ภาพกิจกรรม อบรมครรภ์คุณภาพอายุครรภ์ 1-6 เดือน
February 27 / 2018

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม อบรมครรภ์คุณภาพอายุครรภ์ 1-6 เดือน เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา
ร่วมดูแลลูกรักตั้งแต่ในครรภ์ให้แข็งแรงสมบูรณ์กับโรงพยาบาลรามคำแหง ในกิจกรรมดีๆ ให้ความรู้คุณพ่อคุณแม่มือใหม่
ในหัวข้อ “การดูแลครรภ์ อายุครรภ์ 1-6 เดือน” โดย พญ.ณัฐฐิณี ศรีสันติโรจน์
 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูติ-​นรีเวช
และ นพ.สิทธิวุฒิ ฟูตระกูล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวช ประจำโรงพยาบาลรามคำแหง ภายในงานยังมีนักกายภาพบำบัด
นักโภชนาการ มาคอยให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพอีกด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
โรงพยาบาลรามคำแหง ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ แล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมดีๆ ที่ทางโรงพยาบาล
ตั้งใจจัดให้มีขึ้นเพื่อทุกท่านอย่างสม่ำเสมอค่ะ