s Ram Tele Care ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ และจัดส่งยาถึงบ้าน

Ram Tele Care ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ และจัดส่งยาถึงบ้าน

April 04 / 2024

 

 

 

 

Ram Tele Care บริการแพทย์ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ และจัดส่งยาถึงบ้าน

 

  1.  แจ้งเตือนการนัดหมาย ทางระบบ SMS พร้อมทางเลือก Ram Tele Care หากไม่สะดวกเข้ามารับบริการในโรงพยาบาล
  2.  แพทย์โทรให้คำปรึกษาในวันเวลาที่ทำการนัดหมาย พร้อมทั้งจัดยา
  3.  แผนก ส่ง SMS แจ้งยอดค่าบริการ และค่ายา, ช่องทางการชำระค่าใช้จ่าย 
  4.  ผู้ป่วย ส่งหลักฐานการชำระเงิน และยืนยันที่อยู่ในการจัดส่งกลับมายัง Line account @ramtelecare ของแต่ละแผนก 
  5.  ทำการจัดส่งยาผ่านไปรษณีย์ EMS และแจ้งเลขติดตามพัสดุ ให้ผู้ป่วยทาง SMS
  6.  โทรติดตามเพื่อยืนยันความเรียบร้อยในการรับยา สอบถามข้อสงสัยในการใช้ยา