FAQs สำหรับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา โรงพยาบาลรามคำแหง

December 14 / 2023

 

 

 

FAQs วัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา

สำหรับท่านที่สั่งซื้อวัคซีนกับโรงพยาบาลรามคำแหง

 

 

 

 

 

Q1 : อยากทราบลำดับการจองซื้อวัคซีนโมเดอร์นา หรือต้องการโอนสิทธิ์ ต้องทำอย่างไร?


A : ท่านที่จองซื้อวัคซีน Moderna หากต้องการทราบลำดับการจองซื้อวัคซีนของท่าน หรือต้องการโอนสิทธิ์ สามารถทำรายการได้ที่นี่ คลิก >> https://reservation.ram-ds.com 

Q2 : จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาลำดับที่เท่าไหร่?


A : โรงพยาบาลจะจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาตามลำดับการจองซื้อวัคซีน ผู้ทำรายการสั่งซื้อสามารถดูได้จากหลักฐานการชำระเงินในลิ้งค์ของ SMS ที่ทางโรงพยาบาลส่งให้

 

 

 Q3 : จองวัคซีนโมเดอร์นาไปจะได้ฉีดวันไหน? 


A : เนื่องจากวัคซีนโมเดอร์นาที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรจะเข้ามาเป็นรอบและมีจำนวนจำกัด โดยจะเปิดสิทธิ์เลือกวันฉีดตามลำดับการจองซื้อวัคซีน เมื่อท่านได้รับ SMS ยืนยันการได้รับสิทธิ์เลือกวันฉีดวัคซีน ท่านจึงจะสามารถเข้าไปทำรายการจองวันฉีดวัคซีนได้ในระบบ เข้าไปที่ >> https://reservation.ram-ds.com โดยมีรายละเอียดดังนี้

 > ท่านมีความประสงค์จะรับวัคซีน เมื่อท่านทำการเลือกวันเวลาที่ต้องการแล้วท่านจะได้รับ SMS พร้อมลิ้งค์ให้เข้าทำการยืนยัน และทำใบยินยอมรับการฉีดวัคซีน ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันฉีดวัคซีน

 

  

 

> ท่านที่ได้รับสิทธิ์ แต่ยังไม่ต้องการฉีดในช่วงนี้ ยังไม่ต้องจองวันนัดหมาย เมื่อโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบถัดไป โรงพยาบาลจะทำการเปิดช่วงเวลาในการเข้ารับวัคซีนเพิ่มของรอบนั้นๆ โดยท่านจะได้รับสิทธิ์เข้าเลือกวันฉีดเป็นลำดับต่อไปทันที

 

 

> สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปเลือกวันและเวลาในการฉีดวัคซีน เมื่อโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบต่อไป ทางโรงพยาบาลจะส่ง SMS ถึงท่าน เพื่อให้เข้าไปดำเนินการเลือกวันและเวลาที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตามลำดับต่อไป

 

 

Q4 : การเปลี่ยนวัน-เวลา รับบริการทำได้ตอนไหน?


A : ถ้าต้องการเปลี่ยนวันเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ท่านสามารถเลือกวันเข้ารับการฉีดวัคซีนใหม่ได้หากวันที่ท่านประสงค์เข้ารับการฉีดยังมีสิทธิ์ว่างอยู่ โดยเข้าไปที่ >> https://reservation.ram-ds.com  กรอกข้อมูลตรวจสอบ เลือกเปลี่ยนวันรับบริการ สามารถทำได้ก่อนวันนัดฉีดวัคซีน 2 วัน 

และในกรณีที่ต้องการเปลี่ยนวันฉีด แต่ได้กดยืนยันนัด/ทำใบยินยอมฉีดวัคซีนไปแล้ว ต้องแจ้งผ่านอีเมล์ vaccine@ram-hosp.com

 

 

   

 

 

Q5 : ไม่ต้องการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแล้วสามารถคืนเงินได้ไหม?


A : ตามเงื่อนไขก่อนการจองซื้อวัคซีนโมเดอร์นาโรงพยาบาล ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในกรณีอื่นๆ เว้นแต่ทางโรงพยาบาลจะจัดหาวัคซีนให้กับท่านไม่ได้


 

Q6 : อยากโอนสิทธิ์วัคซีนโมเดอร์นาให้ผู้อื่นต้องทำอย่างไร? สามารถโอนให้ใครได้บ้าง?


A : สามารถโอนให้ได้ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ และไม่จำเป็นต้องเคยมีประวัติที่โรงพยาบาล การโอนสิทธิ์สามารถทำได้ผ่านลิ้งค์ยืนยันการจองวัคซีนที่ทางโรงพยาบาลส่งให้ วิธีการโอนสิทธ์วัคซีน >> https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/1417

 

 

 

 

 


Q7 : หากฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดอื่นไปแล้ว ควรเว้นระยะห่างกี่เดือนถึงฉีดวัคซีนโมเดอร์นา?


A : แนะนำตามภาพประกอบด้านล่าง

 

 

Q8 : หากฉีดวัคซีนครบ 3 โดสแล้วจะฉีดโมเดอร์นาเป็นเข็มที่ 4 ได้ไหม?


A : แนะนำปรึกษาแพทย์ หรือรอข้อมูล / รายงานเกี่ยวกับวัคซีนเพิ่มเติมหลังจากที่วัคซีนมาถึง
 


Q9 : ต้องนำเอกสารอะไรไปบ้างในวันนัดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา?


A : บัตรประชาชน (ชาวไทย) หรือพาสปอร์ต หรือบัตรต่างด้าว (ชาวต่างชาติ) พร้อมหน้าจอหลักฐานรายละเอียดการจองที่มี QR code มาแสดง
 


 

Q10 : ถ้าไม่สามารถฉีดวัคซีนโมเดอร์นาได้ตามวัน-เวลาที่จอง ฝากไว้ก่อนได้ไหม ได้นานแค่ไหน?


A : ขึ้นกับวันหมดอายุของวัคซีนที่ได้รับ โดยส่วนใหญ่ปกติไม่เกิน 3-6 เดือนนับจากวันผลิต ทางโรงพยาบาลจะเก็บไว้ให้ท่านได้ไม่เกินวันหมดอายุของวัคซีนที่ได้รับมา
 

     

Q11 : ควรใช้วัคซีนโมเดอร์นาเป็นบูสเข็ม 2 หรือเข็ม 3 ? หรือถ้าฉีดวัคซีนยี่ห้ออื่นไปแล้วฉีดวัคซีนโมเดอร์นาได้หรือไม่? ควรฉีดกี่เข็ม? แต่ละเข็มห่างกันเท่าไหร่?

A :
แนะนำตามภาพประกอบด้านบน ***หมายเหตุ : ข้อแนะนำการฉีดเข็มกระตุ้นเป็นไปตามคำแนะนำจากฝ่ายวิชาการของกรมควบคุมโรค ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศภายหลัง

 


Q12 : ต้องการใบเสร็จรับเงินด้วยทำอย่างไร?


A : โรงพยาบาลสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ในนามผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจริงเท่านั้น เมื่อมารับริการฉีดที่โรงพยาบาล ยกเว้นการซื้อฉีดในนามบริษัท
 


Q13 : กรณีรับโอนสิทธิ์มามีใบเสร็จไหม?


A : โรงพยาบาลสามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ในนามผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนจริงเท่านั้น เมื่อมารับริการฉีดที่โรงพยาบาล ยกเว้นการซื้อฉีดเป็นนามบริษัท
 


Q14 : อายุเท่าไหร่ถึงจะฉีดวัคซีนโมเดอร์นาได้?


A :  วัคซีน Moderna สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป  ** หากอายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ปกครองต้องลงนามยินยอมการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาที่จุดฉีด ** 

       สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของไทยให้ใช้วัคซีน Moderna กับเด็กอายุ 12-17 ปี ป้องกันเชื้อโควิด-19


Q15 : ถ้ามีโรคประจำตัวหรืออยู่ระหว่างรับประทานยาบางอย่างสามารถฉีดวัคซีนโมเดอร์นาได้ไหม?


A : ผู้ที่มีโรคประจำตัว หรือมียาที่ต้องรับประทานทุกวัน หรือมีความกังวลควรปรึกษาแพทย์ก่อน ( มีค่าปรึกษาแพทย์ )Q16 : อยากแก้ไขข้อมูลผู้รับบริการต้องทำอย่างไร?


A : กรณีแก้ไขข้อมูลคนซื้อ เช่น เปลี่ยน e-mail เปลี่ยนเบอร์โทรแบบไม่ใช่การโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น ท่านสามารถแจ้งทางโรงพยาบาลทางอีเมล E-mail: vaccine@ram-hosp.com กรณีเปลี่ยนสิทธิ์โอนให้คนอื่นสามารถทำได้ก่อนการฉีด 2 วันที่ระบบจะ Lock แต่เมื่อท่านโอนแล้วท่านจะแก้ไขไม่ได้ ต้องให้ผู้รับโอนใหม่ทำการโอนกลับหรือโอนเปลี่ยนอีกคน
 

 

Q17 : จองซื้อวัคซีนโมเดอร์นาราคาโดสละ 1,700 บาท ภายหลังลดเหลือราคาโดสละ 1,650 บาท จะรับเงินคืนได้อย่างไร?

A : กรณีที่ท่านสั่งซื้อวัคซีนโมเดอร์นาราคาโดสละ 1,700 บาท ท่านสามารถขอรับเงินคืนจำนวน 50 บาท ได้ในวันที่ท่านเข้ามารับบริการฉีดวัคซีน โดยแสดง QR Code บนมือถือ และ “หลักฐานการฉีดวัคซีน ” 

 

 

Q18 : จองวัคซีนโมเดอร์นาไป 2 เข็ม (Full Dose) แต่ได้รับวัคซีนยี่ห้ออื่นมาแล้ว 1 เข็ม หรือรับมาแล้ว 2 เข็มสามารถใช้แบบแบ่งโดสได้ไหม? หรือเวลาโอนสิทธิ์ต้องโอนทั้ง 2 เข็ม พร้อมกันในชื่อคนเดียวไหม?

 

A : สำหรับการฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา สามารถทำได้ 2 กรณี คือ ฉีดแบบ 2 เข็ม (Full Dose) กับฉีดเพื่อกระตุ้นโดยโช้เพียง 1 เข็ม หากท่านได้รับวัคซีนยี่ห้ออื่นมาแล้ว 1 เข็ม หรือรับมาแล้ว 2 เข็ม ท่านสามารถฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้นได้โดยโช้เพียง 1 เข็ม ส่วนอีก 1 เข็มที่เหลือ ท่านสามารถโอนสิทธิ์ในการฉีดวัคซีนให้กับท่านอื่นได้ ซึ่งขั้นตอนในการโอนจะเป็นแบบรายเข็ม โดยเมื่อเข้าไปในลิงก์ >> https://reservation.ram-ds.com ตรวจสอบข้อมูลแล้ว ในข้อมูลการจองวัคซีนแต่ละเข็ม จะมีปุ่ม “โอน/เปลี่ยนผู้รับบริการ” ท่านสามารถทำรายการโอนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้ผู้อื่นได้จากตรงนี้

 

 

Q19 : การฉีดวัคซีนภาครัฐ กับวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา ใช้พื้นที่เดียวกันไหม? จะปะปนกันหรือเปล่า?

 

A : สำหรับการฉีดวัคซีนภาครัฐ และวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา โรงพยาบาลจะแยกโซนแบ่งพื้นที่กันอย่างชัดเจน แต่ส่วนใหญ่ทางโรงพยาบาลจะกำหนดวันฉีดไม่ตรงกัน จะมีเฉพาะบางวันที่มีนัดฉีด AZ เข็ม 2 ซึ่งไม่ได้อยู่ในโซนเดียวกัน

 

Q20 : หากไม่สบายแล้วมาฉีดวัคซีนไม่ได้ตามวันเวลาที่ได้ทำการเลือกไว้ และได้ทำใบยินยอมเรียบร้อยแล้วต้องทำยังไง​?


A : ติดต่อแผนก Call Center โทร. 0-2743-9999 ต่อ 2999 เพื่อกำหนดวันฉีดวัคซีนใหม่ท่านไม่สามารถเลือกวันฉีดเอง

 

Q21 : มีประกันภัยผลข้างเคียงจากวัคซีนโมเดอร์นาด้วยไหม?

 

A : ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จะมีประกันความคุ้มครองมาด้วยดังนี้

  • กรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (Coma) โดยแพทย์ลงความเห็นว่ารักษาไม่หาย หรือ กรณีเสียชีวิต อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) วงเงินคุ้มครอง 1 ล้านบาท
  • กรณีทุพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา (พิการ) อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) วงเงินคุ้มครอง 5 แสนบาทต่อโดส
  • กรณีรักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน (แอดมิท) เท่านั้น อันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อนหรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) วงเงินคุ้มครอง 1 แสนบาทต่อโดส (โดยมีระยะเวลาการคุ้มครอง 90 วันหลังจากรับวัคซีน และแพทย์ต้องลงความเห็นว่าเกิดจากผลข้างเคียงจากวัคซีน)

 

 

Q22 : ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาแล้วสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้หรือไม่?

 

A : สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด-19 ได้

 

 

บทความเกี่ยวกับวัคซีนโมเดอร์นา โรงพยาบาลรามคำแหง

 

คำแนะนำ วิธีปฏิบัติ และขั้นตอนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 คลิก >> https://www.ram-hosp.co.th/

 

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์การสั่งซื้อ การโอนสิทธิ์ และวิธีการเปลี่ยนวันจองฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาที่มีการสั่งซื้อกับโรงพยาบาลรามคำแหง คลิก >>
https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/1417

 

3 ขั้นตอนสำคัญก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เมื่อได้รับ SMS จากโรงพยาบาลรามคำแหง คลิก >> https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/1620

 

ท่านที่จองซื้อวัคซีน Moderna หากต้องการทราบลำดับการจองซื้อวัคซีนของท่าน หรือต้องการโอนสิทธิ์ สามารถทำรายการได้ที่นี่ คลิก >> https://reservation.ram-ds.com

 

 

 

แก้ไขล่าสุด 23/11/64