โรงพยาบาลรามคำแหงให้บริการเตรียมตัวก่อนพบแพทย์ (เจาะเลือด, ตรวจปัสสาวะ) ล่วงหน้า แบบ Drive Thru
เนื้อหายังไม่เปิดใช้งาน