รู้ก่อนแข็งแรงก่อน เพราะการตรวจสุขภาพประจำปี มีประโยชน์กว่าที่คิด

February 12 / 2024

ตรวจสุขภาพประจำปี

 

 

ในปัจจุบัน หลายคนคงปฏิเสธไม่ได้ว่า เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ เพราะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั้น ช่วยเพิ่มระยะห่างจากโรคร้ายให้กับเราได้มากยิ่งขึ้น ในยุคที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม รวมถึงโรคภัยที่เกิดขึ้นใหม่อีกหลายชนิด การตรวจสุขภาพประจำปีจึงนับเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้เรารับรู้ถึงสถานะทางสุขภาพของตัวเอง ซึ่งเมื่อเราทำความรู้จักกับร่างกายของเรา รวมถึงปัจจัยเสี่ยงของโรคที่อาจเกิดขึ้น และแนวโน้มของอาการเรื้อรังต่างๆ ในอนาคตแล้ว ก็จะทำให้เราสามารถวางแผนดูแลสุขภาพเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างดียิ่งขึ้น ทำให้เราตระหนึกถึงความสำคัญของความเป็นอยู่อย่างสมดุล ใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันตัวเองจากโรคร้าย ก่อนจะสายเกินไปนั่นเอง

 

 

 

ข้อดีของการตรวจสุขภาพประจำปี

 

ตรวจสุขภาพประจำปี มีข้อดีอะไรบ้าง?

ข้อดีของการตรวจสุขภาพประจำปี มีดังต่อไปนี้

ช่วยป้องกันหรือค้นหาแนวโน้มการเกิดโรค ปัจจัยเสี่ยง และภาวะผิดปกติในร่างกาย

การตรวจร่างกายแบบองค์รวม ร่วมกับการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม จะทำให้เราเข้าใจถึงสุขภาพโดยรวมของร่างกาย รวมถึงความเสี่ยงจากพันธุกรรมและปัจจัยเสี่ยงด้านต่างๆ ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการป้องกันการเกิดโรคและเป็นจุดเริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้มีความเหมาะสม

ช่วยประเมินความผิดปกติในระยะแรกเริ่มได้เป็นอย่างดี

โรคบางประเภทอาจตรวจพบได้ตั้งแต่ก่อนแสดงอาการ ดังนั้น หากค้นพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม แพทย์ก็จะสามารถวางแผนการรักษาให้หายเป็นปกติได้อย่างทันท่วงที และยังเพิ่มโอกาสในการรักษาเพื่อไม่ให้โรคลุกลามและหายขาด

ช่วยให้แพทย์สามารถติดตาม และประเมินสุขภาพของผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม

หากมีโรคประจำตัว การตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้แพทย์ติดตามอาการได้อย่างใกล้ชิด และสามารถลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่างๆ ได้เป็นอย่างดี โดยความถี่ในการตรวจนั้นขึ้นอยู่กับอายุ รูปแบบการใช้ชีวิต และประวัติด้านสุขภาพรวมถึงประวัติครอบครัว โดยหากไม่มีโรคประจำตัว แพทย์แนะนำทุกคนเข้าตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ลดอัตราการเจ็บป่วย การเสียชีวิต และความสูญเสียด้านการเงิน

เมื่อเราเห็นการทำงานของร่างกายและอวัยวะต่างๆ อย่างชัดเจนแล้ว ก็จะทราบถึงความเป็นไปหรือความผิดปกติในอวัยวะหรือระบบต่างๆ การตรวจสุขภาพจึงถือเป็นการดูแลร่างกายเชิงป้องกัน นับเป็นการลดอัตราการเจ็บป่วย ช่วยให้แพทย์เร่งรักษาให้หายขาด ซึ่งจะนำไปสู่การลดอัตราการเสียชีวิตและความสูญเสียด้านการเงินได้อีกด้วย

 

 

ตรวจสุขภาพประจำปี

 

 

ตรวจสุขภาพประจำปี ถ้าให้ดีควรเริ่มตรวจตอนไหน?

ด้วยสภาพร่างกายของแต่ละวัย และปัจจัยเสี่ยงของแต่ละเพศนั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน การเข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำจึงมีความจำเป็นอย่างมากตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงวัยชรา โดยเฉพาะในยุคที่เต็มไปด้วยปัจจัยเสี่ยง การตรวจสุขภาพจึงไม่ใช่เรื่องสำหรับคนอายุเยอะอย่างเดียว แต่เป็นการเลือกตรวจสุขภาพให้เหมาะสมกับวัยของตัวเอง

 

 

ตรวจสุขภาพประจำปี

 

 

ตรวจสุขภาพในเด็กกับในผู้สูงอายุต่างกันอย่างไร?

การตรวจสุขภาพเป็นการชี้ให้เห็นถึงปัญหาสุขภาพโดยรวม รวมถึงปัจจัยเสี่ยงทางพันธุกรรมและด้านอื่นๆ ในแต่ละบุคคล โดยการตรวจสุขภาพในเด็ก มักมุ่งเน้นไปที่การตรวจร่างกายทั่วไป เพื่อประเมินการเจริญเติบโต และเฝ้าระวังด้านพัฒนาการ ส่วนในวัยผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ จะเป็นการค้นหาความเสี่ยงของโรคและดูสมรรถภาพโดยรวมของร่างกาย ดังนั้น รายการตรวจสุขภาพของแต่ละช่วงวัย จึงมีความเหมือนและแตกต่างกันในรายละเอียด หากไม่แน่ใจว่าควรเลือกตรวจแบบไหน สามารถเลือกตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ และปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจรายการอื่นๆ เพิ่มเติมตามปัจจัยเสี่ยงของตนเองได้

 

 

ตรวจสุขภาพประจำปี

 

 

ทำไมต้องตรวจสุขภาพประจำปี ที่โรงพยาบาลรามคำแหง?

โปรแกรมการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลรามคำแหงถูกออกแบบให้ตอบโจทย์และครอบคลุมทุกความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงวัย ผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ตลอดทั้งปี โดยทุกโปรแกรมให้คำปรึกษาและดูแลโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญ ทำให้มั่นใจได้ว่า ผู้เข้ารับการตรวจจะได้รับการบริการที่สะดวกสบาย คุ้มค่า และได้รับการดูแลรักษาครอบคลุมทุกปัญหาสุขภาพ

 

ดังนั้น การตรวจสุขภาพประจำปีอย่างที่หลายคนเข้าใจ จึงไม่ใช่แค่เพียงการตรวจหาโรค แต่เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รับคำแนะนำที่เหมาะสมในแต่ละบุคคลรวมถึงเทคนิคต่าง ๆ จากแพทย์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว ทำให้เราตระหนึกถึงความสำคัญของความเป็นอยู่อย่างสมดุล ใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมเพื่อป้องกันตัวเองจากโรคร้าย ก่อนจะสายเกินไปนั่นเอง

 

Premium Health package ผู้หญิง

ถึงเวลาดูแลสุขภาพอย่างใส่ใจ เราพร้อมดูแลคุณอย่างอบอุ่น

ราคา 3,990 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ ความดันโลหิตสูง (ผู้ชาย) - รพ.รามคำแหง

"ตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูงเป็นประจำ" ตรวจก่อน รู้ก่อน ก็สามารถรักษาอาการผิดปกติได้ทันที

ราคา 5,390 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานสำหรับผู้ชาย l รพ.รามคำแหง

"โรคเบาหวาน" ไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิด เป็นแล้วรักษาไม่หายขาด รู้ทันป้องกันได้

ราคา 4,890 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ชาย คัดกรองมะเร็ง l โรงพยาบาลรามคำแหง

การตรวจคัดกรองจะช่วยป้องกันโรคในอนาคต หรือได้รับการรักษาทันท่วงที

ราคา 6,790 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานคุณผู้ชาย เพื่อลูกน้อยในอนาคต

ตรวจสุขภาพให้ชัวร์ก่อนเริ่มต้นชีวิตคู่ เพราะคุณผู้ชายอาจมีโรคแฝงและปัญหาสุขภาพที่อาจส่งผลต่อลูกน้อยและครอบครัวในอนาคต

ราคา 5,190 บาท

Running Economy โปรแกรมทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักวิ่ง

รับคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬาเพื่อออกแบบการฝึกซ้อม การแข่งขันและเพิ่มสมรรถนะทางการวิ่ง

ราคา 4,900 บาท