วิดีโอคำแนะนำ การใช้สเปรย์ยาพ่นจมูก

วิดีโอคำแนะนำ การใช้สเปรย์ยาพ่นจมูก
พญ.ลัดดาวัลย์  สินธรรมนิมิต ผู้เชี่ยวชาญด้านหู คอ จมูก
โรงพยาบาลรามคำแหง