วิธีการตรวจสอบสิทธิ์การสั่งซื้อ การโอนสิทธิ์ และวิธีการเปลี่ยนวันจองฉีดวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นาที่มีการสั่งซื้อกับโรงพยาบาลรามคำแหง

January 30 / 2024

 

 

 

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์การสั่งซื้อ การโอนสิทธิ์ และวิธีการเปลี่ยนวันจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

---------

ที่มีการสั่งซื้อกับโรงพยาบาลรามคำแหง

 

 

 

เนื่องจากวัคซีนที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรจะเข้ามาเป็นรอบและมีจำนวนจำกัด โรงพยาบาลจะให้สิทธิ์ในการเลือกวันและเวลาที่จะเข้าฉีดตามลำดับการชำระเงินจองซื้อวัคซีน 

โดยทางโรงพยาบาลจะส่ง SMS ยืนยันสิทธิ์ เพื่อให้ท่านเข้าไปดำเนินการเลือกวันและเวลาที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์จากทางโรงพยาบาล เพื่อให้เข้าไปดำเนินการเลือกวันและเวลาที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน หน้าจอแสดงผลของท่านจะขึ้นคำว่า “ยังไม่ได้สิทธิ์เลือกวันฉีดยังไม่กำหนด” 

 

 

 

 

 

A : ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา โดยคลิกที่นี่ >> https://reservation.ram-ds.com/Announce

 

 

B : วิธีการโอนสิทธิ์มีขั้นตอนดังนี้

 

1. ตรวจสอบข้อมูลสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเพื่อจองวัคซีน (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

 

  • ตรวจสอบด้วยรหัสบัตรประชาชน หรือรหัสหนังสือเดินทาง

 

  • ตรวจสอบด้วย HN. ชื่อและนามสกุล ที่ให้ไว้กับโรงพยาบาล

 

 

 

 

2. หน้าจอจะแสดงจำนวน และข้อมูลวัคซีนที่ท่านจองซื้อไว้

 

3. คลิกปุ่ม " โอน/เปลี่ยนผู้รับบริการ "

 

 

 

 

   

3.1 กรอกข้อมูลผู้ที่รับโอนสิทธิ์ให้ครบถ้วน จากนั้นกด "โอนสิทธิ์"

 

3.2 หมายเลขอ้างอิง OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ถือสิทธิ์คนปัจจุบัน กรอกเลข OTP และกดยืนยัน OTP

 

 

 

 

4. เมื่อวัคซีนถูกโอนสิทธิ์แล้ว  ผู้ซื้อจะสามารถดูประวัติการโอนของเข็มนั้นๆ ได้เท่านั้น และ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างอื่นได้ 

 

 

 

 

4.1 ท่านสามารถคลิกดู " ประวัติการโอนสิทธิ์ " ของเข็มนั้นๆ ได้เท่านั้น

 

 

 

5. ข้อมูลวัคซีน ตรวจสอบจากชื่อผู้รับโอนสิทธิ์

 

 

การยืนยันวันนัดหมาย

 

หลังจากโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากองค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลจะส่ง SMS พร้อม Link เว็บไซด์ เพื่อให้ท่านยืนยันวัน-เวลาที่จะเข้ารับบริการได้ตามช่วงวันที่ ที่ท่านเลือกไว้

 

 

 

C : วิธีการเปลี่ยนวัน-เวลาจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา มีขั้นตอนดังนี้

 

1. คลิกปุ่ม " เปลี่ยนช่วงเวลา "

 

 

 

 

2. หน้าจอแสดงตารางเลือกช่วงเวลาที่ต้องการจอง

 

 

 

 

3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการจอง

 

4. คลิกปุ่ม " แก้ไข Slot "

 

5. เปลี่ยนช่วงเวลาเรียบร้อย คลิกปุ่ม " OK "

 

 

6. แสดงข้อมูลรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

 

 

 

บทความเกี่ยวกับวัคซีนโมเดอร์นา โรงพยาบาลรามคำแหง

 

คำแนะนำ วิธีปฏิบัติ และขั้นตอนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 คลิก >> https://www.ram-hosp.co.th/
 

3 ขั้นตอนสำคัญก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เมื่อได้รับ SMS จากโรงพยาบาลรามคำแหง คลิก >> https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/1620

 

FAQs วัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา โรงพยาบาลรามคำแหง คลิก >> https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/1613

 

ท่านที่จองซื้อวัคซีน Moderna หากต้องการทราบลำดับการจองซื้อวัคซีนของท่าน หรือต้องการโอนสิทธิ์ สามารถทำรายการได้ที่นี่ คลิก >> https://reservation.ram-ds.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Premium Health package ผู้หญิง

ถึงเวลาดูแลสุขภาพอย่างใส่ใจ เราพร้อมดูแลคุณอย่างอบอุ่น

ราคา 3,990 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานสำหรับผู้ชาย l รพ.รามคำแหง

"โรคเบาหวาน" ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิด เป็นแล้วรักษาไม่หายขาด รู้ทันป้องกันได้

ราคา 4,890 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชาย คัดกรองมะเร็ง l โรงพยาบาลรามคำแหง

การตรวจคัดกรองจะช่วยป้องกันโรคในอนาคต หรือได้รับการรักษาทันท่วงที

ราคา 6,790 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานคุณผู้ชาย เพื่อลูกน้อยในอนาคต

ตรวจสุขภาพให้ชัวร์ก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่ เพราะคุณผู้ชายอาจมีโรคแฝงและปัญหาสุขภาพที่อาจส่งผลต่อลูกน้อยและครอบครัวในอนาคต

ราคา 5,190 บาท

Running Economy โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักวิ่ง

รับคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อออกแบบการฝึกซ้อม การแข่งขันและเพิ่มสมรรถนะทางการวิ่ง

ราคา 4,900 บาท

Time To Fit ทดสอบสมรรถภาพทางกายโดยผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ

เมื่อใจพร้อมลุย ร่างกายก็ต้องพร้อมด้วยมาเช็กความฟิตก่อนไปทำกิจกรรมที่คุณชอบ

ราคา 8,730 บาท