วิธีการลงทะเบียนตรวจ Drive Thru Test COVID-19 ล่วงหน้า
วิธีการลงทะเบียนตรวจ Drive Thru Test COVID-19 ล่วงหน้า
April 07 / 2021

 

วิธีการลงทะเบียนตรวจ Drive Thru Test COVID-19 ล่วงหน้า

 

 

ท่านต้องกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนก่อนรับบริการตรวจเชื้อโควิด-19

 

โดยการ คลิก  https://drivethrutest.ram-ds.com/ หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด

 

 

 

ขั้นตอนในการเข้ารับบริการมีดังนี้

 

 

  1. ลงทะเบียนรับบริการ กรณีเคยมีประวัติการรักษากับโรงพยาบาลรามคำแหง


 

 

  1. กรอกประวัติส่วนตัว

 

 

 

  1. กรอกข้อมูลการจัดส่งเอกสารผลตรวจ

 

 

 

  1. เลือกวิธีการทดสอบและเลือกวันที่ต้องการเข้ารับบริการ

 

 

 

 

 

  1. เลือกวิธีการชำระเงินและทำการชำระเงินผ่าน QR Code (Mobile Banking)  

 

 

 

  1. ระบบจะแสดงหลักฐานการชำระเงินเพื่อนำมาแสดง ณ จุดบริการ ในวันนัด

 


 

 

ในกรณีที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่ไม่ได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน ท่านสามารถตรวจสอบได้โดยการคลิก ตรวจสอบ เพื่อค้นหารายชื่อตัวเอง ว่าที่กรอกไป ข้อมูลเข้าในระบบหรือไม่