ข่าวสาร

โรงพยาบาลรามคำแหง

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ จากทาง โรงพยาบาลรามคำแหง

รวมหมอเฉพาะทางโรคไต ทีมแพทย์ โรงพยาบาลรามคำแหง

January 17 / 2024

ดูแลผู้ป่วยโรคไตอย่างสมบูรณ์ โดยทีมหมอเฉพาะทางโรคไตและบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุด

ลิ้นหัวใจรั่ว ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด พร้อมแนวทางการรักษา

January 25 / 2024

ลิ้นหัวใจรั่ว เป็นอีกสาเหตุที่เกิดโรคหัวใจ ลิ้นหัวใจเกี่ยวข้องกับหัวใจโดยตรง ถ้าหากรั่วหรือทำงานผิดปกติ หัวใจไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่หรืออาจหัวใจวายได้

" Health and Wellness " โรงพยาบาลรามคำแหงสานต่อ REAL ASSET

October 21 / 2021

จากความร่วมมือในการให้ความรู้คำปรึกษา และร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการด้าน Health and Wellness สำหรับโครงการของเรียลแอสเสท