แผนกทันตกรรม ทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเด็ก l โรงพยาบาลรามคำแหง

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลรามคำแหง

แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลรามคำแหง

 

 

ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี ตามหลักมาตรฐานสากล โดยมีความพร้อมทางด้านทีมทันตแพทย์ และเจ้าหน้าที่ ที่เป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาทางทันตกรรมหลากหลายสาขา และมีเครื่องมือที่ทันสมัย และมีประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างดี ประกอบด้วย ห้องตรวจ 13 ห้อง พร้อมระบบทำความสะอาดเครื่องมือให้ปราศจากเชื้อ (Sterilization) ที่ใช้มาตรฐานเดียวกับห้องผ่าตัด โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังต่อไปนี้

 

 

ทันตกรรมทั่วไป (GENERAL DENTISTRY) 

 • ตรวจและให้คำปรึกษา แนะนำในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน ควรตรวจเช็คทุก 6 เดือน
 • ทำความสะอาดฟัน ขูดหินปูน ขจัดคราบบนผิวฟัน (เช่น ชา กาแฟ บุหรี่)
 • อุดฟัน
 • ฟอกสีฟัน

 

 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก (PEDIATRIC DENTISTRY) 

 • อุดฟัน ถอนฟัน รักษาคลองรากฟัน ขูดหินน้ำลาย
 • เคลือบฟลูออไรด์
 • เคลือบหลุมร่องฟัน
 • การครอบฟันเหล็กไร้สนิม
 • การใส่เครื่องมือกันพื้นที่ (SPACE MAINTAINER)ทั้งแบบติดแน่น และ ถอดได้

 

ทันตกรรมจัดฟัน (ORTHODONTICS) 

เป้าหมายสำคัญของการจัดฟัน คือ การทำให้ฟันมีการเรียงตัวในขากรรไกรอย่างถูกต้อง มีความสวยงาม ง่ายต่อการทำความสะอาด เสริมสร้างความมั่นใจ

 

ทันตกรรมรักษารากฟัน (ENDODONTICS) 

เป็นการรักษาอาการเจ็บ และการอักเสบที่เกิดขึ้นในโพลงประสาทและปลายรากฟัน ในปัจจุบันมีการพัฒนาวิธีการรักษา เครื่องมือและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรักษา เช่น การใช้กล้อง MICROSCOPE ช่วยให้ทันตแพทย์เห็นรายละเอียด รูปร่างลักษณะ และจำนวนของรากฟันได้ชัดเจนและแม่นยำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้น เป็นต้น

 

 

ทันตกรรมปริทันต์ (โรคเหงือกอักเสบ) (PERIODONTICS) 

 • ขูดหินปูน และเกลารากฟัน
 • การผ่าตัดเหงือก หรือกระดูกรอบๆ ตัวฟัน
 • การปลูกกระดูก การตกแต่งเหงือก การแก้เหงือกล่น

 

 

ทันตกรรมประดิษฐ์หรือทันตกรรมใส่ฟัน (PROSTHODONTICS) 

 • การทำฟันปลอมทั้งปาก 
 • ฟันปลอมถอดได้ชนิดต่างๆ
 • การทำครอบฟัน และการทำสะพานฟัน

 

 

ศัลยกรรมช่องปาก (ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY) 

 • การถอนฟันผิดปกติ
 • การผ่าตัดฟันคุด และฟันฝัง
 • การทำศัลยกรรมบริเวณรอบปลายรากฟัน
 • การทำศัลยกรรมเพื่อเตรียมเนื้อเยื่อในช่องปาก สำหรับการใส่ฟันปลอม

 

 

ทันตกรรมรากเทียม (DENTAL IMPLANTATION) 

เป็นการฝังรากเทียมที่ผลิตจากไททาเนี่ยม (TITANIUM) เพื่อทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป โดยการทำงานร่วมกันของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดเพื่อฝังรากเทียม ร่วมกับทันตกรรมประดิษฐ์เพื่อทำฟันปลอม ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้งานได้ใกล้เคียงฟันธรรมชาติมากที่สุด

 

 

ทันตกรรมบดเคี้ยว (OCCLUSION) 

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาผู้ที่มีความผิดปกติของระบบบดเคี้ยว และข้อต่อขากรรไกร รวมถึงความเจ็บปวดของใบหน้า {TEMPOROMADIBULAR DISORDERS (TMJ PROBLEMS)} ผู้ป่วยที่นอนกัดฟัน และฟันสึกอย่างรุนแรง 

 

 

ทันตกรรมบูรณะ (OPERATIVE DENTISTRY) 

เป็นการรักษาทางทันตกรรมเพื่อบูรณะฟันให้กลับสู่สภาพเดิม รวมทั้งการบูรณะตกแต่งให้เกิดความสวยงาม ดูสวยเป็นธรรมชาติ เช่น

 • การฟอกสีฟัน
 • การเคลือบหน้าฟันเทียม
 • การบูรณะฟันหรือการอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

 

การบริการด้านรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้า (ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY)
 

มีการนำระบบดิจิตอลมาใช้ เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการล้างฟิล์ม สะดวก และเพื่อให้มีการจัดเก็บฟิล์มได้ดีขึ้น ด้วยใช้การถ่ายภาพรังสีโดยใช้แผ่นรับภาพ แล้วนำไปสแกนเข้าสู่ระบบจัดเก็บ สามารถนำภาพขึ้นจอคอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนี้ระบบดิจิตอลยังสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปช่วยในการวัดความยาวรากฟัน และการวินิจฉัยโรค เป็นต้น

 • Intra Oral Scanner-3D Scanner นวัตกรรมสแกนเนอร์ ทำฟันแบบดิจิตอล

 • รับประทานอย่างไร? ถึงจะป้องกันไม่ให้ลูกฟันผุได้ง่าย

 • หมอรามขอเล่าเรื่อง "โรคฟันผุในเด็ก"

 • ฟันผุ ปัญหาเล็กๆ ที่ไม่เล็ก