โรงพยาบาลรามคำแหง ยินดีต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจมาตรฐาน JCI 2016
โรงพยาบาลรามคำแหง ยินดีต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจมาตรฐาน JCI 2016
July 19 / 2016

 

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหง ยินดีต้อนรับ คณะผู้เยี่ยมสำรวจมาตรฐาน JCI 2016 

ตั้งแต่ วันที่ 18- 22 กรกฎาคม

 

 

     มาตรฐานการรักษาพยาบาลระดับโลกจาก JCI (Joint Commission International Standard Accreditation) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศที่ให้การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลทั่วโลก ในปัจจุบันมีโรงพยาบาลทั่วโลกประมาณ 200 โรง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ มาตรฐาน JCI มีเป้าหมายเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย และคุณภาพการรักษาพยาบาล ระดับนานาชาติ รวมถึงการใช้เครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างมีประสิทธิภาพ