รามคำแหงได้รางวัล Best Brand Performance by Platform Awards

February 23 / 2024

โรงพยาบาลรามคำแหง ได้รับรางวัล Best Brand Performance by Platform Awards : Highest Quality บน Pantip.com 
แบรนด์ที่แบ่งปันสาระความรู้ และตอบคำถามอย่างมีคุณค่าบน Pantipเพื่อร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย


เพราะในปัจจุบันโลกออนไลน์มีข้อมูลมากมายให้เราเลือกดู เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญกับชีวิต ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้จึงมีความจำเป็นอย่าง
มาก และที่สำคัญการได้รับคำแนะนำ และให้ข้อมูลกับแพทย์หรือผู้ทำการรักษาจริงๆ ก็ยังมีความสำคัญอยู่ เราอยู่ในยุคที่แพทย์และคนไข้ ร่วมกัน
ตัดสินใจเลือกการรักษา ดังนั้น การนำข้อมูลที่ได้มาตัดสินใจร่วมกัน จะเป็นวิธีที่ดีและปลอดภัยกับตัวเราที่สุดครับ

 

โรงพยาบาลรามคำแหง ขอขอบคุณที่ทางเวปไซต์พันทิป เปิดโอกาสให้โรงพยาบาลรามคำแหง ได้ร่วมแบ่งปันสิ่งดีๆ และสาระด้านสุขภาพ
กับสมาชิกพันทิปรางวัลนี้จะเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้ความรู้ด้านสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นต่อไป