s ไอซียูเด็ก (PICU) 24 ชั่วโมง ชักจากไข้ ไอหอบ ศีรษะกระแทก

ไอซียูเด็ก (PICU) 24 ชั่วโมง ชักจากไข้ ไอหอบ ศีรษะกระแทก

February 23 / 2024

 

ไอซียูเด็ก (PICU) เด็ก 24 ชั่วโมง

ชักจากไข้ ไอหอบ ศีรษะกระแทก เจ็บป่วยตอนกลางคืน

 

 

โรงพยาบาลรามคำแหง เปิดให้บริการไอซียูเด็ก (PICU) พร้อมดูแล 24 ชั่วโมง โดยแพทย์เวชปฎิบัติวิกฤตในเด็ก การเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดเป็นการเฝ้าระวังและช่วยให้ตรวจพบความผิดปกติแต่เนิ่นๆ ทำให้แก้ไขได้ทันท่วงทีหากอาการเปลี่ยนแปลงหรือกำเริบ เพราะผลแทรกซ้อนบางอย่าง อาจส่งผลต่อพัฒนาการและการทำงานของสมองเด็กที่จะติดตัวไปในอนาคตได้ หากไม่ป้องกันหรือรีบดูแลรักษาอย่างถูกต้อง และทันเวลา การได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดใน 12 ชั่วโมงแรก มีความสำคัญโดยเฉพาะ

 

  • ชักจากไข้ : อาการชักไม่ว่าจะเป็นการชักจากไข้สูง หรืออาจจะเป็นผลแทรกซ้อนจากตัวโรค เมื่อชักมีโอกาสชักช้ำ โดยเฉพาะ 12 ชั่วโมงแรก
  • ไอ หอบ : มีอาการไอหนักหรือหอบมากจนหายใจลำบาก มีความเสี่ยงที่จะขาดออกซิเจน ต้องได้รับการเคาะปอดดูดเสมหะ
  • ศีรษะกระแทก : การบาดเจ็บที่ศีรษะแม้จะไม่มีบาดแผลภายนอก แต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดความกระทบกระเทือนหรือความเสียหายต่อสมอง

 

 

 

ไอซียูเด็ก (PICU) โรงพยาบาลรามคำแหง ดูแลโดยแพทย์เวชปฎิบัติวิกฤตในเด็ก และพยาบาลที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤติเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะ

 

  • ไอซียูเด็ก (PICU) ห้องแยกเฉพาะบุคคล แต่ละห้องจะมีอุปกรณ์ทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อดูแลเด็กโดยเฉพาะ
  • พ่อแม่อยู่เฝ้าได้ ภายในห้องไอซียูเด็ก (PICU) จะให้ผู้ปกครองสามารถอยู่กับเด็กได้ตลอดเวลา ทำให้ผู้ปกครองไม่ต้องวิตกกังวล ขณะที่เด็กก็จะให้ความร่วมมือในการรักษา เพราะไม่รู้สึกกลัวเนื่องจากมีผู้ปกครองค่อยให้กำลังใจอยู่ข้างๆ
  • พยาบาล ไอซียูเด็ก (PICU) ดูแลอย่างใกล้ชิด จัดให้ดูแลเด็ก 1 ต่อ 1 ตลอด 24 ชั่วโมง พยาบาลที่ผ่านการอบรมการดูแลผู้ป่วยเด็กวิกฤติเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะ

 

เจ็บป่วยตอนกลางคืนทำไงดี? วางใจแผนกเด็ก รพ.รามคำแหง 

หมอเด็ก 24 ชั่วโมง ไอซียูเด็ก (PICU) 24 ชั่วโมง