แพ็กเกจเหมาจ่าย

แพ็กเกจสุขภาพของโรงพยาบาลรามคำแหง

เรามีแพ็กเกจสำหรับดูแลสุขภาพของคุณ


กรองด้วยศูนย์และแผนก:


กรองตามประเภท:


วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (High Dose Flu Vaccine For Elderly)

ป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น 24.2%

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ (High Dose Flu Vaccine For Elderly)

ป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น 24.2%

ราคา 2,400 บาท

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ครอบคลุม 4 สายพันธุ์

สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้อีกด้วย เข็มเดียวป้องกันไวรัสได้ถึง 4 สายพันธุ์

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ครอบคลุม 4 สายพันธุ์

สร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายและช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ได้อีกด้วย เข็มเดียวป้องกันไวรัสได้ถึง 4 สายพันธุ์

ราคา 990 บาท

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 1 เข็ม

วัคซีนไข้เลือดออกสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 4–60 ปี ฉีด 2 เข็ม ห่าง 3 เดือน ป้องกันไข้เลือดออก4สายพันธุ์ ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดอัตราการเกิดไข้เลือดออกรุนแรง

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 1 เข็ม

วัคซีนไข้เลือดออกสามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 4–60 ปี ฉีด 2 เข็ม ห่าง 3 เดือน ป้องกันไข้เลือดออก4สายพันธุ์ ลดอัตราการนอนโรงพยาบาล ลดอัตราการเกิดไข้เลือดออกรุนแรง

ราคา 2,500 บาท

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 2 เข็ม สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้ตั้งแต่อายุ 4–60 ปี เพื่อลดความเสี่ยงโอกาสป่วยรุนแรง เพื่อคุณและคนที่คุณรัก ราคา 4,950 บาท

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 2 เข็ม

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 2 เข็ม สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้ตั้งแต่อายุ 4–60 ปี เพื่อลดความเสี่ยงโอกาสป่วยรุนแรง เพื่อคุณและคนที่คุณรัก ราคา 4,950 บาท

ราคา 4,950 บาท

แพ็กเกจวัคซีนปอดอักเสบ Vaxneuvance (PCV 15) 1 เข็ม

เสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ห่างไกลโรค IPD

แพ็กเกจวัคซีนปอดอักเสบ Vaxneuvance (PCV 15) 1 เข็ม

เสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ห่างไกลโรค IPD

ราคา 3,250 บาท

แพ็กเกจวัคซีนปอดอักเสบ Vaxneuvance (PCV 15) 4 เข็ม

เสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ห่างไกลโรค IPD

แพ็กเกจวัคซีนปอดอักเสบ Vaxneuvance (PCV 15) 4 เข็ม

เสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อย ห่างไกลโรค IPD

ราคา 12,500 บาท