อบรมพนักงานหัวข้อ “Service Excellence การบริการที่เป็นเลิศ”

February 23 / 2024

 

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหงจัดอบรมให้กับพนักงาน ในหัวข้อ “Service Excellence การบริการที่เป็นเลิศ”

เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

การอบรมนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้พนักงาน โดยเฉพาะทีม Customer Service มีการพัฒนาตนเองอย่างเป็นประจำและต่อเนื่อง เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติที่ถูกวิธีในการให้บริการลูกค้า รวมถึงการเรียนรู้การให้บริการรูปแบบใหม่ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน Service in new normal และเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการ นำมาซึ่งความพอใจสูงสุดของผู้รับบริการและก้าวสู่การเป็นเลิศด้านการให้บริการ
 

โดยมี โค้ชอ้อย-คุณนภสร ศิริภักดี ผู้เชี่ยวชาญงานด้านบริการประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ผู้บริหารโรงแรมและผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาบุคลากรเครือโรงแรมระดับ 5 ดาว ผู้เชี่ยวชาญด้านวางแผนธุรกิจโรงแรมและงานบริการมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 10 โรงพยาบาลรามคำแหง เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2563 

 

 


 


 

 

 

Premium Health package ผู้หญิง

ถึงเวลาดูแลสุขภาพอย่างใส่ใจ เราพร้อมดูแลคุณอย่างอบอุ่น

ราคา 3,990 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum Check up สำหรับกลุ่มสุภาพสตรี

แพ็กเกจตรวจสุขภาพ RAM Platinum รายละเอียด เช่น การตรวจหัวใจและหลอดเลือด ร่วมกับการตรวจหาแคลเซียมที่ผนังหลอดเลือด ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง เป็นต้น

ราคา 30,990 บาท

บันทึกการเต้นของหัวใจในโลกยุคดิจิทัล "ป้องกันภาวะหัวใจวาย"

Multiday Patch Holter (แผ่นบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ) อุปกรณ์บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดแผ่น แปะติดที่หน้าอก สามารถบันทึกการเต้นของหัวใจติดต่อกันได้หลายๆ วัน

ราคา 6,000 บาท

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (High Dose Flu Vaccine For Elderly)

ป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น 24.2%

ราคา 2,400 บาท

แพ็กเกจวัคซีนพื้นฐานวัคซีนตามเกณฑ์อายุตั้งแต่ 1 - 8 เดือน

เด็กน้อยอายุ 1 เดือน – 18 เดือน เสริมด้วยวัคซีน Rotarix เพิ่มภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย

ราคา 11,000 บาท

แพ็กเกจวัคซีนเสริม Prevnar 13

พ่อแม่ยุคใหม่ สร้างเกราะป้องกันให้ลูกด้วย “วัคซีนป้องกันเชื้อไอพีดี”

ราคา 10,500 บาท