วิธีการตรวจสอบสิทธิ์การสั่งซื้อ แก้ไขข้อมูล และการโอนสิทธิ์วัคซีนทางเลือก Moderna Vaccine ที่มีการจองซื้อวัคซีนกับทางโรงพยาบาลไว้แล้ว
วิธีการตรวจสอบสิทธิ์การสั่งซื้อ แก้ไขข้อมูล และการโอนสิทธิ์วัคซีนทางเลือก Moderna Vaccine ที่มีการจองซื้อวัคซีนกับทางโรงพยาบาลไว้แล้ว
September 16 / 2021

 

 

 

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์การสั่งซื้อ แก้ไขข้อมูลและการโอนสิทธิ์

วัคซีนทางเลือก Moderna Vaccine

---------

ที่มีการจองซื้อวัคซีนกับทางโรงพยาบาลไว้แล้ว

 

 

 

 

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนจองซื้อวัคซีนทางเลือก Moderna Vaccine โดยคลิกที่นี่ >> https://reservation.ram-ds.com/Announce

 

 

 

 

ขั้นตอนการโอนสิทธิ์

 

1. ตรวจสอบข้อมูลสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเพื่อจองวัคซีน (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

 

  • ตรวจสอบด้วยรหัสบัตรประชาชน หรือรหัสหนังสือเดินทาง

 

  • ตรวจสอบด้วย HN. ชื่อและนามสกุล ที่ให้ไว้กับโรงพยาบาล

 

 

 

 

2. หน้าจอจะแสดงจำนวน และข้อมูลวัคซีนที่ท่านจองซื้อไว้

 

3. คลิกปุ่ม " โอน/เปลี่ยนผู้รับบริการ "

 

 

 

 

   

3.1 กรอกข้อมูลผู้ที่รับโอนสิทธิ์

 

3.2 ยืนยันหมายเลขอ้างอิง (OTP) โดยหมายเลขอ้างอิงจะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ถือสิทธิ์คนปัจจุบัน จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมแนบรูปบัตรประชาชน/Passport

 

 

 

 

4. เมื่อวัคซีนถูกโอนสิทธิ์แล้ว  ผู้ซื้อจะสามารถดูประวัติการโอนของเข็มนั้นๆ ได้เท่านั้น และ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างอื่นได้ 

 

 

 

 

4.1 ท่านสามารถคลิกดู " ประวัติการโอนสิทธิ์ " ของเข็มนั้นๆ ได้เท่านั้น

 

 

 

5. ข้อมูลวัคซีน ตรวจสอบจากชื่อผู้รับโอนสิทธิ์

 

 

วิธีการเปลี่ยนผู้รับบริการ กรณีที่ไม่มี HN.


1. คลิกปุ่ม " เปลี่ยนผู้รับสิทธิ์ "

 


 

 

2. คลิกปุ่ม " ไม่มี HN. กับทางโรงพยาบาล "


3. กรอกข้อมูล แนบรูปบัตรประชาชน/Passport

 

 

 

4. ข้อมูลของผู้รับสิทธิ์จะเปลี่ยน ระบบจะอัพเดท HN. ให้ภายหลัง     

 

 

 

 

 

 

วิธีการเปลี่ยนผู้รับบริการ กรณีที่มี HN.

 

1. คลิกปุ่ม " เปลี่ยนผู้รับสิทธิ์ "

 

 

 

 

2. กรอก HN. และเบอร์ติดต่อของผู้รับบริการ

 

3. คลิกปุ่ม " โอนสิทธิ์ "

 

 

 

การยืนยันวันนัดหมาย

 

หลังจากโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนจากองค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลจะส่ง SMS พร้อม Link เว็บไซด์ เพื่อให้ท่านสามารถระบุ วัน-เวลาที่จะเข้ารับบริการได้ ตามช่วงวันที่ ที่ท่านเลือกไว้

 

 

 

วิธีเปลี่ยนเวลาจอง

 

1. คลิกปุ่ม " เปลี่ยนช่วงเวลา "

 

 

 

 

2. หน้าจอแสดงตารางเลือกช่วงเวลาที่ต้องการจอง

 

 

 

 

3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการจอง

 

4. คลิกปุ่ม " แก้ไข Slot "

 

5. เปลี่ยนช่วงเวลาเรียบร้อย คลิกปุ่ม " OK "

 

 

6. แสดงข้อมูลรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงแล้ว