s หมอไอรอนแมนลังกาวี 2019 ประเทศมาเลเซีย

หมอไอรอนแมนลังกาวี 2019 ประเทศมาเลเซีย

January 31 / 2024

 

  

 

 

การตรวจวัดสมรรถภาพร่างกายระหว่างออกกำลังกาย หรือ "CPET" เป็นการประเมินสมรรถภาพปอดและหัวใจดูว่าร่างกายเราสามารถใช้ออกซิเจนในการออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ และประสิทธิภาพที่ได้อยู่ในระดับไหน ซึ่งจะถูกรายงานออกมาเป็นค่า "VO2Max" โดยประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับสกัดกั้น ป้องกันปัญหาอันไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการออกกำลัง-เล่นกีฬา หรือวัดพัฒนาการของตนเองได้ และได้นำเอาผลการตรวจประเมินความฟิตของร่างกายมาปรับใช้ในการฝึกซ้อมเพื่อให้การออกกำลังกายอย่างมีความเหมาะสม

 

 

ผศ.ดร. สิทธา พงษ์พิบูลย์

ผู้ชำนาญการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ ปอด

จาก University of Pittsburgh, USA.