ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท

ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท

รายชื่อศูนย์การแพทย์หรือคลินิกของโรงพยาบาลรามคำแหง

 

ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลรามคำแหง

 

 

บริการวินิจฉัยรักษาฟื้นฟู รวมถึงตรวจเพื่อป้องกันโรคทางระบบประสาทสมองและไขสันหลัง อย่างครอบคลุมครบวงจร ซึ่งความผิดปกติของระบประสาทสมองและไขสันหลังอาจนำไปสู่ความพิการและทุพพลภาพหรืออาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทวิทยาและศัลยกรรมระบบประสาทโรงพยาบาลรามคำแหง พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานระบบสากล  JCI

 

ศูนย์โรคสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลรามคำแหง ประกอบด้วย 

 

 1. อายุรกรรมประสาท ประกอบด้วย
  • ศูนย์อัมพาตเฉียบพลัน
   บริการรักษาพยาบาลโรคหลอดเลือดในสมองที่ทำให้หลอดเลือดในสมองตีบตันหรือแตก ก่อผล ทำให้มีอาการที่เรียกว่า อัมพฤกษ์ หรือ อัมพาต เพื่อการรักษาที่ดี โรงพยาบาลรามคำแหงมีระบบ Stroke Fast track ในการรองรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่เริ่มมีอาการภายใน 4.5 ชม.  โดยทางโรงพยาบาลได้จัดเตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสำหรับการดูแล
   •  โรคปวดหัว
   • โรคสมองและระบบประสาท
   • โรคหลอดเลือดสมองตีบ
   • การตรวจหาภาวะหลอดเลือดที่คอตีบ
  • หลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน
   ที่มีระยะเวลาไม่เกิน 4.5 ชม. แพทย์จะพิจารณาให้ยาละลายลิ่มเลือดที่อุดตันในหลอดเลือดสมอง (ถ้าผู้ป่วยไม่มีข้อห้ามในการใช้ยา) หรือพิจารณาในการทำหัตถการโดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยมาใช้ในการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทาง Interventionist
  • หลอดเลือดสมองแตก
   ท่านจะได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศัลยกรรมสมอง อาจต้องได้รับการผ่าตัดในผู้ป่วยบางราย
  • แผนกปวดศีรษะ (Headache)
   นอกจากคลินิคเฉพาะทางแล้ว ศูนย์โรคระบบประสาทสมองโรงพยาบาลรามคำแหงยังให้บริการโรคที่เกี่ยวกับสมองและระบบประสาทอื่นๆ เช่น
   • โรคปวดศีรษะ
   • โรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีก รักษาด้วยการฉีดยาโบทูลินั่ม ท็อกซิน
   • เวียนศีรษะ (Vertigo)
   • โรคของเส้นประสาท เช่น ชามือ ชาเท้า (Neuropathy)
   • อาการปวดที่เกี่ยวกับระบบประสาท เช่น ปวดแสบปวดร้อน, ปวดคล้ายไฟช๊อต, ปวดคล้ายเข็มแทง (Neuropathic pain)
   • โรคความผิดปกติเกี่ยวกับความจำ (Dementia /Alzheimer)
   • โรคลมชักหรืออาการวูบ (Epilepsy / Seizure)
   • โรคการเคลื่อนไหวผิดปกติ และ พาร์กินสัน
   • โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง กล้ามเนื้ออักเสบ
   • ภาวะการนอนผิดปกติ (Sleep Disorder)
 • การตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับ (Sleep test)
 • เครื่องนำวิถี (Navigator) ช่วยกำหนดเป้าในการผ่าตัดรักษาโรคในสมองและไขสันหลัง
 • กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัด (Operating microscope)
 • กล้องส่องผ่าตัดขนาดเล็ก (Endoscope)
 • เครื่องสลายก้อนเนื้องอกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Surgical Aspirator)
 • เครื่องกรอกะโหลกศีรษะความเร็วสูง (High speed drill)
 1. ศัลยกรรมประสาท
  ศูนย์โรคสมองและระบบประสาทโรงพยาบาลรามคำแหง ประกอบด้วยทีมแพทย์ศัลยกรรมประสาทที่พร้อมให้การรักษาและให้คำปรึกษากับผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางระบบประสาทสมองและไขสันหลังที่ต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด โรงพยาบาลรามคำแหงมีเทคโนโลยีเครื่องมือผ่าตัดอันทันสมัย เช่น กล้องผ่าตัด Microscope, กล้องส่องผ่าตัดขนาดเล็ก Endoscope, เครื่องนำวิถี navigator ให้บริการโรคทางศัลยกรรมประสาท ดังนี้ 
  • อุบัติเหตุที่ศีรษะ (Head injury)
  • เนื้องอกในสมอง
  • หลอดเลือดในสมองแตก
  • หลอดเลือดในสมองโป่งพอง (Cerebral aneurysm)
  • หลอดเลือดขอดในสมองและไขสันหลัง (Arteriovenous malformation : AVM)
  • เนื้องอกในโพรงกระดูกสันหลัง
  • ผ่าตัดโรคทางสมอง, กระดูกคอและกระดูกสันหลัง, หมอนรองกระดูก, โรคทางไขสันหลังโดยกล้องจุลศัลยกรรม (Microsurgery)
  • เส้นเลือดกดทับเส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 (Trigeminal neuralgia)
  • เส้นเลือดกดทับเส้นประสาทสมองคู่ที่ 7 (Hemifacial spasm)
  • ภาวะหมอนรองกระดูกเสื่อม กดทับเส้นประสาท ที่คอ หรือหลัง
  • ผ่าตัดรักษาน้ำคั่งในโพรงสมองในผู้สูงอายุ
  • รักษาโรคหลอดเลือดสมอง โดยการสวนหลอดเลือด
  • ผ่าตัดเนื้องอกต่อมใต้สมองด้วยกล้องผ่านทางจมูก
  • รักษาโรคมือชา เนื่องจากผังผืดข้อมือกดรัดเส้นประสาท
  • ผ่าตัดขยายโพรงกระดูกสันหลังในโรคโพรงกระดูกสันหลังตีบ (spinal stenosis)
  • ผ่าตัดรักษาโรคข้อกระดูกสันหลังเคลื่อน (spondylolisthesis)

 

เครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยและรักษาโรคทางสมองและระบบประสาท
 

ศูนย์โรคสมองและระบบประสาทโรงพยาบาลรามคำแหง พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของระบบประสาทสมองและไขสันหลัง ดังนี้

 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)
 • เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI, FMRA) (Functional magnetic Resonance imagirg)
 • เทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารักษาโรคหลอดเลือดสมอง (Transcranial Magnetic Stimulation TMS)
 • เครื่องตรวจจับคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบพกพาร่วมกับการฉีดยาโบทูลินั่ม ที่ยกขึ้น (Portable Electroencephalography for guided injection : Portable EMG
 • เครื่องอัลตราซาวด์หลอดเลือดที่คอ (Carotid duplex ultrasounds)
 • เครื่องอัลตราซาวด์หลอดเลือดในกระโหลกศีรษะ (Transcranial Doppler ultrasounds : TCD )
 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalography : EEG )
 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง 24 ชั่วโมง (Monitoring 24 hour)
 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (Electromyography study : EMG)
 • เครื่องตรวจการนำกระแสประสาท (Nerve conduction study : NCS)
 • การฉีดสีเข้าเส้นเลือดสมอง (Cerebral Angiography)
 • การตรวจหาความผิดปกติของการนอนหลับ (Sleep test)
 • เครื่องนำวิถี (Navigator) ช่วยกำหนดเป้าในการผ่าตัดรักษาโรคในสมองและไขสันหลัง
 • กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัด (Operating microscope)
 • กล้องส่องผ่าตัดขนาดเล็ก (Endoscope)
 • เครื่องสลายก้อนเนื้องอกด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasonic Surgical Aspirator)
 • เครื่องกรอกะโหลกศีรษะความเร็วสูง (High speed drill)