัวใจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ 

 • ห้องบำบัดผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ 8 ห้อง

 ศูนย์หัวใจ  ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบโดยไม่ต้องผ่าตัด 

รักษาหัวใจคุณด้วยเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัย  โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคหัวใจ/ แพทย์ผู้ทำการขยายหลอดเลือดหัวใจ 

 • การตรวจรักษาผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน ตลอด 24 ชั่วโมง

 • การตรวจวินิจฉัย เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ การรักษาด้วยบอลลูน ขดลวด และหัวกรอกากเพชร

 • การตรวจรักษาผู้ป่วย ที่มีความผิดปกติของการส่งสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ ชนิดเต้นช้าโดยใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจ

 • การตรวจรักษาผู้ป่วย ที่มีความผิดปกติของการส่งสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ ชนิดเต้นเร็วโดยการใช้เครื่องวิทยุความถี่สูง

 • การตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการส่งสัญญาณไฟฟ้าชนิดเต้นเร็ว โดยการใช้เครื่อง CARTO

 • การตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของลิ้นหัวใจชนิดห้องขวาตีบ ด้วยบอลลูน

 • การตรวจรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของผนังกั้นห้องหัวใจด้วยวงขดลวด

 • การใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจ (pace maker)

 • การผ่าตัดหัวใจ และทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจโดยใช้เครื่องหัวใจ-ปอดเทียม(Heart lung machine) และไม่ใช้เครื่องหัวใจ-ปอดเทียม (off pump smgery)

 • การฟื้นฟูสมรรถภาพปอดและหัวใจ

 บริการตรวจวินิจฉัยทางโรคหัวใจ 

 • ตรวจความผิดปกติของหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT 64 Slide

 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกายด้วยเครื่อง EST

 • ตรวจหัวใจด้วยเครื่องเสียงสะท้อนความถี่สูง Echocardiogram

 • ตรวจหาสาเหตุภาวะเป็นลมหมดสติ Tilt table test

 • ตรวจวินิจฉัยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG

 • ตรวจหาภาวะหลอดเลือดแดงอุดตันด้วยเครื่อง ABI

 • ตรวจบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจพกพาเคลื่อนที่ตลอด 24-48 ชั่วโมงที่บ้าน ด้วยเครื่อง Holter monitor

 • ตรวจวินิจฉัยคลื่นไฟฟ้าหัวใจ และมีอาการผิดปกติผ่านทางโทรศัพท์ Event loop recorder monitor

สายด่วน Hot Line 083-990-8989   ปรึกษาปัญหาโรคหัวใจตลอด 24 ชั่วโมง

   

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณธนพงค์ เฉลิมราษฎร์

“ ตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกัน แต่ด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้ผมเบาใจขึ้น หลังจากเข้ารับการรักษาด้วยการใส่บอลลูนขยายหลอดเลือด ผมนอนโรงพยาบาลแค่ 1 คืนก็กลับบ้านได้ ” 

จากกรณีนี้เห็นได้ชัดว่า พฤติกรรมของเราส่งผลต่อร่างกายอย่างมากนะครับ เพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองอยู่เสมอ และการหมั่นสังเกตอาการผิดปกติแล้วรีบมาพบแพทย์ จึงเป็นทางที่ดีที่สุด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายต่าง ๆ นั่นเองครับ

เสียงจากผู้รับบริการ

พ.ต.ท. จักรกฤษณ์ ท้วมโสภา

“ในขณะที่นั่งมามีอาการเวียนหัวอยู่ตลอดและปวดหัวมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมาถึงก็เข้าไปตรวจกับหมอหู ตา คอ จมูก หมอก็เช็คว่าน้ำในหูเท่ากันหรือเปล่า ผลออกมาว่าปกติ โชคดีที่หมอสงสัยเพิ่มจึงส่งไปตรวจต่อที่หมอระบบประสาท ผลสรุปว่าความดันผมขึ้น ร่วมกับมีอาการปากตกเล็กน้อย จึงถูกส่งเข้า MRI ผลออกมาปรากฏว่าผมมีปัญหาที่หลอดเลือดสมองต้องทำการรักษาโดยด่วน จากนั้นหมอก็เข้ามาอธิบายถึงวิธีรักษา พอผมตกลง หมอก็ทำการรักษาทันทีด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือด ภายใน 6 ชม. อาการเวียนหัวของผมก็หายไป โชคดีนะครับที่ผมมาทันเวลาและคุณหมอช่วยกันดูแลผมอย่างใส่ใจ ไม่งั้นผมคงเป็นอัมพาตไปแล้ว ”
.
สำหรับกรณีของพ.ต.ท. จักรกฤษณ์ ถือว่าโชคดีมาก  ที่รู้ตัวเองและมาเข้ารับการรักษาได้ทัน หากสมองขาดเลือดเกิน 3 ชม. จะทำให้การฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติมีโอกาสเป็นไปได้ยาก เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังเกตอาการของตัวเองและคนใกล้ชิดอยู่เสมอ หากมีอาการแขน-ขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง พูดไม่ชัด เสียสมดุลทางการเดิน การมองเห็นลดลง หรือมีอาการเวียนหัว ชามือ อ่อนแรง เพียงชั่วคราวแล้วหายไปเอง อาการเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย เพราะคนไข้หลอดเลือดสมองแบบอุดตัน บางส่วนจะมีอาการแค่บางครั้ง หรือที่เรียกว่า TIA หากใครที่รู้ตัวว่ามีอาการเหล่านี้ อย่าปล่อยไว้ควรรีบมาพบแพทย์โดยด่วนนะครับ

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณนพมาศ นิติประสงค์

“ ปกติเคยขึ้นบันไดได้วันละหลายรอบ อยู่ ๆ ก็เหนื่อยง่ายจนไม่สามารถขึ้นบันไดบ่อย ๆ ได้เหมือนเดิม แถมยังปวดต้นคอ กราม และหนักหัวอยู่เรื่อย ๆ เป็นอย่างนี้อยู่ 2-3 วัน วันหนึ่งกำลังคุยอยู่กับเพื่อนบ้านก็รู้สึกเหนื่อยมาก หน้าซีด จนหลานต้องรีบพามาส่งโรงพยาบาลรามคำแหง ”

 

นี่คืออาการเริ่มต้นของคุณนพมาศ นิติประสงค์ ผู้ที่ไม่คาดคิดว่าความดันต่ำจะมีผลกับชีวิตขนาดนี้
.
หลังจากที่หมอได้ทำการซักประวัติและวัดความดันแล้ว พบว่าคุณนพมาศ ความดันต่ำมากจนอยู่ในระดับที่จะเกิดการช็อคจากเลือดไหลเวียนไม่พอได้ คุณหมอตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติม จึงพบว่า มีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน และส่งผลกระทบต่อการเต้นของหัวใจ “ทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นชัาผิดปกติชนิดรุนแรง” ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน 
.
หลังจากคุณหมอแก้ไขภาวะความดันต่ำที่เป็นอันตรายให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้แล้ว ก็ทำการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจและใส่โครงค้ำยันให้เลือดกลับมาเลี้ยงหัวใจได้อีกครั้งนั่นเองครับ
.
ด้วยการรักษาที่ทันท่วงที ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่พร้อม จึงทำให้คุณนพมาศพักฟื้นที่โรงพยาบาลเพียง 3 วันเท่านั้น และหลังจากนั้นก็นัดมาตรวจอาการเป็นระยะๆ จนตอนนี้คุณนพมาศสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันเป็นปกติได้อีกครั้ง โดยอาการดังกล่าวเป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรง หากตัดสินใจผิดพลาดไปอาจส่งผลให้เกิดผลร้ายกับร่างกาย หรือสูญเสียได้ ฉะนั้นไม่ว่าจะมีอาการความดันสูงหรือความดันต่ำ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากหมอราม

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณถนอม สุกรีภิรมย์

     ตนเองป่วยด้วยโรคเบาหวานอยู่แล้ว บังเอิญก่อนมาพบแพทย์ได้รับประทานสมุนไพรชนิดหนึ่ง ซึ่งต่อมา ในช่วงกลางดึกคืนหนึ่งได้เกิดอาการร้อนไปทั่วตัว ใจสั่น แม้จะนั่งพักแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาเป็นปกติ ทำให้ตัดสินใจไปโรงพยาบาลรามคำแหง เนื่องจากอยู่ใกล้บ้านและตนมีความมั่นใจในการรักษาอยู่แล้ว แต่หลังจากได้เข้ารับการตรวจหัวใจด้วยวิธีต่างๆแล้ว กลับไม่พบความผิดปกติแพทย์จึงตัดสินใจตรวจด้วยการฉีดสีเอกซเรย์ ซึ่งผลที่ปรากฏออกมาได้สร้างความตกใจให้ตนเองอย่างมาก เนื่องจากพบว่ามีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบถึง 3 เส้น โดยเส้นแรกตีบไปเกือบ 40% ขณะที่เส้นที่ 2 ตีบไปแล้ว 80% ส่วนเส้นสุดท้ายตีบสนิท 100% เลยทีเดียว ตนเองนั้นโชคดีที่มาหาแพทย์และตรวจพบได้ทันเวลา จึงได้ตัดสินใจให้แพทย์ทำการรักษาด้วยวิธีทำบอลลูนขยายหลอดเลือด ซึ่งทราบดีว่าเป็นการรักษาที่มีความเสี่ยงน้อย ไม่ต้องผ่าตัดและฟื้นตัวได้เร็ว ซึ่งการรักษาก็ประสบผลสำเร็จดีมาก สร้างความพึงพอใจให้ตนเองและครอบครัวอย่างมากและไม่นานก็กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ โดยไม่ต้องพักฟื้นนาน

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณอุดมพร คชหิรัญ

 

 

“ผมรู้สึกว่าจะมีผู้ร้ายอยู่ในหัวใจโดยสงสัยว่าจะเป็นผู้ร้ายตัวใหม่ที่เข้ามาแทนที่ตัวเก่าซึ่งเคยสร้างความวุ่นวายในหลอดเลือดหัวใจจนคุณหมอต้องไล่ออกไปโดยใช้บอลลูนขยายให้ เจ้าตัวใหม่นี้ทำให้รู้สึกวูบวาบ พลิ้วเหมือนใจสั่น เหมือนอาการคนหิวจัดๆ เหมือนจะเป็นลม มันเต้นเร็วเหลือเกินแต่ไม่ได้ตกใจเพราะรู้ดีว่าจะทำให้หัวใจยิ่งเต้นเร็วขึ้น จึงพยายามตั้งหลักสูดหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ แล้วค่อยๆ ผ่อนลงจึงตั้งสติไปโรงพยาบาลใกล้ที่สุดและเคยรักษากันอยู่ก่อนแต่ตรวจทุกอย่างแล้วปกติ หัวใจไม่ขาดเลือด ฉีดสีดูก็เห็นหัวใจปลอดโปร่งจึงกลับบ้านก็เป็นอีก เลยเชื่อว่าต้องมีผู้ร้ายตัวใหม่ซ่อนอยู่แน่ คุณหมอผู้รักษาจึงแนะให้ปรึกษากับคุณหมอบัญชา และนัดไปตรวจที่รพ.รามคำแหงซึ่งมีทีมงานและเครื่องตรวจจับผู้ร้ายในหัวใจโดยใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงเพื่อค้นหาและจัดการจี้ด้วยคลื่นวิทยุจนเจ้าตัวร้ายถูกกำจัดและหัวใจของผมกลับมาเต้นเป็นปกติครับ” 

เสียงจากผู้รับบริการ

ร.ต.ต.วรานนท์ ฤาไชยเกียรติ

 

“ไม่ได้เจ็บปวดแต่อย่างใดเพียงแต่รู้สึกเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ในตัวเท่านั้น และหลังออกจากห้องปฏิบัติการสวนหัวใจแล้วรู้สึกโล่งหน้าอกโดยไม่เจ็บแผล แค่ง่วงนิดหน่อยครับ” 

 

     เมื่อกลางดึกวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะแพทย์ประจำศูนย์ขยายหลอดเลือดหัวใจ รพ.รามคำแหง ได้ทำปฏิบัติการสวนหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยรายหนึ่งคือ ร.ต.ต.วรานนท์ ฤาไชยเกียรติ อายุ 44 ปี ซึ่งหลังจากผ่านพ้นปฏิบัติการสวนหัวใจครั้งสำคัญในชีวิตแล้ว ผู้หมวดรายนี้ได้เล่าให้ฟังถึงที่มาของการเข้ารับการรักษาโรคหัวใจของตนนั้นเป็นผลจากกรณีที่แพทย์ผู้ตรวจในเบื้องต้นได้พบว่ามีไขมันอุดตันในหลอดเลือดหัวใจในระดับสูงถึง 3 เส้นหลังจากที่ตนไปเข้ารับการตรวจเพราะเกิดอาการเจ็บหน้าอกเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้รับทราบจากแพทย์ว่าหลอดเลือดหัวใจเส้นหนึ่งนั้นอยู่ในขั้นอุดตันแบบชนิดที่เลือดผ่านไปไม่ได้เลยหรือจะว่าตีบสนิทก็ได้ ขณะที่อีก 2 เส้นก็มีสภาพอุดตันในระดับอันตรายอีกด้วย เป็นผลให้แพทย์ผู้ตรวจรักษาในเบื้องต้นแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาที่ศูนย์ขยายหลอดเลือดหัวใจ รพ.รามคำแหง ซึ่งมีความพร้อมในการบำบัดรักษาสภาวะดังกล่าวโดยไม่ต้องทำการผ่าตัดทำ “บายพาส” ซึ่งทำให้รู้สึกดีใจมากเพราะตนและครอบครัวมีความกังวลกับการผ่าตัดมาก 

 • อันตรายของโรคหัวใจขาดเลือด

 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

 • ผู้ป่วยโรคหัวใจกับการรับชมกีฬา

 • ความเครียดปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจ

 • สัญญาณเตือนโรคหัวใจ

 • อาการเสี่ยงเกิดโรคหัวใจ

 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

 • การตรวจสวนหัวใจ

 • โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

 • โรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบ

 • ภาวะลิ่มเลือดในปอด

 • TAVI เทคโนโลยีรักษาโรคลิ้นหัวใจ

 • การตรวจสุขภาพหัวใจ

 • จริงเหรอ? พลังงานของหัวใจ ยกน้ำหนักได้เกือบตัน!

 • การตรวจสุขภาพหัวใจ

 • รายการเรื่องจริงผ่านจอ โรคหัวใจเฉียบพลัน

 • โรคเส้นเลือดหัวใจอุดตัน

 • การดูแลตัวเองไม่ไห้เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ

 • หลอดเลือดหัวใจตีบ

 • รวมเรื่องมหัศจรรย์ของหัวใจ ที่ใครเห็นเป็นต้องทึ่ง!!

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณธนพงค์ เฉลิมราษฎร์

“ ตอนแรกผมก็ตกใจเหมือนกัน แต่ด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้ผมเบาใจขึ้น หลังจากเข้ารับการรักษาด้วยการใส่บอลลูนขยายหลอดเลือด ผมนอนโรงพยาบาลแค่ 1 คืนก็กลับบ้านได้ ” 

จากกรณีนี้เห็นได้ชัดว่า พฤติกรรมของเราส่งผลต่อร่างกายอย่างมากนะครับ เพราะฉะนั้นการดูแลตัวเองอยู่เสมอ และการหมั่นสังเกตอาการผิดปกติแล้วรีบมาพบแพทย์ จึงเป็นทางที่ดีที่สุด เพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายต่าง ๆ นั่นเองครับ

เสียงจากผู้รับบริการ

พ.ต.ท. จักรกฤษณ์ ท้วมโสภา

“ในขณะที่นั่งมามีอาการเวียนหัวอยู่ตลอดและปวดหัวมากขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อมาถึงก็เข้าไปตรวจกับหมอหู ตา คอ จมูก หมอก็เช็คว่าน้ำในหูเท่ากันหรือเปล่า ผลออกมาว่าปกติ โชคดีที่หมอสงสัยเพิ่มจึงส่งไปตรวจต่อที่หมอระบบประสาท ผลสรุปว่าความดันผมขึ้น ร่วมกับมีอาการปากตกเล็กน้อย จึงถูกส่งเข้า MRI ผลออกมาปรากฏว่าผมมีปัญหาที่หลอดเลือดสมองต้องทำการรักษาโดยด่วน จากนั้นหมอก็เข้ามาอธิบายถึงวิธีรักษา พอผมตกลง หมอก็ทำการรักษาทันทีด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือด ภายใน 6 ชม. อาการเวียนหัวของผมก็หายไป โชคดีนะครับที่ผมมาทันเวลาและคุณหมอช่วยกันดูแลผมอย่างใส่ใจ ไม่งั้นผมคงเป็นอัมพาตไปแล้ว ”
.
สำหรับกรณีของพ.ต.ท. จักรกฤษณ์ ถือว่าโชคดีมาก  ที่รู้ตัวเองและมาเข้ารับการรักษาได้ทัน หากสมองขาดเลือดเกิน 3 ชม. จะทำให้การฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติมีโอกาสเป็นไปได้ยาก เพราะฉะนั้นทุกคนควรสังเกตอาการของตัวเองและคนใกล้ชิดอยู่เสมอ หากมีอาการแขน-ขาข้างใดข้างหนึ่งอ่อนแรง พูดไม่ชัด เสียสมดุลทางการเดิน การมองเห็นลดลง หรือมีอาการเวียนหัว ชามือ อ่อนแรง เพียงชั่วคราวแล้วหายไปเอง อาการเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลย เพราะคนไข้หลอดเลือดสมองแบบอุดตัน บางส่วนจะมีอาการแค่บางครั้ง หรือที่เรียกว่า TIA หากใครที่รู้ตัวว่ามีอาการเหล่านี้ อย่าปล่อยไว้ควรรีบมาพบแพทย์โดยด่วนนะครับ

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณนพมาศ นิติประสงค์

“ ปกติเคยขึ้นบันไดได้วันละหลายรอบ อยู่ ๆ ก็เหนื่อยง่ายจนไม่สามารถขึ้นบันไดบ่อย ๆ ได้เหมือนเดิม แถมยังปวดต้นคอ กราม และหนักหัวอยู่เรื่อย ๆ เป็นอย่างนี้อยู่ 2-3 วัน วันหนึ่งกำลังคุยอยู่กับเพื่อนบ้านก็รู้สึกเหนื่อยมาก หน้าซีด จนหลานต้องรีบพามาส่งโรงพยาบาลรามคำแหง ”

 

นี่คืออาการเริ่มต้นของคุณนพมาศ นิติประสงค์ ผู้ที่ไม่คาดคิดว่าความดันต่ำจะมีผลกับชีวิตขนาดนี้
.
หลังจากที่หมอได้ทำการซักประวัติและวัดความดันแล้ว พบว่าคุณนพมาศ ความดันต่ำมากจนอยู่ในระดับที่จะเกิดการช็อคจากเลือดไหลเวียนไม่พอได้ คุณหมอตรวจหาสาเหตุเพิ่มเติม จึงพบว่า มีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบเฉียบพลัน และส่งผลกระทบต่อการเต้นของหัวใจ “ทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นชัาผิดปกติชนิดรุนแรง” ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน 
.
หลังจากคุณหมอแก้ไขภาวะความดันต่ำที่เป็นอันตรายให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติได้แล้ว ก็ทำการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหัวใจและใส่โครงค้ำยันให้เลือดกลับมาเลี้ยงหัวใจได้อีกครั้งนั่นเองครับ
.
ด้วยการรักษาที่ทันท่วงที ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือที่พร้อม จึงทำให้คุณนพมาศพักฟื้นที่โรงพยาบาลเพียง 3 วันเท่านั้น และหลังจากนั้นก็นัดมาตรวจอาการเป็นระยะๆ จนตอนนี้คุณนพมาศสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันเป็นปกติได้อีกครั้ง โดยอาการดังกล่าวเป็นอาการที่ค่อนข้างรุนแรง หากตัดสินใจผิดพลาดไปอาจส่งผลให้เกิดผลร้ายกับร่างกาย หรือสูญเสียได้ ฉะนั้นไม่ว่าจะมีอาการความดันสูงหรือความดันต่ำ ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากหมอราม

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณถนอม สุกรีภิรมย์

     ตนเองป่วยด้วยโรคเบาหวานอยู่แล้ว บังเอิญก่อนมาพบแพทย์ได้รับประทานสมุนไพรชนิดหนึ่ง ซึ่งต่อมา ในช่วงกลางดึกคืนหนึ่งได้เกิดอาการร้อนไปทั่วตัว ใจสั่น แม้จะนั่งพักแต่ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะกลับมาเป็นปกติ ทำให้ตัดสินใจไปโรงพยาบาลรามคำแหง เนื่องจากอยู่ใกล้บ้านและตนมีความมั่นใจในการรักษาอยู่แล้ว แต่หลังจากได้เข้ารับการตรวจหัวใจด้วยวิธีต่างๆแล้ว กลับไม่พบความผิดปกติแพทย์จึงตัดสินใจตรวจด้วยการฉีดสีเอกซเรย์ ซึ่งผลที่ปรากฏออกมาได้สร้างความตกใจให้ตนเองอย่างมาก เนื่องจากพบว่ามีภาวะเส้นเลือดหัวใจตีบถึง 3 เส้น โดยเส้นแรกตีบไปเกือบ 40% ขณะที่เส้นที่ 2 ตีบไปแล้ว 80% ส่วนเส้นสุดท้ายตีบสนิท 100% เลยทีเดียว ตนเองนั้นโชคดีที่มาหาแพทย์และตรวจพบได้ทันเวลา จึงได้ตัดสินใจให้แพทย์ทำการรักษาด้วยวิธีทำบอลลูนขยายหลอดเลือด ซึ่งทราบดีว่าเป็นการรักษาที่มีความเสี่ยงน้อย ไม่ต้องผ่าตัดและฟื้นตัวได้เร็ว ซึ่งการรักษาก็ประสบผลสำเร็จดีมาก สร้างความพึงพอใจให้ตนเองและครอบครัวอย่างมากและไม่นานก็กลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติ โดยไม่ต้องพักฟื้นนาน

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณอุดมพร คชหิรัญ

 

 

“ผมรู้สึกว่าจะมีผู้ร้ายอยู่ในหัวใจโดยสงสัยว่าจะเป็นผู้ร้ายตัวใหม่ที่เข้ามาแทนที่ตัวเก่าซึ่งเคยสร้างความวุ่นวายในหลอดเลือดหัวใจจนคุณหมอต้องไล่ออกไปโดยใช้บอลลูนขยายให้ เจ้าตัวใหม่นี้ทำให้รู้สึกวูบวาบ พลิ้วเหมือนใจสั่น เหมือนอาการคนหิวจัดๆ เหมือนจะเป็นลม มันเต้นเร็วเหลือเกินแต่ไม่ได้ตกใจเพราะรู้ดีว่าจะทำให้หัวใจยิ่งเต้นเร็วขึ้น จึงพยายามตั้งหลักสูดหายใจเข้าลึกๆ หายใจออกยาวๆ แล้วค่อยๆ ผ่อนลงจึงตั้งสติไปโรงพยาบาลใกล้ที่สุดและเคยรักษากันอยู่ก่อนแต่ตรวจทุกอย่างแล้วปกติ หัวใจไม่ขาดเลือด ฉีดสีดูก็เห็นหัวใจปลอดโปร่งจึงกลับบ้านก็เป็นอีก เลยเชื่อว่าต้องมีผู้ร้ายตัวใหม่ซ่อนอยู่แน่ คุณหมอผู้รักษาจึงแนะให้ปรึกษากับคุณหมอบัญชา และนัดไปตรวจที่รพ.รามคำแหงซึ่งมีทีมงานและเครื่องตรวจจับผู้ร้ายในหัวใจโดยใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมงเพื่อค้นหาและจัดการจี้ด้วยคลื่นวิทยุจนเจ้าตัวร้ายถูกกำจัดและหัวใจของผมกลับมาเต้นเป็นปกติครับ” 

เสียงจากผู้รับบริการ

ร.ต.ต.วรานนท์ ฤาไชยเกียรติ

 

“ไม่ได้เจ็บปวดแต่อย่างใดเพียงแต่รู้สึกเหมือนมีอะไรวิ่งอยู่ในตัวเท่านั้น และหลังออกจากห้องปฏิบัติการสวนหัวใจแล้วรู้สึกโล่งหน้าอกโดยไม่เจ็บแผล แค่ง่วงนิดหน่อยครับ” 

 

     เมื่อกลางดึกวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะแพทย์ประจำศูนย์ขยายหลอดเลือดหัวใจ รพ.รามคำแหง ได้ทำปฏิบัติการสวนหลอดเลือดหัวใจของผู้ป่วยรายหนึ่งคือ ร.ต.ต.วรานนท์ ฤาไชยเกียรติ อายุ 44 ปี ซึ่งหลังจากผ่านพ้นปฏิบัติการสวนหัวใจครั้งสำคัญในชีวิตแล้ว ผู้หมวดรายนี้ได้เล่าให้ฟังถึงที่มาของการเข้ารับการรักษาโรคหัวใจของตนนั้นเป็นผลจากกรณีที่แพทย์ผู้ตรวจในเบื้องต้นได้พบว่ามีไขมันอุดตันในหลอดเลือดหัวใจในระดับสูงถึง 3 เส้นหลังจากที่ตนไปเข้ารับการตรวจเพราะเกิดอาการเจ็บหน้าอกเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้รับทราบจากแพทย์ว่าหลอดเลือดหัวใจเส้นหนึ่งนั้นอยู่ในขั้นอุดตันแบบชนิดที่เลือดผ่านไปไม่ได้เลยหรือจะว่าตีบสนิทก็ได้ ขณะที่อีก 2 เส้นก็มีสภาพอุดตันในระดับอันตรายอีกด้วย เป็นผลให้แพทย์ผู้ตรวจรักษาในเบื้องต้นแนะนำให้เข้ารับการบำบัดรักษาที่ศูนย์ขยายหลอดเลือดหัวใจ รพ.รามคำแหง ซึ่งมีความพร้อมในการบำบัดรักษาสภาวะดังกล่าวโดยไม่ต้องทำการผ่าตัดทำ “บายพาส” ซึ่งทำให้รู้สึกดีใจมากเพราะตนและครอบครัวมีความกังวลกับการผ่าตัดมาก