บุคคลคุณธรรมแห่งปี ทำความดีช่วยเหลือสังคม
บุคคลคุณธรรมแห่งปี ทำความดีช่วยเหลือสังคม
September 10 / 2019

นพ.ภูมิธร อรัญญาเกษมสุข แพทย์ผู้ชำนาญการด้านผิวหนังและศัลยกรรมเลเซอร์ รพ.รามคำแหง ได้รับการคัดเลือก
จากมูลนิธิธรรมลักษณ์ศิลาให้เข้ารับโล่รางวัลเกียรติคุณ “ผู้แทนคุณแผ่นดินแม่” ประจำปี 2562 ในสาขาบุคคลคุณธรรมแห่งปี
เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2562 

 

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนอกจากจะเป็นผู้ที่ทรงคุณธรรมแล้ว ยังต้องเป็นผู้ที่ได้ช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง
อีกทั้งเป็นผู้ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมในทุกมิติเพื่อพัฒนาและสร้างประโยชน์ตอบแทนให้แผ่นดินไทย โดยเริ่มตั้งแต่ครอบครัว
ซึ่งถือได้ว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะนำสังคมของเราให้เข้าสู่ความเป็นสังคมที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนแท้จริง อันถือได้ว่าเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินแม่
และถือเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสครบรอบวันพระราชสมภพ
12 สิงหาคม ซึ่งเป็น “วันแม่แห่งชาติ”

 

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ท่านผู้หญิง ภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติคุณในครั้งนี้ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ