ประมวลภาพงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 25 สู้วิกฤติ COVID-19
เนื้อหายังไม่เปิดใช้งาน