แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ

แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลรามคำแหง

 

 

 

แผนกหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรงพยาบาลรามคำแหง

 

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจทุกชนิด โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาระบบไฟฟ้าหัวใจโดยเฉพาะ ห้องปฏิบัติการระบบไฟฟ้าหัวใจนี้เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงวิเคราะห์หาต้นเหตุและรักษาไฟฟ้าหัวใจด้วยระบบ CARTO (CARTO System) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่สามารถแสดงภาพเสมือนจริง ทำให้เห็นตำแหน่งของความผิดปกติได้ชัดเจน จึงช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยและรักษาส่งผลให้ประสิทธิผลของการรักษาดีขึ้นและผู้ป่วยได้รับผลแทรกซ้อนลดลง

การบริการของคลินิกหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรงพยาบาลรามคำแหง มีดังนี้ 

 • Electrophysiology Study หรือการตรวจวินิจฉัยทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ เป็นการตรวจประเมินสัญญาณไฟฟ้าหัวใจและทางเดินไฟฟ้าหัวใจ เพื่อวินิจฉัยหาสาเหตุและตำแหน่งที่ระบบไฟฟ้าในหัวใจผิดปกติส่งผลให้หัวใจเต้นผิดปกติ แสดงผลเป็นกราฟ 2 มิติ ช่วยให้แพทย์พิจารณาทางเลือกในการรักษาที่เหมาะสม ด้วยวิธีการนี้ หากแพทย์พิจารณาให้การรักษาโดยการจี้ด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ก็สามารถให้การรักษาได้ต่อเนื่องทันทีหลังจากการตรวจวินิจฉัยทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจแล้ว

  • การจี้จุดกำเนิดการเต้นผิดปกติในหัวใจโดยคลื่นวิทยุความถี่สูง คือการใช้สายสวนสอดไปตามหลอดเลือดถึงห้องหัวใจ ที่ปลายสายจะมีขั้วปล่อยพลังงานคลื่นวิทยุ ณ ตำแหน่งที่มีกระแสไฟฟ้าหัวใจผิดปกติเพื่อทำลายตำแหน่งที่มีการนำไฟฟ้าผิดปกติ

 • การรักษาโดยการจี้จุดกำเนิดการเต้นผิดปกติในหัวใจ โดยอาศัยเครื่องค้นหาตำแหน่งการเกิดความผิดปกติ ของระบบไฟฟ้าหัวใจ (CARTO System) เป็นการรักษาโดยการหาตำแหน่งความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจซึ่งสามารถแสดงเป็นภาพ 3 มิติแบบ real-time และใช้สายสวนจี้ที่จุดที่ผิดปกตินั้นด้วยคลื่นวิทยุ วิธีนี้สามารถใช้ในการรักษาความผิดปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจที่มักมีจุดกำเนิดผิดปกติในบริเวณกว้าง อาทิ

  • ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะห้องบน (atrial tachycardia)
  • ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว (atrial fibrillation)
  • ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นเร็ว (ventricular tachycardia)
  • ภาวะหัวใจห้องบนเต้นเร็วชนิดลัดวงจร (supraventricular tachycardia)
 • การฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจ (pacemaker) เป็นการฝังเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เล็กๆไว้ใต้ผิวหนังบริเวณใต้กระดูกไหปลาร้าเชื่อมกับสายนำไฟฟ้าไปยังหัวใจ เครื่องจะทำการตรวจจับจังหวะการเต้นของหัวใจ สายนำไฟฟ้าจะเป็นตัวควบคุมและกระตุ้นให้หัวใจเต้นตามอัตราที่กำหนด ใช้ในการรักษาภาวะหัวใจมีจังหวะช้าผิดปกติ

 • การฝังเครื่องกระตุกหัวใจ (implantable cardioverter defibrillator; ICD) เป็นการฝังเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์คล้าย pacemaker เชื่อมกับสายนำไฟฟ้าไปยังหัวใจ ซึ่งนอกจากช่วยกระตุ้นหัวใจกรณีเต้นช้าแล้วยังสามารถกระตุกหัวใจในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะชนิดร้ายแรงถึงชีวิต ใช้ป้องกันการเสียชีวิตกะทันหัน

 • การฝังเครื่องกระตุ้น/กระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดปรับการทำงานกล้ามเนื้อหัวใจให้บีบตัวประสานงานกัน (cardiac resynchonization therapy; CRT) เป็นการฝังเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์คล้าย pacemaker หรือ ICD ใช้รักษาภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังที่รักษาด้วยยาเต็มที่แล้ว แต่ยังมีภาวะหัวใจล้มเหลวอยู่ ให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ดีขึ้น

 

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ในห้องปฎิบัติการ 

ห้องปฎิบัติการระบบไฟฟ้าหัวใจ โรงพยาบาลรามคำแหง ประกอบด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ได้แก่

 • ระบบ CARTO (CARTO system) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการสร้างภาพ 3 มิติ เพื่อให้ได้ภาพ โครงสร้างของหัวใจและคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ชัดเจน ซึ่งจะแสดงเป็นสีต่างๆ กันตามความซับซ้อนของการนำไฟฟ้า สามารถสร้างภาพได้หลากหลายและจำเพาะเจาะจงมากขึ้น ช่วยให้แพทย์สามารถระบุตำแหน่งที่เกิดความผิดปกติและเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสมที่สุด แพทย์สามารถทำการรักษาโดยการจี้ที่หัวใจได้อย่างถูกต้องแม่นยำเพิ่มประสิทธิผลของการรักษาได้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ระบบ CARTO จะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ ประกอบด้วย

 • CARTOSOUND เป็นระบบอัลตราซาวนด์ที่สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ในการสร้างภาพกราฟฟิค 3 มิติ ทำให้แพทย์เห็นโครงสร้างของหัวใจและตำแหน่งที่เกิดความความผิดปกติได้อย่างชัดเจน

 • เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

 • ระบบการระบุตำแหน่งของสายสวนคล้าย GPS เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาซอฟต์แวร์ มีหลากหลายชนิด สามารถใช้ในการสร้างภาพที่หลากหลายและจำเพาะเจาะจงกับชนิดของภาวะหัวใจผิดปกติที่ผู้ป่วยเป็นได้มากขึ้น เช่น CFAEs (Complex fractionated atrial electrocardiograms) ใช้ในการหาตำแหน่งคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ซับซ้อนเป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณปิยะ พสุทันท์

อดีตคนใข้โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

“ หลังจากที่ผมเข้ารับการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุกหัวใจเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ก็คิดว่าอาการรุนแรงต่างๆ จากโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะจะจบลง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ตามปกติโดยไม่ต้องกังวลว่าอาการจะกำเริบจนอาจเสียชีวิตได้ตลอดเวลา แต่จู่ๆ เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อผมมีอาการโรคหัวใจกำเริบขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุ !! 
 .
ผมจึงตัดสินใจมาที่นี่ พอตรวจก็พบว่าหัวใจขาดโพแทสเซียม ตอนแรกคุณหมอให้ทานยาโพแทสเซียมเสริม แต่มันก็ไม่หายขาด สุดท้ายแล้วคุณหมอจึงแนะนำให้รักษาด้วยเทคโนโลยีจี้สลายระบบไฟฟ้า จากที่ได้ฟัง มันน่าจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ เลยตัดสินใจทำ”

ซึ่งหมอต้องบอกเลยนะครับ ว่าวิธีการนี้ถือเป็นวิธีการที่ค่อนข้างซับซ้อนและอาจต้องใช้เวลานาน แพทย์ที่ทำการรักษาต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างมาก และอุปกรณ์ต้องพร้อม เพราะหากเกิดความผิดพลาดอาจทำให้ผู้ป่วยหัวใจทะลุจนเสียชีวิตได้ สำหรับคุณปิยะนั้นใช้เวลาในการจี้นานถึง 7 ชั่วโมง สามารถรักษาได้ไปถึง 2 จุดใหญ่ๆ และยังเหลืออีก 2 จุดเล็กที่ไม่สามารถจี้ได้ทันที คุณหมอจึงได้ทำพิจารณาการรักษาอีก 2 จุดภายหลัง
.
หลังจากที่ผ่าตัดกลับมาคุณปิยะสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม เพราะทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ด้วยการทานยาสม่ำเสมอ ลดความเครียดจากการทำงานลง หมั่นออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะขั้นรุนแรงไม่เกิดขึ้นอีกเลย แม้ว่าจะต้องเดินทางไปต่างประเทศถึง 15 ชั่วโมง อาการก็ยังปกติดีอยู่ หมอรามดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งให้คุณปิยะหายจากอาการดังกล่าว ทำให้ได้ใช้ชีวิตอย่างอุ่นใจและปลอดภัยมากขึ้นนะครับ

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณศรีสวัสดิ์ กัลยา

อดีตคนใข้โรคหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ

“ คุณศรีสวัสดิ์ กัลยา เข้ามาพบหมอด้วย “อาการหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ” ซึ่งได้เล่าถึงระยะเริ่มต้นที่มักมีอาการเจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย จึงได้ไปหาหมอและรับยามาทานก็ดีขึ้น แต่ก็ยังเป็น ๆ หาย ๆ จนเริ่มบ่อยและนานขึ้น ถึงขั้นใช้ชีวิตปกติไม่ได้ บางครั้งหัวใจเต้นแรงต่อเนื่องตั้งแต่ 8 โมง ถึง บ่าย 2 จึงกลับไปหาหมอที่โรงพยาบาลเดิมอีกครั้ง หมอแนะนำให้รักษาด้วยการใช้คลื่นวิทยุจี้กล้ามเนื้อหัวใจ ”

เมื่อต้องทำการรักษาอย่างจริงจัง คุณศรีสวัสดิ์และครอบครัวจึงเลือกย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลรามคำแหง เพราะความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์และเครื่องมือที่พร้อมมากกว่า หลังจากการตรวจวินิจฉัยกันอย่างละเอียดอีกครั้ง คุณหมอจึงแนะนำวิธีการรักษาให้ และคนไข้ก็ได้ตัดสินใจรักษาด้วยวิธีการจี้จุดกำเนิดไฟฟ้าผิดปกติในหัวใจ ผ่านการสวนหลอดเลือด

คุณศรีสวัสดิ์พักฟื้นที่โรงพยาบาลเพียง 1 คืนเท่านั้น ในตอนเช้าก็กลับบ้านได้ และต่อจากนั้น 1 อาทิตย์คุณหมอได้นัดเข้ามาตรวจอาการอีกครั้ง ปราฏกว่าการเต้นของหัวใจกลับมาเป็นปกติ

 • เทคโนโลยีที่ช่วยในการรักษา โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 • ภาวะหัวใจวายเฉียบพลันจากหัวใจเต้นผิดจังหวะ

 • โรคหัวใจวายเฉียบพลันและภาวะหัวใจห้องบนเต้นพลิ้ว

 • ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน

 • การช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจวายเฉียบพลัน ด้วยการทำ CPR อย่างถูกวิธี

 • หัวใจเต้นผิดจังหวะ ร้ายแรงแค่ไหน? ต้องดู

 • โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF

 • รายการเรื่องจริงผ่านจอ วิกฤตโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณปิยะ พสุทันท์

อดีตคนใข้โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ

“ หลังจากที่ผมเข้ารับการผ่าตัดฝังเครื่องกระตุกหัวใจเมื่อ 2 ปีที่แล้ว ก็คิดว่าอาการรุนแรงต่างๆ จากโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะจะจบลง สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ตามปกติโดยไม่ต้องกังวลว่าอาการจะกำเริบจนอาจเสียชีวิตได้ตลอดเวลา แต่จู่ๆ เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อผมมีอาการโรคหัวใจกำเริบขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุ !! 
 .
ผมจึงตัดสินใจมาที่นี่ พอตรวจก็พบว่าหัวใจขาดโพแทสเซียม ตอนแรกคุณหมอให้ทานยาโพแทสเซียมเสริม แต่มันก็ไม่หายขาด สุดท้ายแล้วคุณหมอจึงแนะนำให้รักษาด้วยเทคโนโลยีจี้สลายระบบไฟฟ้า จากที่ได้ฟัง มันน่าจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ เลยตัดสินใจทำ”

ซึ่งหมอต้องบอกเลยนะครับ ว่าวิธีการนี้ถือเป็นวิธีการที่ค่อนข้างซับซ้อนและอาจต้องใช้เวลานาน แพทย์ที่ทำการรักษาต้องมีความเชี่ยวชาญอย่างมาก และอุปกรณ์ต้องพร้อม เพราะหากเกิดความผิดพลาดอาจทำให้ผู้ป่วยหัวใจทะลุจนเสียชีวิตได้ สำหรับคุณปิยะนั้นใช้เวลาในการจี้นานถึง 7 ชั่วโมง สามารถรักษาได้ไปถึง 2 จุดใหญ่ๆ และยังเหลืออีก 2 จุดเล็กที่ไม่สามารถจี้ได้ทันที คุณหมอจึงได้ทำพิจารณาการรักษาอีก 2 จุดภายหลัง
.
หลังจากที่ผ่าตัดกลับมาคุณปิยะสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนเดิม เพราะทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ด้วยการทานยาสม่ำเสมอ ลดความเครียดจากการทำงานลง หมั่นออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ อาการหัวใจเต้นผิดจังหวะขั้นรุนแรงไม่เกิดขึ้นอีกเลย แม้ว่าจะต้องเดินทางไปต่างประเทศถึง 15 ชั่วโมง อาการก็ยังปกติดีอยู่ หมอรามดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งให้คุณปิยะหายจากอาการดังกล่าว ทำให้ได้ใช้ชีวิตอย่างอุ่นใจและปลอดภัยมากขึ้นนะครับ

เสียงจากผู้รับบริการ

คุณศรีสวัสดิ์ กัลยา

อดีตคนใข้โรคหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ

“ คุณศรีสวัสดิ์ กัลยา เข้ามาพบหมอด้วย “อาการหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะ” ซึ่งได้เล่าถึงระยะเริ่มต้นที่มักมีอาการเจ็บหน้าอก เหนื่อยง่าย จึงได้ไปหาหมอและรับยามาทานก็ดีขึ้น แต่ก็ยังเป็น ๆ หาย ๆ จนเริ่มบ่อยและนานขึ้น ถึงขั้นใช้ชีวิตปกติไม่ได้ บางครั้งหัวใจเต้นแรงต่อเนื่องตั้งแต่ 8 โมง ถึง บ่าย 2 จึงกลับไปหาหมอที่โรงพยาบาลเดิมอีกครั้ง หมอแนะนำให้รักษาด้วยการใช้คลื่นวิทยุจี้กล้ามเนื้อหัวใจ ”

เมื่อต้องทำการรักษาอย่างจริงจัง คุณศรีสวัสดิ์และครอบครัวจึงเลือกย้ายมารักษาที่โรงพยาบาลรามคำแหง เพราะความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์และเครื่องมือที่พร้อมมากกว่า หลังจากการตรวจวินิจฉัยกันอย่างละเอียดอีกครั้ง คุณหมอจึงแนะนำวิธีการรักษาให้ และคนไข้ก็ได้ตัดสินใจรักษาด้วยวิธีการจี้จุดกำเนิดไฟฟ้าผิดปกติในหัวใจ ผ่านการสวนหลอดเลือด

คุณศรีสวัสดิ์พักฟื้นที่โรงพยาบาลเพียง 1 คืนเท่านั้น ในตอนเช้าก็กลับบ้านได้ และต่อจากนั้น 1 อาทิตย์คุณหมอได้นัดเข้ามาตรวจอาการอีกครั้ง ปราฏกว่าการเต้นของหัวใจกลับมาเป็นปกติ