ตรวจสอบการสั่งซื้อ และวิธีการเปลี่ยนวันจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

February 23 / 2024

 

 

 

วิธีการตรวจสอบสิทธิ์การสั่งซื้อ การโอนสิทธิ์ และวิธีการเปลี่ยนวันจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา

---------

ที่มีการสั่งซื้อกับโรงพยาบาลรามคำแหง

 

 

 

เนื่องจากวัคซีนที่โรงพยาบาลได้รับการจัดสรรจะเข้ามาเป็นรอบและมีจำนวนจำกัด โรงพยาบาลจะให้สิทธิ์ในการเลือกวันและเวลาที่จะเข้าฉีดตามลำดับการชำระเงินจองซื้อวัคซีน 

โดยทางโรงพยาบาลจะส่ง SMS ยืนยันสิทธิ์ เพื่อให้ท่านเข้าไปดำเนินการเลือกวันและเวลาที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับ SMS ยืนยันสิทธิ์จากทางโรงพยาบาล เพื่อให้เข้าไปดำเนินการเลือกวันและเวลาที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน หน้าจอแสดงผลของท่านจะขึ้นคำว่า “ยังไม่ได้สิทธิ์เลือกวันฉีดยังไม่กำหนด” 

 

 

 

 

 

A : ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา โดยคลิกที่นี่ >> https://reservation.ram-ds.com/Announce

 

 

B : วิธีการโอนสิทธิ์มีขั้นตอนดังนี้

 

1. ตรวจสอบข้อมูลสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเพื่อจองวัคซีน (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

 

  • ตรวจสอบด้วยรหัสบัตรประชาชน หรือรหัสหนังสือเดินทาง

 

  • ตรวจสอบด้วย HN. ชื่อและนามสกุล ที่ให้ไว้กับโรงพยาบาล

 

 

 

 

2. หน้าจอจะแสดงจำนวน และข้อมูลวัคซีนที่ท่านจองซื้อไว้

 

3. คลิกปุ่ม " โอน/เปลี่ยนผู้รับบริการ "

 

 

 

 

   

3.1 กรอกข้อมูลผู้ที่รับโอนสิทธิ์ให้ครบถ้วน จากนั้นกด "โอนสิทธิ์"

 

3.2 หมายเลขอ้างอิง OTP จะถูกส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่ถือสิทธิ์คนปัจจุบัน กรอกเลข OTP และกดยืนยัน OTP

 

 

 

 

4. เมื่อวัคซีนถูกโอนสิทธิ์แล้ว  ผู้ซื้อจะสามารถดูประวัติการโอนของเข็มนั้นๆ ได้เท่านั้น และ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลอย่างอื่นได้ 

 

 

 

 

4.1 ท่านสามารถคลิกดู " ประวัติการโอนสิทธิ์ " ของเข็มนั้นๆ ได้เท่านั้น

 

 

 

5. ข้อมูลวัคซีน ตรวจสอบจากชื่อผู้รับโอนสิทธิ์

 

 

การยืนยันวันนัดหมาย

 

หลังจากโรงพยาบาลได้รับการจัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาจากองค์การเภสัชกรรม โรงพยาบาลจะส่ง SMS พร้อม Link เว็บไซด์ เพื่อให้ท่านยืนยันวัน-เวลาที่จะเข้ารับบริการได้ตามช่วงวันที่ ที่ท่านเลือกไว้

 

 

 

C : วิธีการเปลี่ยนวัน-เวลาจองฉีดวัคซีนโมเดอร์นา มีขั้นตอนดังนี้

 

1. คลิกปุ่ม " เปลี่ยนช่วงเวลา "

 

 

 

 

2. หน้าจอแสดงตารางเลือกช่วงเวลาที่ต้องการจอง

 

 

 

 

3. เลือกช่วงเวลาที่ต้องการจอง

 

4. คลิกปุ่ม " แก้ไข Slot "

 

5. เปลี่ยนช่วงเวลาเรียบร้อย คลิกปุ่ม " OK "

 

 

6. แสดงข้อมูลรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงแล้ว

 

 

 

บทความเกี่ยวกับวัคซีนโมเดอร์นา โรงพยาบาลรามคำแหง

 

คำแนะนำ วิธีปฏิบัติ และขั้นตอนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 คลิก >> https://www.ram-hosp.co.th/
 

3 ขั้นตอนสำคัญก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เมื่อได้รับ SMS จากโรงพยาบาลรามคำแหง คลิก >> https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/1620

 

FAQs วัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา โรงพยาบาลรามคำแหง คลิก >> https://www.ram-hosp.co.th/news_detail/1613

 

ท่านที่จองซื้อวัคซีน Moderna หากต้องการทราบลำดับการจองซื้อวัคซีนของท่าน หรือต้องการโอนสิทธิ์ สามารถทำรายการได้ที่นี่ คลิก >> https://reservation.ram-ds.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premium Health package ผู้หญิง

ถึงเวลาดูแลสุขภาพอย่างใส่ใจ เราพร้อมดูแลคุณอย่างอบอุ่น

ราคา 3,990 บาท

Healthy heart package (ผู้ชาย)

ฝากหัวใจ..ให้เราดูแลกับ "Healthy heart package (ผู้ชาย)" ตรวจก่อนรู้ก่อน อย่าปล่อยให้หัวใจอ่อนแอ..เกินเยียวยา

ราคา 5,990 บาท

“Healthy start program” โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

ดูแลหัวใจและปอดของคุณและคนที่คุณรัก ด้วยโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด

ราคา 3,000 บาท

บริการอุปกรณ์ตรวจเช็คคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พกพาได้

ติดตามการเต้นของหัวใจแบบทางไกล เหมาะกับใครบ้าง ผู้ป่วยหัวใจเต้นผิดจังหวะ พบอาการไม่บ่อยเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ซึ่งไม่สามารถตรวจพบหัวใจเต้นผิดจังหวะ ด้วยวิธีตรวจอื่นๆ

ราคา 12,000 บาท

Exercise Ready มาเตรียมความพร้อม ก่อนกลับไปออกกำลังกาย

ตรวจเช็กให้มั่นใจก่อนกลับไปออกกำลังกาย เพื่อความปลอดภัยและได้สุขภาพที่แข็งแรงกลับมา

ราคา 12,581 บาท

Weight Management ลดน้ำหนักให้ได้ผลและปลอดภัยกับผู้เชี่ยวชาญ

ให้ผู้เชี่ยวชาญช่วยดูแล เพื่อให้ได้น้ำหนักที่พอใจ พร้อมกับสุขภาพที่แข็งแรง

ราคา 15,668 บาท