มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 อย่างเข้มงวด ของโรงพยาบาลรามคำแหง
มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 อย่างเข้มงวด ของโรงพยาบาลรามคำแหง
April 10 / 2020

 

 

มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 อย่างเข้มงวดของโรงพยาบาลรามคำแหง เพื่อความปลอดภัยสูงสุด 

 

 

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหงมีมาตรการรับมือกับ COVID-19 อย่างเข้มงวด เพื่อความปลอดภัยสูงสุดให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาล เริ่มตั้งแต่

 

 • ขอความร่วมมือให้ผู้มารับบริการและผู้มาติดต่อสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วย Alcohol hand rub ก่อนเข้าโรงพยาบาลทุกครั้ง
 • มีเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง วัดไข้ รวมถึงให้ความช่วยเหลือผู้รับบริการในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้ออย่างเหมาะสม​ และแยกตรวจสำหรับผู้ที่มีอาการต้องสงสัย
  • ไข้สูงกว่า 37.5 องศา
  • ไอ
  • เจ็บคอ
  • จมูกไม่ได้กลิ่น
  • ลิ้นไม่รู้รส

จะต้องไปตรวจที่แผนกตรวจไข้ ไอ เจ็บคอ RAM Infection Control OPD หรือ IC OPD ซึ่งเป็นห้องปลอดเชื้อ​ แยกออกจากตัวอาคารโรงพยาบาลห่าง 700 เมตร

 • ถ้าไม่มีไข้ และไม่มีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ จะได้รับสติ๊กเกอร์เพื่อติดบนอกเสื้อเป็นสัญลักษณ์ว่าได้ผ่านการตรวจคัดกรองแล้ว
 • ประตูเข้า-ออกโรงพยาบาล รวมถึงก๊อกน้ำ มีเซนเซฮร์ทำงานให้อัตโนมัติ ช่วยลดความเสี่ยงในการนำมือไปสัมผัสและติดเชื้อ
 • มีแอลกอฮอล์ ให้ผู้ใช้บริการล้างมือก่อนเดินเข้าตัวอาคาร
 • เก้าอี้นั่งพักผู้ป่วย บันไดเลื่อน รถเข็นคนไข้ และในลิฟต์ มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ทุก 1 ชั่วโมง
 • มีแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อวางประจำทุกจุดนั่งพักของผู้ป่วย และในลิฟต์ทุกตัว
 • พยาบาลล้างมือก่อนและหลังวัดไข้ทุกครั้ง
 • โรงพยาบาลเลือกใช้ระบบการวัดไข้แบบไม่สัมผัสตัว โดยการวัดอุณหภูมิแบบยิงอินฟราเรดทางหน้าผาก 
 • ห้องพักผู้ป่วยมีระบบแอร์แยกเฉพาะแต่ละห้อง เพื่อควบคุมไม่ให้เชื้อโรคกระจายไปห้องข้างเคียงและบริเวณอื่น

 

 

นอกจากนี้ ในแผนกเด็ก มีการแยกโซนการรับบริการเด็กที่มาตรวจ และเด็กสุขภาพดีที่มาฉีดวัคซีนออกจากกัน เพื่อลดความกังวลใจของคุณพ่อ คุณแม่ และป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อจากเด็กที่ป่วย ดังนี้

 

 • แผนกเด็กสุขภาพดี (Well Baby) ให้บริการฉีดวัคซีน พร้อมติดตามพัฒนาการในเด็ก, ความสูงในเด็ก

 

 • แผนกเด็ก (Pediatric)  ให้การรักษาและติดตามอาการ โดยกุมารแพทย์เฉพาะทาง

 

 

ขั้นตอนทั้งหมดนี้ คนที่มีความเสี่ยงก็จะถูกจำกัดการแพร่เชื้อตั้งแต่ต้น ส่วนคนที่ไม่ป่วยเมื่อเดินทางมาใช้บริการ ไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับพื้นที่เสี่ยงติดเชื้อแต่อย่างใด

 

 

มาตรการ “Social Distancing” ของ รพ.รามคำแหง

 

“Social Distancing” เป็นหนึ่งในวิธีทีที่ช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ลงได้ ด้วยการอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อจะได้ปลอดภัยจากละอองฝอยน้ำลาย เวลาคุยกัน และไม่รวมกลุ่มกันจำนวนมากๆ

 

โรงพยาบาลรามคำแหงได้นำมาตรการ “Social Distancing” มาใช้ในพื้นที่โรงพยาบาล โดยการ

 

 • จัดพื้นที่นั่งรอรับบริการในโรงพยาบาลสำหรับผู้ป่วย โดยเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล รวมถึงการลดความแออัดในโรงพยาบาล
 • จำกัดการใช้ลิฟต์ โดยกำหนดระยะห่างในการใช้ลิฟต์ ทำจุดแนะนำวิธีการยืนในลิฟต์ พร้อมติดตั้งแอลกอฮอล์เจลในลิฟต์ด้วย และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณปุ่มลิฟต์ เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค

 

 

 

ขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน เชื่อมั่นในระบบความปลอดภัยที่เราเข้มงวดมาโดยตลอด และขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่ไว้วางใจโรงพยาบาลรามคำแหง