โครงการ “ตรวจร่างกาย ได้ผลบุญ ” ปีที่ 12 เพื่อจัดหารายได้สบทบทุนมูลนิธิ โรงพยาบาลปัตตานี
โครงการ “ตรวจร่างกาย ได้ผลบุญ ” ปีที่ 12 เพื่อจัดหารายได้สบทบทุนมูลนิธิ โรงพยาบาลปัตตานี
October 06 / 2015

 

โรงพยาบาลรามคำแหงตระหนักและห่วงใยในสุขภาพ อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง

            

ขอเชิญตรวจร่างกายประจำปี โครงการ “ตรวจร่างกาย ได้ผลบุญ ” ปีที่ 12 เพื่อจัดหารายได้สบทบทุนมูลนิธิ

โรงพยาบาลปัตตานีเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยยากไร้ ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และการจัดหาซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไปรับการตรวจ 10 รายการ ราคา 999 บาท (ค่าตรวจ 750 บาท มีส่วนร่วมทำบุญ 249 บาท) ได้แก่

                                                            1. ตรวจร่างกายทั่วไป  

                                                            2. ตรวจลักษณะทั่วไปของเลือด 
                                                            3. หมู่เลือด 
                                                            4. เบาหวาน 
                                                            5. การทำงานของไต

                                                            6. ไขมันในเลือด  
                                                            7. ไตรกลีเซอร์ไรด์ 
                                                            8. เกาต์ 
                                                            9. ปัสสวะ
                                                            10. การทำงานของตับ

ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2558 – 31 ม.ค. 2559 นี้ โดยชำระค่าบริการผ่าน ธนาคารธนชาต, ธ.ไทยพาณิชย์, ธ.กสิกรไทย, ธ.ออมสิน, ธ.กรุงเทพ,และ ธ.กรุงศรีอยุธยา ภายหลังชำระเงิน สามารถนำเอกสารมาแสดงกับเจ้าหน้าที่พยาบาลได้ที่คลินิกตรวจสุขภาพ

อาคาร C ชั้น 1 ค่ะ