3 ขั้นตอนสำคัญก่อนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

December 14 / 2023

 

3 ขั้นตอนสำคัญก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

เมื่อได้รับ SMS จากโรงพยาบาลรามคำแหง

 

 

ท่านที่จองซื้อวัคซีน Moderna กับโรงพยาบาลรามคำแหง เมื่อท่านได้รับ SMS ยืนยันการได้รับสิทธิ์เลือกวันฉีด เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการขอให้ท่านศึกษารายละเอียดเงื่อนไขและขั้นตอนปฏิบัติก่อนเข้ารับบริการฉีดวัคซีนดังต่อไปนี้

 

1. ได้รับ SMS ยืนยันการจัดสรรวัคซีนจากโรงพยาบาลรามคำแหง

 

 

 

2. ดำเนินการเลือกวัน เวลาที่เข้ารับบริการ

ขอให้ท่านเข้าลิงค์ที่แนบมาให้ เพื่อเข้าไปเลือกวันและเวลาที่ท่านประสงค์จะเข้ารับบริการ

 

1.หากท่านยังไม่ต้องการฉีดในรอบการจัดสรรนี้ กรุณารอการจัดสรรในรอบหน้า โดยยังไม่ต้องเลือกวันบริการ

2.ท่านที่ประสงค์เข้ารับบริการในรอบการจัดสรรนี้ ขอให้ท่านเลือกวันและเวลาที่ท่านประสงค์จะเข้ารับบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ลงทะเบียนยืนยันการเข้ารับบริการ และทำใบยินยอมรับการฉีดวัคซีนออนไลน์ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันก่อนวันฉีดวัคซีน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการดูว่าท่านทำใบยินยอมสำเร็จแล้วหรือยัง

 

 

 

บทความเกี่ยวกับวัคซีนโมเดอร์นา โรงพยาบาลรามคำแหง

 

คำแนะนำ วิธีปฏิบัติ และขั้นตอนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 คลิก >> https://www.ram-hosp.co.th/

 

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์การสั่งซื้อ การโอนสิทธิ์ และวิธีการเปลี่ยนวันจองฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาที่มีการสั่งซื้อกับโรงพยาบาลรามคำแหง คลิก >>
https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/1417

 

FAQs วัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา โรงพยาบาลรามคำแหง คลิก https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/1613

 

ท่านที่จองซื้อวัคซีน Moderna หากต้องการทราบลำดับการจองซื้อวัคซีนของท่าน หรือต้องการโอนสิทธิ์ สามารถทำรายการได้ที่นี่ คลิก >> https://reservation.ram-ds.com

 

 

Premium Health package ผู้หญิง

ถึงเวลาดูแลสุขภาพอย่างใส่ใจ เราพร้อมดูแลคุณอย่างอบอุ่น

ราคา 3,990 บาท

คุณจะมีความสุขแค่ไหน ? ถ้าหลังจากนี้ไม่ต้องใส่แพมเพิสแล้ว

คุณจะมีความสุขแค่ไหน?.. ถ้าไม่ต้องใส่แพมเพิส

ราคา 10,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum plus Check up ของสุภาพบุรุษ

โปรแกรมสุขภาพRAM Platinum plus program สำหรับผู้ชายที่สามารถบอกถึงรายละเอียดและสามารถเข้าถึงโรคร้ายที่อาจเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน ช่วยป้องกันการเกิดโรคร้ายแรง

ราคา 59,990 บาท

โปรแกรมผ่าตัดถุงน้ำดี อัตราเหมาจ่าย โรงพยาบาลรามคำแหง

รักษานิ่วในถุงน้ำดีโดยใช้กล้องวิดิทัศน์ ผู้ป่วยไม่ต้องกังวลกับผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากแผลผ่าตัดใหญ่ๆ อีกต่อไป

ราคา 99,500 บาท

ผ่าตัดเหมาจ่ายต้อกระจก

ต้อกระจกเกิดจากการขุ่นมัวของเลนส์แก้วตา สามารถรักษาให้มองเห็นได้ โดยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตา

ราคา 31,300-98,500 บาท

แพ็กเกจศูนย์หัวใจ ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบ แบบไม่ต้องผ่าตัด

ราคา 33,000-120,000 บาท