บทความสุขภาพโรงพยาบาลรามคำแหง ทำไมต้องตรวจ จอประสาทตา

February 22 / 2024

 

 

ทำไมต้องตรวจจอประสาทตา

 

 

 

จอประสาทตา คืออะไร 


จอประสาทตา (Retine) คือ ชั้นบางๆ ของเซลล์รับภาพที่อยู่ด้านหลังของดวงตา การที่คนเราจะสามารถมองเห็นภาพได้ชัดเจนจำเป็นที่จะต้องมีจอประสาทตาที่ปกติ ถ้าหากเปรียบเทียบดวงตากับกล้องถ่ายรูปจอประสาทตาจะเทียบได้กับฟิล์มของกล้อง ซึ่งถ้าฟิล์มเกิดความเสียหาย ภาพที่ถ่ายจากกล้องก็จะมีคุณภาพไม่ดี เช่นเดียวกับผู้ที่มีโรคของจอประสาทตาการมองเห็นก็จะไม่ชัดเจน จุดสำคัญของจอประสาทตา คือ จุดรับภาพ (Macula) ซึ่งเป็นบริเวณเล็กๆ ที่สำคัญมากใน การมองตรงกลาง (central vision) บริเวณอื่นที่เหลือของจอประสาทตาจะช่วยในการมองภาพด้านข้าง (Peripheral vision)

 

 

 

โรคเกี่ยวกับจอประสาทตาที่พบบ่อย 
 

จอประสาทตาเสื่อมจากเบาหวาน 


ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่ได้รับการควบคุมรักษาอย่างถูกต้อง พบว่ามีอาการผิดปกติทางตาได้บ่อย เช่น ตามัว จอประสาทตาเสื่อม หรือเบาหวานขึ้นตา ดังนั้น ผู้ป่วยเบาหวานควรได้รับการตรวจตาอย่างละเอียดโดยจักษุแพทย์ ว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ด้วยเครื่องตรวจวัดความดันลูกตา, เครื่อง Slit Lamp, เครื่อง Ophthalmoscope, เครื่อง Fundus Camera เพราะการตรวจพบและได้รับการดูแลในระยะแรกของโรค คือ สิ่งที่สำคัญที่สุดในการป้องกันจากการสูญเสียการมองเห็นจอประสาทตาเสื่อมในโรคเบาหวาน 

 

 

 

 

จอประสาทตาลอกหลุด 


เมื่อมีรูฉีกขาดที่จอประสาทตา น้ำวุ้นตาจะค่อยๆ เซาะเข้าไปในชั้นของจอประสาทตา ทำให้การมองเห็นผิดปกติ โดยในระยะแรกผู้ป่วยจะมองเห็นจุดดำๆ ลอยไปมา, มีแสงแว๊บๆ ในลูกตา, มีม่านบังตาหรือตามัวลงเมื่อเป็นมาก ผู้ที่มีความเสี่ยงในการเกิดจอประสาทตาหลุดลอก คือ ผู้ที่มีสายตาสั้น, เคยมีอุบัติเหตุที่ตาหรือใบหน้า มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้

 

 

 

ทำอย่างไรเมื่อจอประสาทตาหลุดลอก 

 


เมื่อเกิดจอประสาทตาลอกหลุด จักษุแพทย์จะใช้แก๊สหรือน้ำมันซิลิโคนดันจอประสาทตาให้กลับเข้าที่ โดยอาศัยเครื่องมือที่ทันสมัยช่วยในการรักษา

 

จุดรับภาพเสื่อม 


พบได้ในผู้สูงอายุ, ผู้ที่มีสายตาสั้นมากๆ ซึ่งเมื่อเกิดความเสื่อมของจุดรับภาพขึ้นจะทำให้มองเห็นตรงกลางภาพบิดเบี้ยว, มีจุดบอดที่ตรงกลางภาพหรือการมองเห็นสีผิดปกติไป 

 

 

 

ตรวจจอประสาทตาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

 


ในการตรวจจอประสาทตา จักษุแพทย์มีเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการตรวจหลายชนิด ดังต่อไปนี้ Slit lamp และ Ophthalmoscope ในการตรวจอาจจะต้องหยอดยาเพื่อขยายม่านตา ก่อนที่จะทำการตรวจด้วยเครื่องมือที่ต้องใช้ไฟสว่างและมีกำลังขยายสูง Fundus Photography เพื่อตรวจและถ่ายรูปจอประสาทตา โดยไม่ต้องหยอดยาขยายม่านตา การฉีดสี Fluorescein (Fluorescein Angiography) เป็นการตรวจพิเศษ เพื่อตรวจดูเส้นเลือดและภาวะต่างๆ ของจอประสาทตา Optical Coherence Tomography เป็นการตรวจวิเคราะห์ชั้นต่างๆ ของจอประสาทตา

 

โรคเกี่ยวกับจอประสาทตา สามารถพบได้โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยเบาหวาน หรือผู้ที่มีภาวะสายตาสั้น การตรวจพบและวินิจฉัยได้ตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถทำให้ผู้ป่วยคงมีสายตาที่ปกติได้

 

ดวงตาเป็นอวัยวะที่เปราะบาง ดังนั้นการตรวจพบและวินิจฉัยตั้งแต่เนิ่นๆ สามารถทำให้ผู้ป่วยคงมีสายตาที่ปกติได้

 

 

 

 

Premium Health package ผู้หญิง

ถึงเวลาดูแลสุขภาพอย่างใส่ใจ เราพร้อมดูแลคุณอย่างอบอุ่น

ราคา 3,990 บาท

แพ็กเกจฝึกแก้ไขเรื่องการพูด ในเด็กทีพบความผิดปกติทางภาษา

บำบัดรักษาแก้ไขและฟื้นฟูสมรรถภาพ ในเด็กทีมีความผิดปกติทางภาษาและการพูด

ราคา 800 บาท

คุณจะมีความสุขแค่ไหน ? ถ้าหลังจากนี้ไม่ต้องใส่แพมเพิสแล้ว

คุณจะมีความสุขแค่ไหน?.. ถ้าไม่ต้องใส่แพมเพิส

ราคา 10,000 บาท

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Platinum plus Check up ของสุภาพบุรุษ

โปรแกรมสุขภาพRAM Platinum plus program สำหรับผู้ชายที่สามารถบอกถึงรายละเอียดและสามารถเข้าถึงโรคร้ายที่อาจเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน ช่วยป้องกันการเกิดโรคร้ายแรง

ราคา 59,990 บาท

โปรแกรมผ่าตัดถุงน้ำดี อัตราเหมาจ่าย l โรงพยาบาลรามคำแหง

รักษานิ่วในถุงน้ำดีโดยใช้กล้องวิดิทัศน์ ผู้ป่วยไม่ต้องกังวลกับผลแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นจากแผลผ่าตัดใหญ่ๆ อีกต่อไป

ราคา 96,500 บาท

ผ่าตัดเหมาจ่ายต้อกระจก

ต้อกระจกเกิดจากการขุ่นมัวของเลนส์แก้วตา สามารถรักษาให้มองเห็นได้ โดยการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตา

ราคา 31,300-98,500 บาท